ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

展览

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -展览-, *展览*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
展览[zhǎn lǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ,  ] แสดง, นำเสนอออกงานนิทรรศการ

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
展览[zhǎn lǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ,   /  ] to put on display; to exhibit; exhibition; show #4,751 [Add to Longdo]
展览[zhǎn lǎn huì, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄏㄨㄟˋ,    /   ] exhibition; show #11,504 [Add to Longdo]
展览[zhǎn lǎn guǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄍㄨㄢˇ,    /   ] exhibition hall #27,337 [Add to Longdo]
汽车展览[qì chē zhǎn lǎn huì, ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄏㄨㄟˋ,      /     ] car show; automobile expo [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
=The last song is by Exhibition.=[CN] 最后一曲是展览会的 Architecture 101 (2012)
That boy at the Expo Center, he means a lot to you, doesn't he?[CN] 国家展览中心的那个男孩 是不是和你关系很近? Day Watch (2006)
Dory?[CN] 这次展览 Finding Dory (2016)
Have some.[CN] 谢谢你们大家帮我完成我的展览 Cry, Cry, Cry (2016)
Well, how on Earth did you find out about this show?[CN] 那么, 你是怎么知道这个展览了? Far from Heaven (2002)
Why?[CN] 他是为了展览而来 Head in the Clouds (2004)
-Not at all.[CN] 我一直把展览当成目标 但这不是终点 Always Smiling with You (2016)
And I told him I wasn't gonna do his show.[CN] 我告诉他,我不打算做他的展览 Boogie Woogie (2009)
- What? ! - What?[CN] 我是展览品A How to Lose a Guy in 10 Days (2003)
That was a lucky find, the art exhibit.[CN] 艺术展览是一个幸运的发现, Assassin's Bullet (2012)
The science fair is next week.[CN] 科学展览在下周 Chicken, Dynamite, Chainsaw (2014)
I'll work on a cover to get in to the museum event.[CN] 我会伪装进入博物馆的展览 Coup de Grace (2011)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top