ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

affiche

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affiche-, *affiche*
Possible hiragana form: あっふぃちぇ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


French-Thai: Longdo Dictionary
affiche(n) |f| รูปโฆษณาติดผนัง, โปสเตอร์ เช่น L'affiche de théâtre se découvre dans la rue, dans n'importe quel espace public, perdue dans une forêt de panneaux, pancartes, enseignes, publicités.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบปิด[baipit] (n) EN: poster  FR: affiche [ f ]
ใบปิดหนัง[baipit nang] (n, exp) EN: movie poster  FR: affiche de cinéma [ f ]
ใบปิดภาพยนตร์[baipit phāpphayon] (n, exp) EN: movie poster  FR: affiche de cinéma [ f ]
ใบปิดประกาศ[baipit prakāt] (n, exp) EN: poster  FR: affiche [ f ]
ใบประกาศ[baiprakāt] (n) EN: poster ; handbill ; notice ; circular  FR: affiche [ f ]
ผู้ปิดประกาศ[phū pit prakāt] (n, exp) FR: afficheur [ m ] ; placardeur [ m ] (vx)
โปสเตอร์[pōstoē = pōsatoē] (n) EN: poster  FR: poster [ m ] (anglic.) ; affiche [ f ]
แสดง[sadaēng] (v) EN: indicate ; mark ; show ; direct ; reveal  FR: indiquer ; montrer ; exprimer ; révéler ; symboliser ; manifester ; afficher ; faire montre de (loc.)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Affiche \Af`fiche"\, n. [F., fr. afficher to affix.]
   A written or printed notice to be posted, as on a wall; a
   poster; a placard.
   [Webster 1913 Suppl.]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 affiche /afiʃ/ 
  notice; placard; poster

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 affiche /ɑfiʃə/
  notice; placard; poster

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top