ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

espérance

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -espérance-, *espérance*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา espérance มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *espérance*)
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
esperancen. ความหลัง

French-Thai: Longdo Dictionary
espérance[เอส-เป-รฺอง] (n) |f| ความหวัง, ความคาดหวัง เช่น L'espérance de vie augmente de façon continue.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
esperancen. ความหลัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Romilda of L'Esperance.- Dort ist sie. Romilda de L'Espérance. The Beast (1975)
Firstly, if she should marry Mathurin, firstborn son of Pierre Marques of L'Encourage.Erstens: sie heiratet Mathurin. einziger Sohn von Pierre Marquis de L'Espérance. The Beast (1975)
Oh, Mr. of L'Esperance is away!Ist Herr L'Espérance etwa verreist? - Keineswegs. The Beast (1975)
We will meet here.Wir warten hier auf Monsieur L'Espérance und seinen Sohn. The Beast (1975)
But the Marquessa Romilda of L'Esperance... describes ghosts in her book for some 200 years.Aber hat Marquise Romilda de L'Espérance in ihrem Buch nicht von Geistern erzählt? Und das schon vor 200 Jahren. The Beast (1975)
Romilda of L'Esperance.'Romilda de L'Espérance' The Beast (1975)
The Marques of L'Esperance is washing his son.Le Marquis de L'Espérance 'wäscht' seinen Sohn. The Beast (1975)
Pierre of L'Esperance.Pierre de L'Espérance. The Beast (1975)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุขัย[āyukhai] (n) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life  FR: espérance de vie [ f ]
ความหวัง[khwāmwang] (n) EN: hope ; wish ; expectation ; will ; desire  FR: espoir [ m ] ; espérance [ f ] ; désir [ m ] ; attente [ f ]
มีอายุยืนถึง... ปี[mī āyu yeūn theung ... pī] (xp) FR: avoir une espérance de vie de ... années ; avoir une durée de vie pouvant atteindre ... ans

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
lesperance

French-Thai: Longdo Dictionary
espérance[เอส-เป-รฺอง] (n) |f| ความหวัง, ความคาดหวัง เช่น L'espérance de vie augmente de façon continue.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top