ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

envie

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -envie-, *envie*
Possible hiragana form: えんう゛ぃえ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
envied(เอน'วิดฺ) adj. ซึ่งถูกอิจฉา, ซึ่งถูกริษยา

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Envie

v. i. [ See Vie. ] To vie; to emulate; to strive. [ Obs. ] Spenser. [ 1913 Webster ]

Envier

n. One who envies; one who desires inordinately what another possesses. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Budzyn, under my command, was the envy of every other commandant in the labor camp system.เป็นที่อิจฉาของผู้กองค่ายอื่น - ถึงพวกเชลยจะไม่อยากอยู่นัก - ขอโทษ Schindler's List (1993)
I'll make it the most famous showplace in England, if you like, and people will visit us and envy us, and say we're the luckiest, happiest couple in the country."ฉันจะทําให้มันเป็นการแสดง ที่โด่งดังที่สุดในอังกฤษถ้าคุณต้องการ" "แล้วผู้คนก็จะแห่มาดูเรา อิจฉาเรา และบอกว่าเรา เป็นคู่ที่โชคดีและมีความสุขที่สุดในประเทศ" Rebecca (1940)
I don't half envy you.ฉันทำไม่ได้ครึ่งอิจฉาคุณ How I Won the War (1967)
"All the bees envy me"All the bees envy me Mannequin (1987)
I envy you.ฉันอิจฉาคุณจัง Dirty Dancing (1987)
I do not envy you the headache you will have when you awake.ข้าไม่อิจฉาเจ้าหรอกสำหรับอาการปวดหัวที่เจ้าจะตื่นมาเจอมันแน่ๆ The Princess Bride (1987)
¶ I'm the envy of everyoneทุกคนอิจฉาฉัน Punchline (1988)
There is so much to envy.ใครๆต่างก็พากันอิจฉาเจ้า Snow White: A Tale of Terror (1997)
They have always envied you. They?พวกมันรู้สึกอิจฉาเจ้าเสมอ Snow White: A Tale of Terror (1997)
I envy you.ฉันอิจฉาคุณ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
And from here, the envy, the lies, the disgrace that have deprived her even of a father's trust!ความสวยทำให้เกิดความอิจฉา การโกหก ความอับอาย Malèna (2000)
I envy you. But such a thing is not meant to last.ชั้นอิจฉาเธอนะ แต่เรื่องแค่นี้ไม่ได้มีอะไรนักหรอก The Matrix Reloaded (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
envieHe envied my success.
envieI envied him his good fortune.
envieI envied him his new house.
envieNobody envied the old man, who was a millionaire.
envieShe has such a fine car that her friends envied her.
envieThe clumsy man envied her extraordinary talent.
envieThe clumsy man envied her unusual talent.
envieThey all envied my new car.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิว[hiū] (v) EN: hunger after ; thirst for ; crave  FR: avoir faim de ; avoir très envie de
อิจฉา[itchā] (v, exp) EN: envy; be envious; be jealous  FR: être jaloux de ; jalouser ; envier ; être envieux
อิจฉา[itchā] (adj) EN: jealous ; envious  FR: jaloux, envieux
อิจฉาตาร้อน[itchā tā røn] (adv) EN: enviously ; jealously  FR: par envie ; par jalousie
กาม[kām] (n) EN: lust ; sexual desire ; sensuality ; lewdness ; libido ; kama  FR: plaisir sexuel [ m ] ; plaisir charnel [ m ] ; érotisme [ m ] ; sensualité [ f ] ; désir sexuel [ m ] ; envie [ f ]
คัน[khan] (v) EN: itch to do sth ; itch for sth ; long for ; crave for  FR: démanger ; causer une envie irrépressible
ขี้อิจฉา[khī-itchā] (adj) EN: envious ; jealous  FR: envieux ; jaloux
ใคร่[khrai] (v) EN: desire ; wish for ; want ; would like ; crave ; long for  FR: désirer ; souhaiter ; vouloir ; avoir envie
ความอิจฉา[khwām itchā] (n) EN: jealousy ; envy  FR: jalousie [ f ] ; envie [ f ]
ความอยาก[khwām yāk] (n) EN: greed ; desire ; wish ; want ; yearning ; need  FR: envie [ f ] ; besoin [ m ] ; désir [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
envied

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
envied
envies

French-Thai: Longdo Dictionary
envie(n) |f, avoir envie de qc.| ความอยาก ความปรารถอยากทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Hier j’ai eu envie de faire une soupe à l’oignon avec des croûtons gratinés au cantal.

Japanese-English: EDICT Dictionary
痣(P);黶[あざ, aza] (n) (1) birthmark; nevus; (2) bruise; (3) tache de vin; envie; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top