ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flugbegleiterin

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flugbegleiterin-, *flugbegleiterin*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


German-Thai: Longdo Dictionary
Flugbegleiterin(n) |die, pl. Flugbegleiterinnen| พนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบิน เช่น Wie sieht das Berufsbild einer Flugbegleiterin aus? Wie hoch ist ihr Einkommen?, Syn. Stewardess

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So did I. I was a flight attendant.Genau wie ich. Ich war eine Flugbegleiterin. Three Girls and an Urn (2014)
You're a flight attendant?Sie sind Flugbegleiterin? Nautilus (2014)
Miles, will you ask a flight attendant for some peanuts?Bittest du die Flugbegleiterin um Erdnüsse? Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (2015)
Ladies and gentlemen, as we start our descent, please make sure your seat backs and tray tables are in their full, upright positions and all carryon luggage is stowed under the seat in front of you."Sagen Sie, haben Sie eigentlich die Ringe"? FLUGBEGLEITERIN: Ladies und Gentlemen, wir beginnen nun mit dem Landeanflug und bitten Sie, The Intern (2015)
Actually, we're flight attendants.Eigentlich sind wir Flugbegleiterinnen. Knock Knock (2015)
Really?Wie kannst du dann Flugbegleiterin sein, wenn du erst 15 bist? Knock Knock (2015)
"We're flight attendants."Wir sind Flugbegleiterinnen. Knock Knock (2015)
- You insulted my flight attendant.Du hast geschnarcht. Du hast meine Flugbegleiterin beleidigt! The Kenyon Family (No. 71) (2015)
Because guys like air hostesses.Weil Männer auf Flugbegleiterinnen stehen. Husband Factor (2015)
The on board count, 150 passengers, three flight attendants and two pilots, one of whom, the senior pilot, drew on all of his experience and skill, which combined with near-miraculous good luck and a result that was, frankly, astounding.An Bord waren 150 Passagiere, 3 Flugbegleiterinnen und 2 Piloten. Einem der beiden, dem Kapitän, gelang dank seiner Erfahrung, seines Könnens und einer an ein Wunder grenzenden Portion Glück das offen gesagt Unglaubliche. Sully (2016)
STEWARDESSES:FLUGBEGLEITERINNEN: Sully (2016)
STEWARDESSES:FLUGBEGLEITERINNEN: Sully (2016)
STEWARDESSES:FLUGBEGLEITERINNEN: Sully (2016)
By now I'm sure you've heard, I'm Jojo, his flight attendant.Wie Sie sicher schon gehört haben, bin ich Jojo, seine Flugbegleiterin. The Negotiation (2016)
This is your flight attendant speaking.Hier spricht Ihre Flugbegleiterin. St. Lucifer (2016)
But you insist on letting an impossibly attractive flight attendant come between us.Aber du bestehst darauf, eine unglaublich attraktive Flugbegleiterin zwischen uns kommen zu lassen. St. Lucifer (2016)
Detective, I will never lay eyes on that flight attendant again.Ich werde diese Flugbegleiterin nie wieder ansehen. St. Lucifer (2016)
Ballistics match our flight attendant.Es ist die gleiche Ballistik wie bei unserer Flugbegleiterin. St. Lucifer (2016)
Just me, Andy Kleinberg, my copilot, and a new flight attendant.Nur ich, Andy Kleinberg, mein Copilot und eine neue Flugbegleiterin. St. Lucifer (2016)
A new flight attendant?Eine neue Flugbegleiterin? St. Lucifer (2016)
You are one of the prettiest flight attendants I've ever seen.Du bist eine der hübschesten Flugbegleiterinnen, die ich je gesehen habe. St. Lucifer (2016)
I know you killed that flight attendant and her friend, dirtbag.Ich weiß, dass du die Flugbegleiterin und ihren Freund getötet hast, Drecksack. St. Lucifer (2016)
It's about this porny flight attendant who's down for anything.Es handelt von dieser scharfen Flugbegleiterin, die für alles zu haben ist. Fifty Shades of Grey Matter (2016)
Do you think your wife might have been writing about her own sexual fantasies, using a sexy stewardess as her proxy?Denken Sie, Ihre Frau könnte über ihre eigenen sexuellen Fantasien geschrieben haben - und eine sexy Flugbegleiterin als ihre Vertreterin benutzt haben? Fifty Shades of Grey Matter (2016)
Sexy flight attendant.Sexy Flugbegleiterin. Fifty Shades of Grey Matter (2016)
Did you know it was about the erotic adventures of a sexy flight attendant?Wussten Sie, dass es von den erotischen Abenteuern einer sexy Flugbegleiterin handelte? Fifty Shades of Grey Matter (2016)
We'll bring the flight attendant tomorrow.Wir bestellen die Flugbegleiterin morgen her. Fifty Shades of Grey Matter (2016)
A Latina flight attendant named Ally?Eine Latina-Flugbegleiterin namens Ally? Fifty Shades of Grey Matter (2016)
There's a flight attendant on the floor up there.Da oben liegt eine Flugbegleiterin am Boden. In the Air Tonight (2017)
How long were you wrapping your flight attendant's arm?Wie lange hast du den Arm deiner Flugbegleiterin verbunden? In the Air Tonight (2017)
Oh, Sharon used to be a flight attendant for Retarded Slut Airlines.Sharon war mal Flugbegleiterin bei "Zurückgebliebene-Schlampen-Airlines". Episode #3.5 (2017)
The bitch who was beside me went and told the air hostess.Die Schlampe die neben mir saß, ist zur Flugbegleiterin gegangen und hat's ihr gesagt. Torrente 3: El protector (2005)
STEWARDESS:FLUGBEGLEITERIN: Home Alone 3 (1997)
Mom says I should've been an air hostess...Wenn's nach meiner Mutter ginge, sollte ich Flugbegleiterin werden. Husband Factor (2015)
So...Ich sehe die Flugbegleiterin: Tom Segura: Mostly Stories (2016)
I don't care if she's a stewardess.Mir egal, wenn sie Flugbegleiterin ist. The Survivors (1983)
Meet Senior Flight Supervisor Gladstone.Miss Gladstone, von Beruf Flugbegleiterin. Throw Momma from the Train (1987)
ATTENDANT:FLUGBEGLEITERIN: Home Alone (1990)
I`m the first flight attendant on the flight deck.Ich bin die leitende Flugbegleiterin an Bord. Only the Lonely (1991)
Flight attendant.Flugbegleiterin. Passenger 57 (1992)
Yeah, he was with one of the flight attendants.Ja, mit einer der Flugbegleiterinnen. Passenger 57 (1992)
STEWARDESS:FLUGBEGLEITERIN: Home Alone 3 (1997)
The gun had one set of prints, which have been matched to a flight attendant. They got traces of gunpowder off her right hand and casings from Teflon-coated loads.Die Fingerabdrücke an der Waffe wurden einer Flugbegleiterin zugeordnet - durch Pulverspuren an ihrer rechten Hand und teflonbeschichtete Patronenhülsen. The Innocents (1998)
I speak from experience.Ich war mal Flugbegleiterin. Forces of Nature (1999)
Daddy had a little accident.Es war die Flugbegleiterin! The Next Best Thing (2000)
They herd you on like cattle, flight attendants treat you like pigs...Man wird wie Vieh behandelt, Flugbegleiterinnen sind unverschämt. The Getaway (2001)
So, Khandi, how long have you been a flight attendant?Khandi, seit wann sind Sie Flugbegleiterin? The Color of Money (2001)
From a girl in West Texas to world famous flight attendantVom kleinen Texas-Mädchen zur berühmtesten Flugbegleiterin der Welt! View from the Top (2003)
Sally Weston represents an ideal of poise and beauty and accomplishment that every flight attendant should strive to achieve.Sally Weston repräsentiert das Ideal aus Anmut, Belastbarkeit und Zielstrebigkeit, auf das jede Flugbegleiterin hinarbeiten sollte. View from the Top (2003)
The flight attendant keeps ignoring me when...Die Flugbegleiterin... Anger Management (2003)

German-Thai: Longdo Dictionary
Flugbegleiterin(n) |die, pl. Flugbegleiterinnen| พนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบิน เช่น Wie sieht das Berufsbild einer Flugbegleiterin aus? Wie hoch ist ihr Einkommen?, Syn. Stewardess

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stewardess { f }; Flugbegleiterin { f } | Stewardessen { pl }; Flugbegleiterinnen { pl }stewardess | stewardesses [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top