ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pennen

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pennen-, *pennen*
Possible hiragana form: ぺんねん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
pennen(vi, slang) |pennte, hat gepennt| นอน เช่น Das Plakat zeigt ein Mitarbeiter, der am pennen ist und trotzdem freundlich lächelt.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Now hit the hay.- Und jetzt pennen. Eve Wants to Sleep (1958)
With your horse in seventh place Then he suddenly beginsZuerst scheint dein Pferd zu pennen aber dann wird's plötzlich frisch und gewinnt das Finish. Gigi (1958)
You can sleep here.Daraufwirst du ab jetzt pennen. The 400 Blows (1959)
You'd better get a kip, madam.Sie sollten 'ne Runde pennen. Carry On Constable (1960)
Kip?Pennen? Carry On Constable (1960)
Oh, kip!Oh, pennen! Carry On Constable (1960)
Come on, Brenda, wake up, duck.Komm schon, hör auf zu pennen. Saturday Night and Sunday Morning (1960)
A rotten style, Jingis. Sleeping all morning.Liegen hier rum und pennen! 491 (1964)
Oh, I get all the dirty work!Immer ich. Und Rod kann sich aufs Ohr legen und pennen. Amongst Vultures (1964)
What I want to know is, how much longer is Klink going to prowl?- Der muss doch irgendwann mal pennen. Cupid Comes to Stalag 13 (1966)
A bottle of wine for lunch, and they can't stay awake.Eine Flasche Wein mittags und schon pennen die. Hello, Zolle (1966)
We never sleep.Wir pennen nie. Hogan Springs (1966)
Get him to pry the location out of Carter, then he notifies the Luftwaffe, they send over their bombers, our anti-aircraft knock them off and we've relieved the pressure on London.Dann presst er aus Carter den Standort raus. Er sagt es der Luftwaffe, und Hermann schickt Bomber. Unsere Flak holt sie runter und London kann in Ruhe pennen. Klink's Rocket (1966)
The three Krauts go to the Officers Mess, then they take a little snooze. We'll have about two hours in all.Mittags hauen die sich den Kantinenfraß rein und pennen zwei Stunden. Tanks for the Memory (1966)
All right, any moment now, they're going to go beddy-bye.Das wär's. Die werden jeden Moment einpennen. The Gold Rush (1966)
I don't like that. Hey, as long as Klink thinks you're at the hospital, why don't you sneak into the barracks and grab a snooze for a couple of hours?Solange Klink denkt, Sie wären im Krankenhaus, könnten Sie in der Baracke intensiv pennen. Killer Klink (1967)
- Let me sack in your couch.- Kann ich auf deiner Couch pennen? Love Story (1970)
Drinking and sleeping the whole day!Den ganzen Tag saufen und pennen! Trinity Is Still My Name (1971)
You can crash at my place!Wenn du willst, kannst du bei mir pennen! Bloody Friday (1972)
When he hits himself with bagpipes, writes an opera, makes love to me very well, by the way.Erst quatscht er mir die Ohren voll, dann bläst mir seine Oper vor und dann durfte ich auch noch mit ihm pennen! Aber das war sehr schön. The Tall Blond Man with One Black Shoe (1972)
Don't tell me, those guys, you pick 'hem up late at night they pass out in the cab. You schlep 'em upstairs, you undress 'em, you put 'em to bed and when you go through their pockets for the fare they start yelling for the cops!Sagen Sie nichts, die sammelt man spät in der Nacht ein sie pennen im Taxi ein, du schleppst sie hoch, ziehst sie aus, bringst sie ins Bett und wenn du in ihren Taschen nach dem Fahrgeld suchst, rufen sie nach den Bullen. The Front Page (1974)
If that Chicamaw was here, we could beat him easy.Wäre Chicamaw hier, würdest du ihn glatt an die Wand pennen. Thieves Like Us (1974)
Attention!Hört auf zu pennen! The Old Gun (1975)
Should I sleep in the car?Sollte ich im Auto pennen? Pardon Mon Affaire, Too! (1977)
- You can sleep in that bedroom. - OK.Du kannst in diesem Schlafzimmer pennen. Up in Smoke (1978)
SIR, I REALLY DON'T THINK THIS IS A GOOD PLACE TO CAMP.Sie können nicht aufm Bürgersteig pennen. Sehen Sie das große Gebäude, das da steht? So was nennen wir Hotel. Attack of the Killer Tomatoes! (1978)
It's like sleeping with a St. Bernard!Da kann man ja gleich mit 'nem Bernhardiner pennen! The Main Event (1979)
I'm findin' somewhere to kip.Ich such' mir 'n Platz zum Pennen. Quadrophenia (1979)
- No, get some kip.- Nein, ich will pennen. Quadrophenia (1979)
- So where we gonna kip?- Und wo sollen wir jetzt pennen? - Weiß der Teufel. Quadrophenia (1979)
I gotta hit the sack.Ich muss pennen. The Blues Brothers (1980)
I should sleep with that guy to piss him off.Ich sollte mit dem pennen, um ihn zu ärgern. Loulou (1980)
The petty officers' bunk sleeps 12 men.Die Kojen der Unteroffiziere. 12 Mann pennen hier. Das Boot (1981)
I'm racing at Manosque tomorrow.Morgen fahre ich nach Manosque. Pass auf, wenn ich durchs Ziel komme, werden die anderen schon pennen. One Deadly Summer (1983)
Listen, now, here, these are my house keys.Die sind alle im Bett und pennen, ok? Baby Love (1983)
Hey, I really needed a place to stay. Thanks for the sofa.Danke, dass ich auf der Couch pennen durfte. Streets of Fire (1984)
I wonder could I just crash out on your couch for a couple hours?Ich frage mich, ob ich wohl nur ein paar Stunden auf Ihrer Couch pennen könnte? After Hours (1985)
Can I crash?Kann ich hier pennen? St. Elmo's Fire (1985)
Let him sleep.Er soll pennen. Tea in the Harem (1985)
I really wish that you told me this before I agreed to sleep over. You know how I feel about Chet.Das hättest du mir sagen müssen, bevor ich einwilligte, bei dir zu pennen. Weird Science (1985)
I think the girls are looking for a long, lean bone job from me.Die wollen alle mit mir pennen. Weird Science (1985)
This is America. You know, the First Amendment, freedom of speech, all that doodah?- Kann ich bei dir auf dem Boot pennen? Stone's War (1986)
Well, well sleeping up in Nate Edward's barn, huh?So, so... In Nate Edwards Scheune pennen, was? Crossroads (1986)
Richie, can I crash at your place tonight?Richie, kann ich heute bei dir pennen? Salvador (1986)
Haven't you found anything more comfortable for sleeping?Hast du nichts bequemeres gefunden zum Pennen? Leere Welt (1987)
Don't give up the chance, keep up!Chow, leg dich am besten auch pennen, könnte hektisch werden morgen. City on Fire (1987)
I got it. We'll sleep in the shoe store.Ich hab's. Wir pennen im Schuhladen. The Great Escape (1988)
Little son of a bitch.Kannst du nicht zuhause pennen? Killer Klowns from Outer Space (1988)
Oh, no. No pal of mine is gonna stay... in some dingy flophouse.Ich lasse meine Freunde nicht in so einem SchweinestaII pennen. Homer's Night Out (1990)
Stop snoozing!Hör auf zu pennen! Air America (1990)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Penne { f } | Pennen { pl }flophouse | flophouses [Add to Longdo]
umkippen; ohnmächtig werden; einpennen; sich verziehento flake out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Pennen /pɛnən/ 
   flophouses

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top