ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perceptive

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perceptive-, *perceptive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perceptive(adj) ซึ่งสามารถหยั่งรู้, See also: ซึ่งสามารถเข้าใจได้, ซึ่งสามารถรับรู้ได้, Syn. prehensile, shrewd, Ant. unperceptive

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She tells me you're very perceptive.เธอบอกผมว่าคุณเข้าใจได้ดี Basic Instinct (1992)
She's very perceptive herself.เธอก็เข้าใจตัวเองดี Basic Instinct (1992)
Now, there are those, of course, who do not share my perceptions, it's true.ตอนนี้คนพวกนั้นไม่ได้แชร์สิ่งที่ผมรับรู้ มันคือความจริง Don Juan DeMarco (1994)
The fever has robbed her of her milk and clouded her perception.ไข้ที่มีการปล้นของเธอนม ของเธอและฟุ้งรับรู้ของเธอ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Tell him the liberator who destroyed my property realigned my perceptions.นอกจากเสียงครวญคราง ไทเลอร์ กับ มาร์ล่า ไม่เคยอยู่ในห้องเดียวกันเลย Fight Club (1999)
Just perceptive, I guess.ก็แค่เดาๆ เอาน่ะ X-Ray (2001)
Illusions, Mr. Anderson. Vagaries of perception.สิ่งลวง คุณแอนเดอร์สัน ความไม่แน่นอนของการรับรู้ The Matrix Revolutions (2003)
Because even though the perception is that you have absolute power to do whatever you want the reality is you don't have that power sometimes if you had a really free hand if you really did what you wanted to doแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะคิดว่า ซีอีโอมีอำนาจสูงสุดที่จะทำอะไรก็ได้ ความจริงก็คือซีอีโอไม่มีอำนาจขนาดนั้น The Corporation (2003)
Perception management is a very interesting conceptการบริหารภาพพจน์เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมาก (คริส โคมิซาร์เยฟสกี ซีอีโอ บรรษัทเบอร์สันมาร์สเตลเลอร์, บรรษัทประชาสัมพันธ์ระดับโลก) The Corporation (2003)
It's with the public perception and the public image that they are projecting.อยู่ที่ภาพพจน์และสายตาของสังคม ที่บรรษัทต้องแบกรับ The Corporation (2003)
I mean, fuck, it does piss me off but that's not it. It's the perception....แต่มันเป็นเรื่องของจิตใจ. The Girl Next Door (2004)
What do you mean a different angle? What does that mean? Regarding your perception of reality.เกี่ยวกับทัศนคติของความเป็นจริง เดี๋ยวเขาจะบอกเอง I Heart Huckabees (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perceptiveA really perceptive person can figure out a whole situation with just a few clues. That's the kind of person I want you to become.
perceptiveToo much alcohol paralyzes our perceptive powers.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลียว[chalīo] (v) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd  FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
เฉลียว[chalīo] (adj) EN: perceptive  FR: vif ; prompt
เฉลียวฉลาด[chalīochalāt] (adj) EN: perceptive ; discerning ; clever ; cute  FR: perspicace ; sagace ; intelligent

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
perceptive

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perceptive
perceptively

WordNet (3.0)
perceptive(adj) of or relating to perception
perceptive(adj) having the ability to perceive or understand; keen in discernment, Ant. unperceptive
perceptively(adv) in a perceptive manner
perceptiveness(n) the quality of insight and sympathetic understanding, Ant. unperceptiveness

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
perceptive

a. [ Cf. F. perceptif. ] 1. Of or pertaining to the act or power of perceiving; having the faculty or power of perceiving; used in perception. “His perceptive and reflective faculties.” Motley. [ 1913 Webster ]

2. Possesing or exhibiting a high degree of understanding, insight, intuition, or analytical skill; as, he gave a perceptive analysis of the situation. [ PJC ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
机警[jī jǐng, ㄐㄧ ㄐㄧㄥˇ,   /  ] perceptive; astute; sharp; sharp-witted; vigilant; alert #36,309 [Add to Longdo]
乖觉[guāi jué, ㄍㄨㄞ ㄐㄩㄝˊ,   /  ] perceptive; alert; clever; shrewd #146,482 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auffassungsgabe { f }perceptive faculty [Add to Longdo]
Wahrnehmungsvermögen { n }perceptive faculty [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鋭い[するどい, surudoi] (adj-i) (1) sharp (blade); pointed; (2) sharp (pain); stabbing; cutting (remark); stinging; pointed (question or look); screeching (noise); (3) perceptive; keen; quick (mind); astute; shrewd; discerning; (4) nimble; agile; quick; (P) #14,049 [Add to Longdo]
一を聞いて十を知る[いちをきいてじゅうをしる, ichiwokiitejuuwoshiru] (exp, v5r) to understand everything from only one part; to be perceptive [Add to Longdo]
物分り;物分かり;物わかり[ものわかり, monowakari] (n) understanding (of people's circumstances and feelings); perceptiveness; sympathy; wisdom [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top