ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

touch base

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -touch base-, *touch base*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
touch base[ทัชเบส] (with something)การติดต่อหรือพูดคุยกับบางคนเพื่อข้อมูลบางอย่างแบบคร่าวๆ เช่น Let's touch base before the meeting. I have some important information for you.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll touch base tomorrow.เราค่อยคุยกันพรุ่งนี้ The Eyes Have It (2009)
But I just wanted to touch base with you again.แต่ฉันแค่อยากจะขอ คุณอีกครั้งนะค่ะ The Quarry (2010)
They want to touch base with you.พวกเขาต้องการคุยกับคุณ Checkmate (2012)
I'm just gonna touch base with Julia and find out what's happening with the new pages.แล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับหน้าใหม่ๆ เดี๋ยวก่อน ไอลีน เราจะใช้เวลา The Callback (2012)
Okay, then touch base with the ER doctor that treated Mandy a couple of days ago.โอเค ช่วยสอบถามหมอที่ห้องฉุกเฉิน คนที่รักษาแมนดี้เมื่อ 3 วันก่อนให้ด้วยนะ Cloudy with a Chance of Murder (2012)
But we will have to touch base with anyone you contacted.แต่เราคงต้องไปคุยกับ ทุกคน ที่คุณติดต่อ บุคคล Saturn Returns (2012)
We would like you to touch base with the Clairvoyant.แต่เราอยากจะให้คุณได้สัมผัส กับแคลโวยันท์ Girl in the Flower Dress (2013)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 touch base
   v 1: establish communication with someone; "did you finally
      connect with your long-lost cousin?" [syn: {get in touch},
      {touch base}, {connect}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top