ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

半分

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -半分-, *半分*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
半分[はんぷん] (n, adv) ครึ่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
半分[はんぷん, hanpun] ึีครึ่งนาที

Japanese-English: EDICT Dictionary
半分[はんぷん, hanpun] (n-adv, n) half; (P) #4,328 [Add to Longdo]
半分[はんぷん, hanpun] (n) half minute #4,328 [Add to Longdo]
半分[はんぶんこ, hanbunko] (n, vs) halfsies; splitting evenly between two people [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Bear in mind that half one's life is lived after forty.40にして人生はまだ半分残っていることを心に留めよ。
That bridge is half as long as this one.あの橋はこの橋の半分の長さである。
The population of Italy is about half as large that of Japan.イタリアの人口は、日本の人口の約半分だ。
Emmy folded the napkin in half.エミーはナプキンを半分に折りたたんだ。
You may take either half of the cake.ケーキのどちらの半分でもとりなさい。
I am halfway through this detective story.この推理小説はまだ半分ぐらいしか読んでいない。
I am halfway through this detective story.この推理小説はまだ半分も読んでない。
I have been typing this report since this morning, but I'm only halfway through.この報告書を今朝からタイプしているのですが、まだ半分しか終わっていません。
The train will get you there after half the time.この列車で行けば半分の時間でいけますよ。
This train will get you there in half the time.この列車で行けば半分の時間で行けます。
Susan is actually your half sister.スーザンはな、実はお前と半分血がつながっているんだ。
Half of the apple was rotten.そのりんごの半分は腐っていた。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Half of what I get.[CN] 我得到的一半分给你 Youth of the Beast (1963)
It's settled. We'll split the fee.[CN] - 好 说好了 我们对半分稿费 The Witches (1966)
He lost by half a point...[CN] 米哈伊尔·塔尔[ 1936 他落后了半分 Watch Out for the Automobile (1966)
Half a minute, till I get your blouse.[CN] 半分钟,直到我穿你的上衣 She Wore a Yellow Ribbon (1949)
Suppose we just split this fifty-fifty. Here's a thousand lire.[JP] 僕のを半分あげる 1000リラだよ Roman Holiday (1953)
- Half?[JP] 半分 The Legend of Hercules (2014)
Fifty-fifty![CN] - 我们对半分 Death in the Garden (1956)
You haven't a chance of getting it without my help.[JP] 半分だけね Too Late for Tears (1949)
On that kind of business, I can afford to give her 50%/o commission.[JP] 儲けの半分は 彼女のものさ Kansas City Confidential (1952)
Take any shape but that, and my nerves shall never tremble.[CN] 只要不是你现在的样子 我的坚定的神经决不会起半分战栗 Macbeth (1971)
I will not be afraid of death or bane till Birnam Forest come to Dunsinane.[CN] 我对死亡和毒害都没有半分惊恐 除非勃南森林会向邓西嫩移动 Macbeth (1971)
Half of this gear we can replace out of stores.[JP] この機材の半分は 代替品で交換できます Forbidden Planet (1956)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
半分[はんぶん, hanbun] Haelfte, halb [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top