ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

iceberg lettuce

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -iceberg lettuce-, *iceberg lettuce*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
iceberg lettuce(n) ผักกาดแก้ว บ้างเรียก crisphead lettuce

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
American cheese, and iceberg lettuce any day.อเมริกันชีส, ผักกาดแก้ว ล้วนๆ Women and Death (2012)
Hey, Jeeves. Can I get some iceberg lettuce with a side of blue cheese?นี่ "จีฟส์" ฉันขอผักกาดแช่แข็ง Bitchcraft (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอซ์เบิร์ก[aiboēk] (n) EN: iceberg ; Iceberg Lettuce
ผักกาดแก้ว[phakkāt kaēo] (n, exp) EN: Iceberg Lettuce

Japanese-English: EDICT Dictionary
玉レタス[たまレタス, tama retasu] (n) iceberg lettuce [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 iceberg lettuce
   n 1: lettuce with crisp tightly packed light-green leaves in a
      firm head; "iceberg is still the most popular lettuce"
      [syn: {crisphead lettuce}, {iceberg lettuce}, {iceberg}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top