ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spinach

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spinach-, *spinach*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
spinach(n) ผักปวยเล้ง, ที่ในการ์ตูนเรื่อง Popeye แปลคำว่า spinach ว่าผักโขม หรือ ผักขม นั้นจริงๆ คือ ไม่ถูกต้อง (ผักโขม จะตรงกับภาษาอังกฤษ amaranth)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spinach(n) ผักขม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spinach(สพิน'นิจ) n. ผักขม, ใบของพืชดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
spinach(n) ผักขม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's see... noodles... and spinach?ไหนดูหน่อย... เส้นบะหมี่... แล้วก็ผักอีก? Christmas in August (1998)
There's chocolate and peppermint and also spinach, liver and tripe.มีรสช็อคโกแล็ตกับเป็ปเปอร์มินต์ แล้วยังมี... ผักโขม กับตับและม้ามด้วย Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Jason has some spinach in his teeth....ก็มองหาชายหนุ่มสุดเปอร์เฟค อย่างเจศักด์เพราะคุณก็อยากรู้สึกถึงความปลอดภัย Valentine (2001)
I won't eat spinachผมไม่กินผักขม Oldboy (2003)
I don't want spinach You eat itไม่ต้องการผักขม คุณกินมัน Oldboy (2003)
I don't want to eat spinachผมไม่อยากกินผักขม Oldboy (2003)
Hey, Uncle Ben, what's that stuff you put on top of your spinach salad?น้าเบ็น น้าใส่อะไรลงไป ในสลัดผักขมเหรอคะ The Perfect Man (2005)
I made my famous spinach pie. The trailer's nice and toasty.ชั้นทำพายผักโขมสูตรเด็ดมาให้ กำลังอุ่นๆ เลย The Lake House (2006)
Biology project. I ordered you the spinach salad.โทษทีค่ะ มาช้า ติดโปคเจคชีวะ Twilight (2008)
They must eat spinach. Popeye loves spinach.สงสัยจะกินผักขม ป๊อบอายชอบกิน The Ramen Girl (2008)
The spinach.ผักขม The Ramen Girl (2008)
It's like i have spinach In my teeth or something.ฉันไม่รู้ / ฉันจะเข้าไปดูในห้องน้ำ Carrnal Knowledge (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spinachChildren often hate spinach.
spinachEat up all your spinach!
spinachHe's spent all afternoon rooting up last year's spinach plants.
spinachThere are people who don't like spinach.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผักขม(n) Spinach, Example: วิตามินบีพบมากในผักขมและผักใบเขียวอื่นๆ, Count Unit: ต้น, Thai Definition: พรรณไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง
ขม(n) spinach, See also: Amaranthus spinosus, Syn. ผักขม, ผักโขม, ผักโหม, Example: นกยูงหากินใบไม้พืชหญ้าผักขมลูกปลาตามริมน้ำเป็นอาหาร, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกในสกุล Amaranthus วงศ์ Amaranthaceae มีหลายชนิด เช่น ผักขมหนาม (A. spinosus Linn.) ลำต้นมีหนาม ใช้ทำยาได้ ผักขมสวน (A. tricolor Linn.) ผักขมแดง (A. caudatus Linn.) ใบสีแดง ปลูกเป็นไม้ประดับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงาะถอดรูป[ngǿ thøtrūp] (n, exp) EN: Tampala ; Chinese spinach ; Joseph's coat
ผักบุ้ง[phakbung] (n) EN: swamp cabbage ; water convolvulus ; water spinach ; Water Morning Glory ; Aquatic Morning Glory ; Morning Glory  FR: liseron d'eau [ m ]
ผักขม[phak khom] (n) EN: spinach  FR: épinard [ m ]
ผักปลัง[phakplang] (n) EN: Ceylon Spinach
ปวยเล้ง[pūaylēng] (n) EN: Spinach

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
spinach

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spinach

WordNet (3.0)
spinach(n) southwestern Asian plant widely cultivated for its succulent edible dark green leaves, Syn. spinach plant, prickly-seeded spinach, Spinacia oleracea
spinach(n) dark green leaves; eaten cooked or raw in salads

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
spinach beet

n. 1. a beet lacking a swollen root; it is grown as a vegetable for its edible leaves and stalks.
Syn. -- chard, Swiss chard, spinach beet, leaf beet, chard plant, Beta vulgaris cicla. [ WordNet 1.5 ]

2. a plant with long succulent whitish stalks with large green leaves.
Syn. -- chard, Swiss chard, spinach beet, leaf beet. [ WordNet 1.5 ]

spinach blight

n. a disease of spinach plants. [ WordNet 1.5 ]

Spinage

{ } n. [ OF. espinache, espinoche, F. épinard; cf. F. spinace, Sp. espinaca; all fr. Ar. isfānāj, isfināj, aspanākh, probably of Persian origin. ] (Bot.) A common pot herb (Spinacia oleracea) belonging to the Goosefoot family. [ 1913 Webster ]


Mountain spinach. See Garden orache, under Orache. --
New Zealand spinach (Bot.), a coarse herb (Tetragonia expansa), a poor substitute for spinach.
[ 1913 Webster ]

☞ Various other pot herbs are locally called spinach. [ 1913 Webster ]

Variants: Spinach

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
菠菜[bō cài, ㄅㄛ ㄘㄞˋ,  ] spinach #12,608 [Add to Longdo]
[bō, ㄅㄛ, ] spinach #61,208 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
来る(P);來る(oK)[くる, kuru] (vk, vi, aux-v) (1) to come (spatially or temporally); to approach; to arrive; (2) (See 行って来る) to come back; to do ... and come back; (3) to come to be; to become; to get; to grow; to continue; (vk, vi) (4) to come from; to be caused by; to derive from; (5) (See と来たら) to come to (i.e. "when it comes to spinach ..."); (P) #4,016 [Add to Longdo]
チンゲン菜;青梗菜[チンゲンさい(チンゲン菜);ちんげんさい(青梗菜);チンゲンサイ, chingen sai ( chingen na ); chingensai ( ao kyou na ); chingensai] (n) qinggengcai (spinach-like green vegetable originating in China); pak choi; bok choi; bok choy [Add to Longdo]
空芯菜;空心菜[くうしんさい, kuushinsai] (n) (See 甕菜) ipomoea aquatica; kang kong; water morning glory; (Chinese) water spinach; water convolvulus; swamp cabbage; ong choy; hung tsai; rau muong; pak boong [Add to Longdo]
菠薐草(P);ほうれん草;法蓮草;鳳蓮草[ほうれんそう, hourensou] (n) spinach; (P) [Add to Longdo]
雍菜;甕菜[ようさい, yousai] (n) swamp morning glory (ipomoea aquatica); water spinach; kangkong [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top