ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-hyper-

HH AY1 P ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hyper, *hyper*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hyper(n) คนที่ดำเนินกิจกรรมมากเกินไป, See also: คนที่กระตือรือร้นอย่างมาก
hyper(adj) คลั่ง, See also: กระตือรือร้นอย่างมาก, ตื่นเต้นมากเกินไป
hyper(adj) ซึ่งดำเนินกิจกรรมมากเกินไป, See also: ซึ่งกระทำมากเกินไป
hyper(prf) เกิน, See also: เกินไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hyper realism; super realismอภิสัจนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's hyper vigilance. It's not uncommon in post traumatic stress disorder.มันคืออาการหวาดระแวงขั้นรุนแรง ไม่แปลกหากพบในคนที่ประสบกับอาการเครียด Extreme Aggressor (2005)
Hyper segmented polys says that Taub's right.พอแยกคำพูดออกเป็นส่วนๆแล้ว เทาบ์ถูก Dying Changes Everything (2008)
There seems to be a rabies-related pathogen affecting the prefrontal cortex of the brain, causing hyper aggression.แต่ดูเหมือนจะเป็นเชื้อไวรัส จำพวกเดียวกับที่ทำให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งมันส่งผลต่อสมองส่วน Prefrontal Cortex และทำให้เกิดอาการคลุ้มคลั่งขั้นรุนแรง Epidemiology (2010)
Hyper velocity, self sharpening.ความเร็วสูง และทะลุทะลวงด้วยตัวเอง 2.0 (2010)
Their hyper sleep chambers will impress, I trust.การใช้ภาวะให้หยุดนิ่ง ก็น่าทึ่งมาก ผมเชื่อนะ Prometheus (2012)
A vision in hyper color and hammer pants.สายตาผมเห็นสีสันมากมาย และกางเกงแฮมเมอร์ Urban Matrimony and the Sandwich Arts (2012)
She was living in a perpetual state of hyper reality.เธออยู่ในรัฐตลอดเวลากับความไฮเปอร์อย่างแท้จริง unmAsked (2012)
They put all his writings and everything they ever knew about him into an OS and created an artificially hyper intelligent version of him.พวกเขาเขียนงานทุกชิ้นที่เคยมี และพวกเคย และพวกเขาได้สร้างตัวอย่างระบบ Her (2013)
Hyper Intelligence?ภูมิปัญญาชั้นสูง? Her (2013)
He's a super-charged beast with hyper senses.เขาเป็นบีสต์ที่ร้ายกาจ แถมยังมีประสาทสัมผัสในการอ่านความรู้สึกได้ชัดเจนอีกด้วยนะ Liar, Liar (2013)
We manage to retro fit the phantom projector into hyper drive.เราซ่อมแซมเครื่องบนแฟนทอม เข้าสู่ระบบไฮเปอร์ไดร์ฟ Man of Steel (2013)
What's the point coming up with hyper realistic environments for Stix if the player throws the controller through the screen!ดังนั้นจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่สมจริงเว่อร์วัง สำหรับสติกซ์ไปทำไม ถ้าผู้เล่นเขวี้ยงจอยสติ๊กทะลุจอ Elle (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hyperMay we have our permission to make a hyperlink to our corporate site from your page?
hyperShe's hyperactive.
hyperSquad Leader Justin, a blip's appeared on the hyperspace radar!

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HYPER HH AY1 P ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hyperbel { f } [ math. ] | Hyperbeln { pl }hyperbola | hyperbolas [Add to Longdo]
Hyperebene { f } [ math. ]hyperplane [Add to Longdo]
Hyperraum { m } [ math. ]hyperspace [Add to Longdo]
Hypertext { m }; querverweisender Texthypertext [Add to Longdo]
hyperaktiv { adj }hyperactive [Add to Longdo]
hyperbolisch [ math. ] { adj }hyperbolic [Add to Longdo]
hyper-dynamisch { adj }high-octane [Add to Longdo]
hypersonisch { adj }hypersonic [Add to Longdo]
hypertrophisch { adj }hypertrophic [Add to Longdo]
hyperventilierento hyperventilate [Add to Longdo]
Hyperalgesie { f }; gesteigerte Schmerzempfindlichkeit { f } [ med. ]hyperalgesia [Add to Longdo]
Hyperästhesie { f }; Überempfindlichkeit für Sinnesreize [ med. ]hyperaesthesia [Add to Longdo]
Hypercalcämie { f } [ med. ]calcaemia [Add to Longdo]
Hyperkapnie { f } [ med. ]hypercapnia [Add to Longdo]
Hyperphagie { f }; Überessen { n } [ med. ]hyperphagia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hyper- \Hy"per-\ [Gr. "ype`r over, above; akin to L. super, E.
   over. See {Over}, and cf. {Super-}.]
   1. A prefix signifying over, above; as, hyperphysical,
    hyperthyrion; also, above measure, abnormally great,
    excessive; as, hyper[ae]mia, hyperbola, hypercritical,
    hypersecretion.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) A prefix equivalent to super- or per-; as
    hyperoxide, or peroxide. [Obs.] See {Per-}.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top