ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

万国

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -万国-, *万国*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
万国[wàn guó, ㄨㄢˋ ㄍㄨㄛˊ,   /  ] all nations #53,460 [Add to Longdo]
万国[Wàn guó gōng, ㄨㄢˋ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥ,    /   ] Palais des Nations #132,916 [Add to Longdo]
万国[wàn guó mǎ, ㄨㄢˋ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄚˇ,    /   ] Unicode; also written 統一碼|统一码 [Add to Longdo]
万国邮政联盟[Wàn guó Yóu zhèng Lián méng, ㄨㄢˋ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄡˊ ㄓㄥˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ,       /      ] Universal Postal Union [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
万国[ばんこく] (n) ทุกๆ ประเทศ, ทั้งโลก

Japanese-English: EDICT Dictionary
万国[ばんこく, bankoku] (n, adj-no) all countries; the whole world; universal; all nations; (P) [Add to Longdo]
万国博覧会[ばんこくはくらんかい, bankokuhakurankai] (n) world fair; international exposition #14,546 [Add to Longdo]
万国[ばんこくき;ばんこっき, bankokuki ; bankokki] (n) flags of all nations [Add to Longdo]
万国共通[ばんこくきょうつう, bankokukyoutsuu] (n, adj-no) worldwide; common to the whole world; universal [Add to Longdo]
万国国際音標文字[ばんこくこくさいおんぴょうもじ, bankokukokusaionpyoumoji] (n) International Phonetic Alphabet; IPA [Add to Longdo]
万国[ばんこくし, bankokushi] (n) world history [Add to Longdo]
万国著作権条約[ばんこくちょさくけんじょうやく, bankokuchosakukenjouyaku] (n) Universal Copyright Convention [Add to Longdo]
万国標準時[ばんこくひょうじゅんじ, bankokuhyoujunji] (n) universal time [Add to Longdo]
万国[ばんこくみん, bankokumin] (n) the people of all nations [Add to Longdo]
万国郵便連合[ばんこくゆうびんれんごう, bankokuyuubinrengou] (n) Universal Postal Union [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Working men of all countries, Unite!万国の労働者よ。団結せよ! [ F ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you will bow down and worship me, I will give you the whole world.[CN] 你若俯伏拜我,我就把这一切... .. 世上的万国万国的荣华都赐给你。 Son of God (2014)
They are raised to believe that democracy is the ideal, yet they turn a blind eye to the 25 million Americans that go to bed hungry every night.[CN] 他们从小就被灌输民主就是最埋想的体制 但却对每晚在饥饿中睡去的... 2千5百万国民视而不见 Episode #1.1 (2007)
I am Cyrus, King of the World, and my judgment is this:[CN] 吾古列,以万国之王之名下旨 Survival (2013)
right?[CN] 听说万国和平会议上 派遣密使了 The Last Princess (2016)
Abraham became the father of God's nation.[CN] 亚伯拉罕成为万国之父 Mission (2013)
In Washington, at the request of Defense Secretary Cheney President Bush authorized the call-up of as many as 1 million National Guardsmen and other Reservists for up to two years.[CN] 在华盛顿 应国防部秘书长切尼之邀 ...布什总统授权召集... ...约1百万国家防卫队士兵... Towelhead (2007)
My own personal choice would be The Chicago world's fair, 1893. I...[JP] 個人的には1893年の シカゴ万国博覧会でー Fallout (2015)
In 1956, at the World's Fair in Schenectady, New York.[JP] 1956年 スケネクタディの ニューヨークの万国博覧会で The Age of Adaline (2015)
They've had so many rulers, we wanted to make sure they saw you as the final... ultimate "King of the World".[CN] 他们已经历过那么多统治者 我们要确认他们将您视为最终的 无与伦比的"万国之王" Survival (2013)
I am Cyrus, King of the world.[CN] 我是古列,万国之王 Survival (2013)
And that's me directing my first movie at the World's Fair.[CN] 那是我在万国博览会 导演我的第一部电影 Capitalism: A Love Story (2009)
Against me, who has commanded nations?[CN] 反抗威震万国的我? Against me, who has commanded nations? Dracula A.D. 1972 (1972)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
万国[ばんこく, bankoku] alle_Laender, Welt [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top