ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

展览

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -展览-, *展览*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
展览[zhǎn lǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ, ] แสดง, นำเสนอออกงานนิทรรศการ

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
展览[zhǎn lǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ, / ] to put on display; to exhibit; exhibition; show #4,751 [Add to Longdo]
展览[zhǎn lǎn huì, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] exhibition; show #11,504 [Add to Longdo]
展览[zhǎn lǎn guǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] exhibition hall #27,337 [Add to Longdo]
汽车展览[qì chē zhǎn lǎn huì, ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] car show; automobile expo [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why doesn't he take up his collections in church?[CN] 为什么他不在教堂里 展览他收藏的东西呢? The Scarlet Empress (1934)
I'll take you to the fair on Saturday night.[CN] 星期六晚上我带你去展览会. 好吗? Saturday Night and Sunday Morning (1960)
That's why you left us at the fair?[CN] 我想这就是为何你 在展览会离开我们的原因? Saturday Night and Sunday Morning (1960)
Nothing except the most ridiculous and sickening exhibition... mortal man ever made of himself.[CN] 除了那个人类所能做出的 最荒唐而恶心的展览 The Awful Truth (1937)
Why, we have you to thank that we have this exhibit here at all.[CN] 怎么? 多亏了你 我们才能在这举办这场展览 The Mummy (1932)
- Thank you.[CN] -你看他的展览了么? — Thank you. Victim (1961)
Come on, let's go to the fair.[CN] 快点 我们去展览 Il Posto (1961)
How dare you call this filthy exhibition wrestling?[CN] 你怎么敢说这个 这么臭摔跤是展览呢? 什么? Night and the City (1950)
I've had enough of this menagerie.[CN] 我已经受够了这种动物园似的展览了 我的家不是什么马戏团 ...And God Created Woman (1956)
In that museum, that modern art place. And Renaldo?[CN] 在博物馆 展览现代艺术的地方 Saboteur (1942)
And when he really lets himself go I get a cuff just for the show[CN] 但是当他真的离开时 我却有个推不了的展览 Rififi (1955)
- Another show place, Mr. Connor.[CN] - 这是另外一个展览点,肯那先生 High Society (1956)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top