ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

surfing

S ER1 F IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surfing-, *surfing*, surf
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surfing(n) กีฬาเล่นกระดานโต้คลื่น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What's, um-What's a good place to go surfing around here?- มีที่น่าไปเล่นเซิร์ฟมั๊ย - หาดฮันติงตั้นค่ะ Big Momma's House 2 (2006)
It's surfing a tsunami.รึไม่ก็โต้คลื่นซึนามี Grin and Bear It (2007)
Sure, and having them sitting in my office schmoozing about their favorite algerian surfing movies is a much better system.หรือจะให้พวกเค้าทั้งหมด มาอยู่ในออฟฟิตชั้น แล้วพูดคุยกันเรื่องหนังที่ชอบ หรือ สถานที่เที่ยว เป็นระบบที่ดีกว่า The Right Stuff (2007)
Since we're talking about surfing why don't you give us your thoughts about surfing.ในเมื่อเราคุยกันเรื่อง โต้คลื่น ทำไมคุณไม่ให้เรา ความคิด เกี่ยวกับ โต้คลื่น Surf's Up (2007)
These guys were the pioneers, but nobody saw what surfing could really be.คนผู้นี้เป็นผู้บุกเบิก แต่ไม่มีใครรู้ว่าโต้คลื่นน่ะเป็นยังไง Surf's Up (2007)
Big Z is everything, Big Z is surfing and I mean he's...they invented the ocean for him.บิ๊กซี่ เป็นทุก อย่าง บิ๊กซี่ เป็นการโต้คลื่น และผมหมายถึง เขา .. พวกเขา สร้าง คลื่น ให้กับเขา Surf's Up (2007)
I've been surfing ever since I can remember it's hard to imagine any part of my life when I wasn't surfing.ผม โต้คลื่น มาตั้งแต่จำความได้ นึกไม่ออก ว่าชีวิตผมจะเป็นยังไง ถ้าไม่โต้คลื่น Surf's Up (2007)
This is Zel Masacala and we're here at the surfing capital of the world...นี่คือ เซล มาสาคาลา และ เราอยู่ที่นี่ เมืองหลวงแห่งการโต้คลื่น ... Surf's Up (2007)
Today the world of surfing lost one of it's legends.วันนี้ โลกแห่งการโต้คลื่นได้สูญเสียผู้ที่เป็นตำนานไป Surf's Up (2007)
A little one on one surfing action between Tank Evans and...การแข่งขันโต้คลื่นระหว่างแท้ง อีวาน และ... Surf's Up (2007)
Ah, well, there's more to surfing than beating Tank Evans, you know.ไปโต้คลื่น ดีกว่าไปแข่งกับ แท้ง อีวาน รู้เป่า Surf's Up (2007)
What is about surfing that you love?การโต้คลื่นแบบที่คุณรักเป็นแบบไหน Surf's Up (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surfingDid you have a good time swimming and surfing?
surfingHe is really crazy about surfing.
surfingHow about going surfing at Hayama next Sunday if it is fine?
surfingI spent my summer vacation there, during which I enjoyed surfing.
surfingTom is keen on surfing.
surfingWhich are you better at, boogie-boarding or surfing?

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SURFING S ER1 F IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surfing (n) sˈɜːʳfɪŋ (s @@1 f i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Surfing { n } [ sport ]surfing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サーフィン[sa-fin] (n, vs) surfing; (P) #18,599 [Add to Longdo]
ウィンドサーフィン;ウインドサーフィン[uindosa-fin ; uindosa-fin] (n) windsurfing [Add to Longdo]
スノーサーフィン[suno-sa-fin] (n) snow surfing [Add to Longdo]
ネットサーフィン[nettosa-fin] (n) { comp } net surfing [Add to Longdo]
ハングテン[hanguten] (n) hang ten (surfing) [Add to Longdo]
ボードセーリング(P);ボードセイリング[bo-dose-ringu (P); bo-doseiringu] (n) boardsailing; windsurfing; (P) [Add to Longdo]
波乗り[なみのり, naminori] (n, vs) surfing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ネットサーフィン[ねっとさーふぃん, nettosa-fin] (inter)net surfing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surfing
   n 1: the sport of riding a surfboard toward the shore on the
      crest of a wave [syn: {surfing}, {surfboarding},
      {surfriding}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top