ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intriguing

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intriguing-, *intriguing*, intrigu
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
intriguing(n, adj) น่าทึ่ง, เต็มไปด้วยเล่ห์, อย่างมีเสน่ห์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's an intriguing story.นั่นเป็นเรื่องราวกลอุบาย Akira (1988)
Hmm. - My compliments from me to you on this your most intriguing hatฮืมมม ด้วยความเคารพ หมวกนี่น่าทึ่งมาก The Nightmare Before Christmas (1993)
Trying to forget anything as intriguing as this would be an exercise in futility.พยายามที่จะลืมอะไรเป็นที่น่าสนใจเช่นนี้จะมีการออกกำลังกายในความไร้ประโยชน์ Pulp Fiction (1994)
The other day, I told a joke to this intriguing woman...วันก่อน ฉันได้อำเล่นกับ หญิงคนหนึ่ง แจ่มมาก... The Story of Us (1999)
Well, that's certainly an intriguing notion.นั่นเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจมาก Back in Business (2008)
How about the intriguing part?แล้วอุบายนี้พอใช้ได้มั๊ย? Passengers (2008)
We're learning new and intriguing things about each other.เราคงต้องมาเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ กันบ้าง ในอีกแ่ง่มุมหนึ่ง Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Your gifts will make for an intriguing immortal, พรสวรรค์ของเธอจะทำให้เธอน่าทึ่ง และเป็นอมตะ The Twilight Saga: New Moon (2009)
Oh! Well, that's an intriguing offer.อืม ดีนะ มันเป็นข้อเสนอที่ดีมาก Mama Spent Money When She Had None (2009)
A most intriguing object.มันเป็นของสะสม ที่น่าสนใจมากเลยหละ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
And she thinks that you're intriguing which I thought was code for "gay"และเธอคิดว่าคุณกำลังคิดไม่ซื่อ ที่ผมคิดว่าเป็นโค้ทสำหรับเกย์ Knowing (2009)
That's an intriguing idea.มันก็น่าเมือนกันน่ะนะ The Twilight Saga: Eclipse (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
intriguing
intriguingly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intriguing

Japanese-English: EDICT Dictionary
そそられる[sosorareru] (v1, vt) to be interesting; to be fascinating; to be tantalizing; to be intriguing; (P) [Add to Longdo]
権謀術策[けんぼうじゅっさく, kenboujussaku] (n) trickery; wiles; intriguing strategy cleverly designed to fool others; Machiavellism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intrigue \In*trigue"\ ([i^]n*tr[=e]g"), v. i. [imp. & p. p.
   {Intrigued} (-tr[=e]gd"); p. pr. & vb. n. {Intriguing}.] [F.
   intriguer, OF. intriquer, entriquer; cf. It. intrigare. See
   {Intricate}, {Extricate}.]
   1. To form a plot or scheme; to contrive to accomplish a
    purpose by secret artifice.
    [1913 Webster]
 
   2. To carry on a secret and illicit love or amour.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intriguing
   adj 1: disturbingly provocative; "an intriguing smile" [syn:
       {challenging}, {intriguing}]
   2: capable of arousing interest or curiosity; "our team came up
     with some most intriguing finds"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top