ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fernsehsendung

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fernsehsendung-, *fernsehsendung*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
Fernsehsendung(n) |die, pl. Fernsehsendungen| การออกอากาศทางโทรทัศน์, การแพร่ภาพทางโทรทัศน์ เช่น Darf ich fremde Inhalte wie Fernsehsendungen oder Bilder auf YouTube hochladen?

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fernsehsendung { f } | Fernsehsendungen { pl }telecast | telecasts [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She even agreed to do a TV spectacular for us. What?Sie würde sogar eine Fernsehsendung für uns machen. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Oh, but it's wonderful to be in love, and it's even more wonderful to be on a TV show without any commercials. Here.Verliebt zu sein ist wunderbar, vor allem in einer Fernsehsendung ohne Werbepausen. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Epidemics of big business price fixing, crooked TV shows, income-tax finagling, souped-up expense accounts.Die Seuche der Großkapital-Preis- festlegung, miese Fernsehsendungen, Steuerhinterziehung, frisierte Spesenabrechnungen. Hud (1963)
"Last night on Happy Playhouse the only moment of originality was produced by a disarming young lady who delivered the commercial."Die erste Happy Fernsehsendung war nur in dem Augenblick originell..." "...als eine entwaffnend natürliche Frau die Reklame für die Happy Seife vorbrachte." The Thrill of It All (1963)
But before that I'm gonna do a TV special with Bing Crosby.Vorher mache ich noch eine Fernsehsendung mit Bing Crosby. Kiss Me, Stupid (1964)
Master, is football more important to you than I am?Ein Erinnerungsschreiben wegen der Fernsehsendung morgen Abend. How Do You Beat Superman? (1966)
I'll need time, perhaps after the broadcast.- Vielleicht nach der Fernsehsendung. Robot (1969)
He was a very famous French chef. Had his own television show. Showed you how to make souffles and omelets.Hatte seine eigene Fernsehsendung, wo er Soufflees gemacht hat. Sleeper (1973)
National Bandstand television show has selected Rydell as a representative American high school and will do a live broadcast from our very own gym.Die Fernsehsendung National Bandstand hat Rydell als repräsentative amerikanische Highschool ausgewählt und wird live aus unserer Turnhalle berichten. Grease (1978)
We've got a dead guy buried here and we're going on tv illegally tonight.Wir haben hier einen toten vergraben und heute abend eine illegale fernsehsendung. Used Cars (1980)
You tell them about your television program?Hast du schon von der Fernsehsendung erzählt? The Threshold (1981)
You tell them about your television program?Hast du schon von der Fernsehsendung erzählt? The Threshold (1981)
Do you think my idea of using the Muses in this television presentation is going overboard?Findest du, dass die Idee von Musen in dieser Fernsehsendung zu weit geht? The Threshold (1981)
Like a dumb little TV show.Nur eine doofe Fernsehsendung. Prince of the City (1981)
- Just another television show.- Es war nur eine Fernsehsendung. Wrong Is Right (1982)
You're supposed to stick to the script. It was a funny ad lib, Roger.Ich kritisiere Ihre Fernsehsendungen nicht. Speed Demons (1984)
Because of your marriage, your picture is in all the papers, on television.Wegen Ihrer Hochzeit ist Ihr Bild in allen Zeitungen und Fernsehsendungen. Steele Searching: Part 1 (1985)
I've arranged with Bates for a telecast... that will let the Resistance know we're ready to make the exchange.Ich habe für Bates eine Fernsehsendung organisiert, welche dem Widerstand zeigt, dass wir für den Austausch bereit sind. The Conversion (1985)
Do they need all these people just to film a TV show?Brauchen sie all diese Leute, nur für eine Fernsehsendung? Into the Night (1985)
You're talking about the TV show.Ihr meint die Fernsehsendung. That's Our Dad (1986)
You know, Walter Brennan from The Real McCoys, the TV show?Ja, aus The Real McCoys, der Fernsehsendung? Good Morning, Vietnam (1987)
The best would be to do this on TV.Eine Fernsehsendung wäre das Beste. Tandem (1987)
I thought it'd be fun for him to see a live TV show.Ich dachte, er hätte SpaB, eine Live-Fernsehsendung zu sehen. Scrooged (1988)
Well, guys, I'm sure you've all seen my TV show every day.Ich denke, ihr kennt alle meine Fernsehsendung. El Problema Grande de D.J. (1989)
Now, name this TV show.Welche Fernsehsendung ist das? Joey & Stacy and... Oh, Yeah, Jesse (1989)
This is so cool. Someone I actually know is going to have their very own TV show.Endlich kenne ich jemanden, der seine eigene Fernsehsendung hat. Mr. Egghead (1990)
I don't know. One person can make a difference but probably shouldn't.So viele blöde Fernsehsendungen sagen einem, was man denken soll. Itchy and Scratchy and Marge (1990)
The little tiger tries so hard.Er nannte sie einmal die dümmste Fernsehsendung. Treehouse of Horror (1990)
Bad news! Your son is a very sick boy.Während ihrer ganzen Laufbahn... kam sie laufend in Fernsehsendungen. Bart Gets Hit by a Car (1991)
I recognize him from TV.Ich erkenne ihn aus der "Most Wanted" -Fernsehsendung! Stop! Or My Mom Will Shoot (1992)
Is used to shoot my programmeIch mache eine Fernsehsendung und suche Motive. Kika (1993)
- Did you watch TV today?- Hast du die Fernsehsendung gesehen? Three Colors: Blue (1993)
"the producer of the telecast.""der Produzentin der Fernsehsendung?" Greedy (1994)
WAYNE: I have a television show.Ich moderiere eine Fernsehsendung. Natural Born Killers (1994)
You six are here to argue on behalf of a television show that was recently cancelled due to excessive violence namely Psycho Dad.Sie sind zu sechst hier, um für eine Fernsehsendung einzutreten... die kürzlich wegen übermäßiger Gewalt abgesetzt wurde... nämlich Psycho Dad. I Want My Psycho Dad: Part 2 (1994)
I'm booked to appear on a TV special this weekend and I need some really funky shoes to wear.Ich trete am Wochenende in einer Fernsehsendung auf... und brauche abgefahrene Schuhe dafür. Shoeway to Heaven (1994)
For a television show.Für eine Fernsehsendung. Before Sunrise (1995)
Photo op at 9, government meeting at 11, then we'll do afternoon talk shows.Fotoaufnahmen 9 Uhr, Ministertreffen 11 Uhr, Fernsehsendung 13 Uhr. Le jaguar (1996)
Although we have come across some very intriguing televised broadcasts.Obwohl wir auf einige sehr interessante Fernsehsendungen stiessen. Future's End (1996)
I would've thought watching your TV shows was torture enough. Save this one till last.Und ich dachte, es gäbe nichts Schlimmeres als Ihre Fernsehsendungen. Tomorrow Never Dies (1997)
- It's a very popular television show.- Eine sehr bekannte Fernsehsendung. The Dating Game (1997)
- That's a show for television.Das ist eine Art Fernsehsendung, Schlaukopf. Hope Floats (1998)
We're doing a television piece on models.Wir machen eine Fernsehsendung über Models. Gia (1998)
The whole idea behind the VCR is that it makes it possible for you to tape what's on TV when you leave the house.Die Idee dahinter ist, das wir die Möglichkeit haben eine Fernsehsendung aufzuzeichnen, wenn wir das Haus verlassen. You've Got Mail (1998)
The whole idea behind leaving the house is so you can miss what's on television.Natürlich verlassen wir das Haus damit wir eine Fernsehsendung verpassen. You've Got Mail (1998)
I saw on the Geology Channel they can actually turn pine cones into a homemade explosive device.Ich hab' 'ne Fernsehsendung gesehen. Aus Tannenzapfen kann man zu Hause Sprengkõrper herstellen. Jack Frost (1998)
You didn't have his fancy-shmancy voice modulator and his PBS specials.Keinen extravaganten Stimmmodulator, keine Fernsehsendungen. Goodbye Charlie (1998)
- O, right. - And so that's why nightrider was the best show in America.... Nightrider ist die beste Fernsehsendung. Chickenpox (1998)
It's only a television show. Calm down.Das ist nur 'ne Fernsehsendung. Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999)
- Mr Peters ordered that from TV.Das hat Mr. Kreigers doch nachts in der Fernsehsendung bestellt! The Virgin Suicides (1999)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
放送[ほうそう, housou] Radiosendung, Fernsehsendung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Fernsehsendung /fɛrnzeːzɛnduŋ/ 
   telecast

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top