ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rizz

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rizz-, *rizz*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
rizz(n, colloq) ความมีสไตล์ เสน่ห์ หรือสิ่งดึงดูด, ความสามารถในการดึงดูดเพศตรงข้าม, มักใช้กันในสื่อสังคมออนไลน์ โดยแผลงมาจากพยางค์กลางของคำว่า charisma ตัวอย่างการใช้ เช่น Taylor has rizz. เทเลอร์เป็นคนมีเสน่ด์ดึงดูด คำว่า rizz เป็นคำศัพท์แห่งปี 2023 ของ Oxford University Press (Oxford Word of the Year 2023)
rizz up(vi, colloq) พยายามดึงดูดผู้อื่นหรือเพศตรงข้าม, เข้าไปจีบ เช่น I'm about to rizz up Jane. คำว่า rizz เป็นคำศัพท์แห่งปี 2023 ของ Oxford University Press (Oxford Word of the Year 2023)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drizzle(ดริซ'เซิล) { drizzled, drizzling, drizzles } vt., vi., n. ฝนตกประปราย, ฝนตกพรำ, See also: drizzly adv.
frizz(ฟริซ) vt., vi. ม้วน, ตัด, ม้วนเป็นกระจุก, ทำให้เป็นลอน. n. สภาพที่เป็นลอน, สิ่งที่เป็นลอน, กระจุกผม., See also: frizer, frizzer n.
frizzle(ฟริซ'เซิล) { frizzled, frizzling, frizzles } vi., vt. (ทำให้) เกิดเสียงดังเปรี๊ยะ ๆ (เสียงทอด)
frizzy(ฟริซ'ซี) adj. หยิก, หยิงเป็นฝอย, เป็นลอน, งอ, ตัด., See also: frizzily adv. frizziness n., Syn. frizzly
grizzle(กริซ'เซิล) vt., vi. ทำให้เป็นสีเทา, ทำให้บางส่วนเป็นสีเทา. n. ผมหงอก, ผมหงอกบางส่วน, ผมวิกสีขาว, See also: grizzled adj.
grizzly(กริซ'ลี) adj. สีเทา, สีเทาบางส่วน, ผมหงอก. n. หมีขนาดใหญ่จำพวกหนึ่ง, Syn. greyish, grizzled
grizzly bearหมีขนาดใหญ่จำพวกหนึ่ง มีสีเทาหรือสีน้ำตาล

English-Thai: Nontri Dictionary
drizzle(n) ฝนปรอย, ฝนพรำ
drizzle(vi) ฝนปรอย, ฝนตกพรำ, ฝนตกประปราย
frizzle(vt) ทำให้หงิกงอ, ทำให้โค้ง, ทำให้หยิกเป็นฝอย
frizzy(adj) เป็นลอน, เป็นฝอย, หยิก, ดัด, งอ
grizzled(adj) สีเทา, (ผม)หงอก
grizzly(adj) สีเทา, (ผม)หงอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชย[choēi] (v) EN: caress ; drizzle ; shower ; blow gently ; fondle ; chuck  FR: caresser ; cajoler
ฝนปรอย[fon prøi] (v, exp) EN: drizzle  FR: bruiner ; il bruine
ฝนตกพรำ ๆ[fontok phram-phram] (v, exp) EN: drizzle ; be drizzling
ฝนตกปรอย ๆ[fontok prøi-prøi] (v, exp) EN: drizzle  FR: bruiner
ฝนตกหยิม ๆ[fontok yim-yim] (v, exp) EN: drizzle  FR: bruiner
ละอองฝน[la-øng fon] (n, exp) EN: drizzle
พรำ[phram] (v) EN: drizzle interminably
ปรอย[prøi] (v) EN: drizzle  FR: bruiner
ปรอย[prøi] (adv) EN: drizzly ; mizzly ; misty
ปรอย ๆ[prøi-prøi] (x) EN: drizzlingly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
rizza
rizzi
rizzo
rizzoli
rizzolo
rizzuti
rizzuto

Japanese-English: EDICT Dictionary
時雨[しぐれ, shigure] (n) drizzle; shower in late autumn (fall) or early winter; (P) #15,860 [Add to Longdo]
しとしと[shitoshito] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) gently (raining); drizzling; (adj-na) (2) (on-mim) moist; damp; (P) [Add to Longdo]
しょぼしょぼ[shoboshobo] (adv, vs) drizzling; weakly (blinking); blearily [Add to Longdo]
じゅうじゅう;ジュージュー[juujuu ; ju-ju-] (adv, adv-to) (1) (on-mim) sizzle (as in meat cooking); sizzling sound; frizzle; (n) (2) juju (African fetish) [Add to Longdo]
そぼそぼ[sobosobo] (adv) drizzling (rain) [Add to Longdo]
そぼ降る[そぼふる, sobofuru] (v5r) to drizzle (rain) [Add to Longdo]
ちりちり[chirichiri] (adv, n, adj-na, vs) (on-mim) bits and pieces; frizzily (as in perm) [Add to Longdo]
アホ毛[アホげ, aho ge] (n) (1) (m-sl) (See 寝癖) long spike (or 'antenna') of hair, may do tricks (seen in anime and manga); (2) frizz; short tufts springing up from hair surface here and there [Add to Longdo]
グリズリー[gurizuri-] (n) (1) (obsc) (See 灰色熊) grizzly bear (Ursus arctos horribilis); (2) (See 羆) brown bear (Ursus arctos) [Add to Longdo]
グリズリーベア[gurizuri-bea] (n) (obsc) (See 灰色熊) grizzly bear (Ursus arctos horribilis) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top