ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hob

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hob-, *hob*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
take up an hobby(phrase) ทำอะไรเป็นงานอดิเรก เช่น I'm not very fit nowadays so I decided to take up an active hobby such as badminton.
hypengyophobia(n) โรคกลัวความรับผิดชอบ, Syn. fear of responsibility
triskaidekaphobia(n) โรคกลัวหมายเลย 13 เช่น There’s a horse named Triskaidekaphobia, fear of the number 13. I now officially suffer from this disease.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hob(n) ตะแกรงสำหรับตั้งหม้อบนเตาไฟ, See also: โครงเหล็กสำหรับตั้งหม้อบนเตาไฟ
hob(n) หมุดที่ใช้เล่นในกีฬา quoits
hob(n) เทวดาร่างเล็ก, See also: เทวดาตัวเล็ก, Syn. elf, hobgoblin, sprite
hob(n) นิสัยเจ้าเล่ห์, See also: นิสัยซุกซน
hobo(n) คนจรจัด, See also: คนพเนจร, คนร่อนเร่, Syn. bum, vagrant, wanderer
hobby(n) งานอดิเรก, Syn. avocation, pastime
hobble(n) การกะโผลกกะเผลก, See also: การเดินซัดโซเซ, การเดินโขยกเขยก
hobble(vi) เดินกะโผลกกะเผลก, See also: เดินโซซัดโซเซ, เดินโขยกเขยก, Syn. limp
hobnob with(phrv) ผูกมิตรกับ (เพื่อมีหน้ามีตามในสังคมเช่น ผูกมิตรกับพวกชนชั้นสูง), See also: คบกับ
Hobson's choice(idm) ทางเลือกระหว่างสิ่งที่เสนอมาให้หรือไม่ได้รับอะไรเลย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hob(ฮอบ) n. ตระอับหรือโครงเหล็กสำหรับตั้งหม้อบนเตาไฟ, ตะปูหัวกลม, สิ่งที่ทำให้เกิดความกลัว, เทวดาร่างเล็ก
hobble(ฮอบ'เบิล) vi., vt. (ทำให้) เดินขาเป๋, เดินกระโผลกกะเผลก, ดำเนินไปอย่างไม่ราบรื่น. n. ที่ผูกม้าหรือสัตว์อื่น, สถานการณ์ที่ไม่ราบรื่น., See also: hobbler n. hobblingly adv., Syn. walk lamely
hobble skirtกระโปรงรัดก้น
hobbledehoyn. คนงุ่มง่าม, คนซุ่มซ่าม
hobby(ฮอบ'บี) n. งานอดิเรก, ม้าไม้โยกที่เด็กเล่น, ม้าเล็ก ๆ , เหยี่ยว
hobbyist(ฮอบ'บีอิสทฺ) n. ผู้มีงานอดิเรกทำ, ผู้ชอบทำงานอดิเรก
hobgoblinn. สิ่ง (ผี) ที่ทำให้เกิดความกลัว
hobnobvi. สนทนากันอย่างสนิทสนม, ร่วมกันดื่ม
hobo(โฮ'โบ) n. คนจรจัด, คนพเนจร, See also: hoboism n., Syn. drifter
hobson's choiceการเลือกได้เพียงอย่างเดียวที่เสนอ, การไม่มีโอกาสเลือก

English-Thai: Nontri Dictionary
hobble(n) การเดินกะเผลก, การพูดตะกุกตะกัก, ความไม่ราบรื่น
hobble(vi) เดินกะเผลก, เดินขาเป๋, พูดตะกุกตะกัก
hobble(vt) ผูก, มัด, ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค
hobby(n) งานอดิเรก
hobgoblin(n) ผี, ของหลอกเด็ก
hobnail(n) ตะปูตัวโต
hydrophobia(n) โรคกลัวน้ำ, โรคพิษสุนัขบ้า
phobia(n) ความหวาดกลัว, ความกังวล, ความหวาดวิตก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hobbiesงานอดิเรก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
hobbies(adj) งานอดิเรก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's got tits like choccy Hob Nobs.นมโคตรใหญ่เลย ชั้นอยากบีบว่ะ ดูดแล้วก็เลียอย่างนุ่มนวล Everyone (2009)
It's gonna play hob with your bone marrow, and it's really gonna mess up--มันจะเล่นงานกับไขกระดูกของนาย และมันจะสร้างความปั่นป่วน... Bullet Points (2011)
No, I ate at the Hob, but thank you.ไม่ล่ะ ฉันกินมาจากบ้านแล้ว ขอบคุณนะ The Hunger Games: Catching Fire (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hobAoi's hobby is dancing.
hobBird watching is a nice hobby.
hobBodybuilding is his hobby so he has a very firm tight body with lots of (muscle) definition.
hobBriefly stated, Hobsbawm's thesis is that the history of the twentieth century is that of the decline of civilization.
hobDid you talk about your hobby?
hobDoes she have a hobby?
hobDo you have a hobby - for example, painting?
hobDo you have many hobbies?
hobEach of us has his own hobby.
hobFishing is one of the most popular hobbies.
hobHe has a lot of hobbies.
hobHer handicraft is more than a hobby, It's more like a profession.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โขยกเขยก(adv) hobble, See also: limp, stumble, stagger, Syn. กะโผลกกะเผลก, Example: หมาสีน้ำตาลขาพิการเดินโขยกเขยกไปมาหาอาหารอยู่ริมรั้ว
กุ๊ย(n) tramp, See also: hobo, bum, vagrant, Example: ฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนใจแคบหลายคนมองว่าเป็นกีฬาสำหรับ 'กุ๊ย', Count Unit: คน, Thai Definition: คนเลว, คนโซ., Notes: (จีน)
เขยก(v) hobble, See also: limp, hobble, Syn. โขยกเขยก, กะเผลก, เป๋, กระย่องกระแย่ง, Example: ชายพิการรีบเขยกขาขึ้นไปบนบ้านเพื่อหาของสำคัญที่ซ่อนไว้, Thai Definition: อาการที่เดินหรือวิ่งด้วยปลายเท้าอย่างคนเท้าเจ็บ
กะโผลกกะเผลก(v) hobble, See also: limp, stumble, Syn. เขยก, กะเผลก, โขยกเขยก, Example: จอห์น ซิลเวอร์กะโผลกกะเผลกไปยังประตู, Thai Definition: อาการเดินไม่ปกติ คือ ยกขาข้างหนึ่งไม่ได้ระดับกับอีกข้างหนึ่ง อย่างคนขาพิการเดิน
งานอดิเรก(n) hobby, See also: avocation, Syn. งานว่าง, Example: งานอดิเรกของผมคือการสะสมนาฬิกา, Thai Definition: กิจกรรมที่ทำเป็นพิเศษในเวลาว่าง
โซเซ(adv) staggeringly, See also: hobblingly, totteringly, Syn. กระโซกระเซ, เอียง, โผเผ, โคลงเคลง, โงนเงน, Example: เขาเดินโซเซกลับบ้าน, Thai Definition: เซไปมา, ทรงตัวไม่ใคร่อยู่
โซเซ(v) stagger, See also: hobble, totter, Syn. กระโซกระเซ, เอียง, โผเผ, โคลงเคลง, โงนเงน, Example: เขาโซเซลงบันไดในตอนเช้า, Thai Definition: เซไปมา, ทรงตัวไม่ใคร่อยู่
กระย่องกระแย่ง(adv) limp, See also: hobble, Syn. กระซ่องกระแซ่ง, ไม่ถนัด, กะโผลกกะเผลก, Example: เท้าทั้งสองข้างร้าวระบมด้วยพิษสงของรองเท้าคู่ใหม่ จนเขาต้องเดินกระย่องกระแย่งขึ้นไปบนตึก, Thai Definition: อาการที่ไม่ถนัด
อดิเรก(n) hobby, Syn. งานพิเศษ, งานอดิเรก, Example: เขาสะสมแฮนด์บิลเป็นงานอดิเรก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดิเรก[adirēk] (n) EN: hobby  FR: hobby [ m ]
ชัย ชิดชอบ[Chai Chitchøp] (n, prop) EN: Chai Chidchob
เด็กจรจัด[dek jønjat] (n, exp) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child
เด็กร่อนเร่[dek rǿnrē] (n, exp) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child  FR: jeune clochard [ m ]
จรจัด[jønjat] (n) EN: vagabond ; vagrant ; tramp ; hobo  FR: vagabond [ m ] ; vagabonde [ f ]
กะเผลก[kaphlēk] (v) EN: limp ; stumble ; hobble  FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
เขยก[khayēk] (v) EN: hobble ; limp  FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
โขยก[khayōk] (v) EN: limp ; walk lamely ; hobble  FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
ความกลัว[khwāmklūa] (n) EN: fear ; scare ; fright ; phobia  FR: peur [ f ] ; frayeur [ f ] ; phobie [ f ]
กุ๊ย[kui] (n) EN: hobo ; tramp ; bum ; beggar ; idler  FR: clochard [ m ] ; clodo (fam.) [ m ] ; mendiant [ m ] ; vagabond [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
hob
hobo
hobs
hoban
hobbs
hobby
hobdy
hoben
hobin
hoback

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hob
hobo
hobs
hobby
hobos
Hobson
hobble
hobnob
hoboes
hobbies

WordNet (3.0)
hob(n) a hard steel edge tool used to cut gears
hob(n) a shelf beside an open fire where something can be kept warm
hob(v) cut with a hob
Hobart(n) a port and state capital of Tasmania
Hobbes(n) English materialist and political philosopher who advocated absolute sovereignty as the only kind of government that could resolve problems caused by the selfishness of human beings (1588-1679), Syn. Thomas Hobbes
hobbit(n) an imaginary being similar to a person but smaller and with hairy feet; invented by J.R.R. Tolkien
hobble(v) hamper the action or progress of
hobbledehoy(n) an awkward bad-mannered adolescent boy
hobbler(n) someone who has a limp and walks with a hobbling gait, Syn. limper
Hobbs(n) notable English cricketer (1882-1963), Syn. John Berry Hobbs, Sir Jack Hobbs

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Hob

n. [ Prob. akin to hump. Cf. Hub. ] [ 1913 Webster ]

1. The hub of a wheel. See Hub. Washington. [ 1913 Webster ]

2. The flat projection or iron shelf at the side of a fire grate, where things are put to be kept warm. Smart. [ 1913 Webster ]

3. (Mech.) A threaded and fluted hardened steel cutter, resembling a tap, used in a lathe for forming the teeth of screw chasers, worm wheels, etc. [ 1913 Webster ]

4. A peg, pin, or mark used as a target in some games, as an iron pin in quoits; also, a game in which such a target is used. [ Webster 1913 Suppl. ]

Hob

n. (Zool.) The male ferret. [ Webster 1913 Suppl. ]

Hob

n. [ Orig. an abbrev. of Robin, Robert; Robin Goodfellow a celebrated fairy, or domestic spirit. Cf. Hobgoblin, and see Robin. ] 1. A fairy; a sprite; an elf. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

From elves, hobs, and fairies, . . .
Defend us, good Heaven ! Beau. & FL. [ 1913 Webster ]

2. A countryman; a rustic; a clown. [ Obs. ] Nares.

Hobandnob

{ } v. i. Same as Hobnob. Tennyson. [ 1913 Webster ]

Variants: Hobanob
Hobbism

n. The philosophical system of Thomas Hobbes, an English materialist (1588-1679); esp., his political theory that the most perfect form of civil government is an absolute monarchy with despotic control over everything relating to law, morals, and religion. [ 1913 Webster ]

Hobbist

n. One who accepts the doctrines of Thomas Hobbes. [ 1913 Webster ]

Hobble

v. t. 1. To fetter by tying the legs; to hopple; to clog. “ They hobbled their horses.” Dickens [ 1913 Webster ]

2. To perplex; to embarrass. [ 1913 Webster ]

Hobble

v. i. [ imp. & p. p. Hobbled p. pr. & vb. n. Hobbling ] [ OE. hobelen, hoblen, freq. of hoppen to hop; akin to D. hobbelen, hoblen, hoppeln. See Hop to jump, and cf. Hopple ] 1. To walk lame, bearing chiefly on one leg; to walk with a hitch or hop, or with crutches. [ 1913 Webster ]

The friar was hobbling the same way too. Dryden. [ 1913 Webster ]

2. To move roughly or irregularly; -- said of style in writing. Prior. [ 1913 Webster ]

The hobbling versification, the mean diction. Jeffreys. [ 1913 Webster ]

Hobble

n. 1. An unequal gait; a limp; a halt; as, he has a hobble in his gait. Swift. [ 1913 Webster ]

2. Same as Hopple. [ 1913 Webster ]

3. Difficulty; perplexity; embarrassment. Waterton. [ 1913 Webster ]

Hobblebush

n. (Bot.) A low bush (Viburnum lantanoides) having long, straggling branches and handsome flowers. It is found in the Northern United States. Called also shinhopple. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鬼怪[guǐ guài, ㄍㄨㄟˇ ㄍㄨㄞˋ,  ] hobgoblin; bogey; monstrosity; phantom (aircraft type) #42,135 [Add to Longdo]
业余爱好者[yè yú ài hǎo zhě, ㄧㄝˋ ㄩˊ ㄞˋ ㄏㄠˇ ㄓㄜˇ,      /     ] hobbyist; amateur [Add to Longdo]
荷巴特[Hé bā tè, ㄏㄜˊ ㄅㄚ ㄊㄜˋ,   ] Hobart, capital of Tasmania, Australia [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Fachoberschule(n) |die, pl.Fachoberschulen| สถาบันวิชาชีพ, สถานศึกษาด้านอาชีพหรือโรงเรียนอาชีวะซึ่งเทียบเท่ากับโรงเรียนมัธยมปลาย จบไปได้ประกาศนียบัตรเป็น Fachhochschulreife

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hobby { n } | Hobbys { pl }; Steckenpferde { pl }fad; hobby | hobbies [Add to Longdo]
Hobby-Mensch { m }hobbyist [Add to Longdo]
Hobel { m }plane [Add to Longdo]
Hobelbank { f }; Schneidemaschine { f } | Hobelbänke { pl }; Schneidemaschinen { pl }slicer | slicers [Add to Longdo]
Hobelmaschine { f }planer; planing machine [Add to Longdo]
hob hochheaved [Add to Longdo]
hobeln | hobelnd | gehobelt | hobeltto plane | planing | planed | planes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
楽しみ(P);愉しみ[たのしみ, tanoshimi] (adj-na, n) (1) (See 御楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby; (2) (See 楽しみにする) anticipation; looking forward to; (P) #562 [Add to Longdo]
書房[しょぼう, shobou] (n) library; bookstore; bookshop; (P) #1,819 [Add to Longdo]
趣味[しゅみ, shumi] (n) (1) hobby; pastime; (2) tastes; preference; liking; (P) #2,585 [Add to Longdo]
処分[しょぶん, shobun] (n, vs) (1) disposal; dealing (with a problem); disposition; measure; procedure; (2) punishment; (3) putting down (e.g. diseased animal); (P) #2,843 [Add to Longdo]
略(P);粗[ほぼ, hobo] (adv) (uk) almost; roughly; approximately; (P) #3,526 [Add to Longdo]
ホビー[hobi-] (n) hobby #9,589 [Add to Longdo]
処罰[しょばつ, shobatsu] (n, vs) punishment; (P) #12,211 [Add to Longdo]
捕縛[ほばく, hobaku] (n, vs) arrest; apprehension; capture #17,903 [Add to Longdo]
帆船[はんせん(P);ほぶね, hansen (P); hobune] (n) sailing ship; sailing boat; sailing vessel; (P) #19,261 [Add to Longdo]
あがり症;上がり症;上がり性;あがり性[あがりしょう, agarishou] (n) stage fright; social anxiety disorder; social phobia [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
私書箱番号[ししょばこばんごう, shishobakobangou] Post Office box address, P.O.box address [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
削る[けずる, kezuru] hobeln, abhobeln;, ausstreichen;, einschraenken [Add to Longdo]
帆柱[ほばしら, hobashira] -Mast, Mastbaum [Add to Longdo]
帆船[ほぶね, hobune] Segelschiff, Segelboot [Add to Longdo]
帆船[ほぶね, hobune] Segelschiff, Segelboot [Add to Longdo]
捕縛[ほばく, hobaku] Verhaftung, Festnahme [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top