ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

半分

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -半分-, *半分*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Japanese-Thai: Longdo Dictionary
半分[はんぷん] (n, adv) ครึ่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
半分[はんぷん, hanpun] ึีครึ่งนาที

Japanese-English: EDICT Dictionary
半分[はんぷん, hanpun] (n-adv, n) half; (P) #4,328 [Add to Longdo]
半分[はんぷん, hanpun] (n) half minute #4,328 [Add to Longdo]
半分[はんぶんこ, hanbunko] (n, vs) halfsies; splitting evenly between two people [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Bear in mind that half one's life is lived after forty.40にして人生はまだ半分残っていることを心に留めよ。
That bridge is half as long as this one.あの橋はこの橋の半分の長さである。
The population of Italy is about half as large that of Japan.イタリアの人口は、日本の人口の約半分だ。
Emmy folded the napkin in half.エミーはナプキンを半分に折りたたんだ。
You may take either half of the cake.ケーキのどちらの半分でもとりなさい。
I am halfway through this detective story.この推理小説はまだ半分ぐらいしか読んでいない。
I am halfway through this detective story.この推理小説はまだ半分も読んでない。
I have been typing this report since this morning, but I'm only halfway through.この報告書を今朝からタイプしているのですが、まだ半分しか終わっていません。
The train will get you there after half the time.この列車で行けば半分の時間でいけますよ。
This train will get you there in half the time.この列車で行けば半分の時間で行けます。
Susan is actually your half sister.スーザンはな、実はお前と半分血がつながっているんだ。
Half of the apple was rotten.そのりんごの半分は腐っていた。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Junior, I'm 30 seconds away![CN] 小詹姆斯 我半分钟就到 Exigent Circumstances (2013)
Evidently, not completely perfect.[JP] 見ている通りで完璧半分 The Black Cauldron (1985)
Then it'll be halfsies.[CN] 那我们对半分 The Captive (2013)
"I'll split it with you, whatever".[CN] "管它什麼情況 我和你對半分" The Grey (2011)
And then it turned to laughter, hysterical laughter.[CN] 我足足哭了有半分 Creation (2011)
The battle station is heavily shielded... and carries a firepower... greater than half the starfleet.[JP] このバトル・ステーションは 厳重な守りと... 宇宙艦隊の半分を 上回る火力がある Star Wars: A New Hope (1977)
'He walked me slowly across half of LA until we got downtown. ' Hello, Momma, how you doin'? You the last of the good time Charlies...[JP] 店へ行くのに ロスの半分を歩かされた ここは昔から黒人の街だ Farewell, My Lovely (1975)
Words are flaccid.[JP] 気持ちの半分も 表せないから The Mirror (1975)
Want to share a chocolate banana?[CN] 巧克力香蕉要不要对半分 Kiyoku yawaku (2013)
Half a minute.[CN] 半分钟! Real Steel (2011)
If you're gonna, you can take it on the arches.[JP] 冷やかし半分で来たんなら 帰ってくれ Taxi Driver (1976)
Keep half your group out of range... for the next run.[JP] 中隊の半分を残して 次の攻撃に備えるんだ 了解 ベ Star Wars: A New Hope (1977)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
半分[はんぶん, hanbun] Haelfte, halb [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top