ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -峠-, *峠*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
KANJIDIC with stroke order from AnimCJK
[] Meaning: mountain peak; mountain pass; climax; crest; (kokuji)
Kun-yomi: とうげ, touge
Radical: , Decomposition:     𠧗
Rank: 1941

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[とうげ] (n) 1)สันเขา 2)ช่วงที่ยากหรือลำบากที่สุด(ของงาน โรค ฯลฯ), See also: 峠芝(峠柴, 峠道

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とうげ, touge] (n, n-suf) ridge; (mountain) pass; difficult part; (P) #3,930 [Add to Longdo]
を越える[とうげをこえる, tougewokoeru] (exp, v1) (See を越す) to cross a pass [Add to Longdo]
を越す[とうげをこす, tougewokosu] (exp, v5s) to cross over a pass; to finish the most difficult part; to be over the worst (e.g. an illness) [Add to Longdo]
越え[とうげごえ, tougegoe] (exp, n) crossing a mountain pass [Add to Longdo]
[とうげみち, tougemichi] (n) road over a mountain pass [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The boom has peaked out.ブームはを越した。
It began to rain as we came near the pass.私達がにさしかかる頃に雨になった。
The patient is now safe.病人はもうを越した。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The first drifters invented drifting... out here in the mountains by feeling it.[JP] 初めはで 体に叩き込むんだ The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
Here he comes himself.[JP] は越えた Rust and Bone (2012)
Where is the top of the pass here?[JP] はどこだ? Wings of Desire (1987)
We must take the pass of Caradhras.[JP] カラズラスのへ向かおう The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Henry, I'm just about reaching a point where I... Pardon me.[JP] ちょうど 研究がにさしかかって... Creepshow (1982)
Why doesn't everyone see from childhood... the passes, doors and crevices... on the ground, and above in the sky?[JP] 子供のときになぜ だれも 道や 切り通しや 間道を見ないのか? Wings of Desire (1987)
Even the plains... even Berlin has its hidden passes... and it's only there that begins my country... the country of the tale.[JP] 平地のベルリンにも- が隠れているはずだ 私の母なる国 Wings of Desire (1987)
He's very sick and... the next few days are gonna be critical.[JP] とても重病なの ここ2、3日が My First Mister (2001)
DK picked this road for a reason. This is his mountain.[JP] DKは走り慣れた このを選んだんだ The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
I care not. So, Gandalf, you try to lead them over Caradhras.[JP] 当然だろう ガンダルフめ カラズラスを越える気だな The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
In spring the snows will melt and the passes will open.[JP] 春が来れば雪も解け の道が開かれる 春が来れば雪も解け の道が開かれる The Last Samurai (2003)
Okay, here's where dad went. It's called Blackbottle Ridge, Colorado.[JP] さて、父さんはコロラドのブラックボトルって 呼ばれてる辺りに行ったみたいだな Pilot (2005)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とうげ, touge] -Pass (Bergpass) [Add to Longdo]
を越す[とうげをこす, tougewokosu] einen_Pass_ueberqueren [Add to Longdo]
[とうげみち, tougemichi] Passweg, Passstrasse [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top