ภาษาไทย

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ภาษาอังกฤษ

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

ภาษาจีน

拼音

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, w, x, y, z

部首

1画: , , , 丿, ,
2画: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
3画: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 广, , , , , , , , ,
4画: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
5画: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
6画: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
7画: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
8画: , , , , , , , , , , , , 齿
9画: , , , , , , , ,
10画: , , , ,
11画: , 鹿, ,
12画: , , , ,
13画: , ,
14画: ,
15画:
16画:
17画: ,

笔画

1画, 2画, 3画, 4画, 5画, 6画, 7画, 8画, 9画, 10画, 11画, 12画, 13画, 14画, 15画, 16画, 17画, 18画, 19画, 20画, 21画, 22画, 23画, 24画, 25画, 26画, 27画, 28画, 29画, 30画, 31画, 32画, 33画, 36画, 48画

Others

A, ,

ภาษาญี่ปุ่น

Hiragana

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Katakana

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

部首

1画: , , , 丿, ,
2画: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
3画: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 广, , , , , ,
4画: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
5画: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
6画: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
7画: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
8画: , , , , , , , ,
9画: , , , , , , , , , , , ,
10画: , , , , ,
11画: , , , 鹿, ,
12画: , , , ,
13画: , ,
14画: ,
15画:
16画:
17画: ,

画数

1画, 2画, 3画, 4画, 5画, 6画, 7画, 8画, 9画, 10画, 11画, 12画, 13画, 14画, 15画, 16画, 17画, 18画, 19画, 20画, 21画, 22画, 23画, 24画, 25画, 26画, 27画, 28画, 29画, 30画

Others

×, Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω, α, β, γ, θ, π, σ, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Go to Top