ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

affiche

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affiche-, *affiche*
Possible hiragana form: あっふぃちぇ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบปิด[baipit] (n) EN: poster  FR: affiche [ f ]
ใบปิดหนัง[baipit nang] (n, exp) EN: movie poster  FR: affiche de cinéma [ f ]
ใบปิดภาพยนตร์[baipit phāpphayon] (n, exp) EN: movie poster  FR: affiche de cinéma [ f ]
ใบปิดประกาศ[baipit prakāt] (n, exp) EN: poster  FR: affiche [ f ]
ใบประกาศ[baiprakāt] (n) EN: poster ; handbill ; notice ; circular  FR: affiche [ f ]
ผู้ปิดประกาศ[phū pit prakāt] (n, exp) FR: afficheur [ m ] ; placardeur [ m ] (vx)
โปสเตอร์[pōstoē = pōsatoē] (n) EN: poster  FR: poster [ m ] (anglic.) ; affiche [ f ]
แสดง[sadaēng] (v) EN: indicate ; mark ; show ; direct ; reveal  FR: indiquer ; montrer ; exprimer ; révéler ; symboliser ; manifester ; afficher ; faire montre de (loc.)

French-Thai: Longdo Dictionary
affiche(n) |f| รูปโฆษณาติดผนัง, โปสเตอร์ เช่น L'affiche de théâtre se découvre dans la rue, dans n'importe quel espace public, perdue dans une forêt de panneaux, pancartes, enseignes, publicités.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Affiche \Af`fiche"\, n. [F., fr. afficher to affix.]
   A written or printed notice to be posted, as on a wall; a
   poster; a placard.
   [Webster 1913 Suppl.]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 affiche /afiʃ/ 
  notice; placard; poster

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 affiche /ɑfiʃə/
  notice; placard; poster

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top