ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sandbag

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sandbag-, *sandbag*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
sandbag(vi) ตี หรือ ทำให้บุคคลอื่นตกใจ ด้วยวิธีการใช้กระสอบทราย หรือ เสมือนว่าใช้กระสอบทราย
sandbag(vi) บังคับ ขู่เข็ญ ด้วยวิธีการหยาบคาย หรือ รุนแรง
sandbag(vi) วางกระสอบทรายในบริเวณหนึ่งๆ เพื่อป้องกันภัยบางอย่าง เช่น ไม่ให้น้ำท่วม ป้องกันแรงระเบิด
sandbag(vi) หลบเลี่ยง ที่จะแสดงถึงความสามารถ หรือ ตำแหน่ง หรือ ความตั้งใจจริงๆ โดยการเสแสร้งให้ดูด้อยค่าลง เพื่อให้ได้ประโยชน์อะไรบางอย่าง เช่น จริงๆ สามารถทำได้ ก็บอกว่าทำไม่ได้ หรือ ทำได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sandbag(n) ถุงทราย

English-Thai: Nontri Dictionary
sandbag(n) ถุงทราย, กระสอบทราย

WordNet (3.0)
sandbag(n) a bag filled with sand; used as a weapon or to build walls or as ballast
sandbag(v) treat harshly or unfairly
sandbag(v) hit something or somebody as if with a sandbag, Syn. stun
sandbag(v) downplay one's ability (towards others) in a game in order to deceive, as in gambling
sandbag(v) protect or strengthen with sandbags; stop up
sandbagger(n) someone who deceives you about his true nature or intent in order to take advantage of you
dragoon(v) compel by coercion, threats, or crude means, Syn. railroad, sandbag

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
sandbag

n. A bag filled with sand; small sandbags may be used as a weapon, or larger ones to build walls or as ballast; as, they kept the flooding river from the area by buiding a temmporary dike out of sandbags. [ WordNet 1.6 ]

sandbag

v. To treat harshly or unfairly. [ wns=1 ] [ WordNet 1.6 ]

2. To hit something or somebody with or as if with a sandbag. [ wns=2 ] [ WordNet 1.6 ]

3. To protect or strengthen with sandbags; stop up; as, the residents sandbagged the beach front. [ wns=3 ] [ WordNet 1.6 ]

4. To thwart (another person's plans) by surreptitious maneuvers; as, he sandbagged my proposal by talking in private with other members of the committee. [ informal ] [ PJC ]

5. To intimidate or coerce, especially by crude methods. [ Informal ] [ PJC ]

6. To deceive and take advantage of (a person) by misrepresenting one's true intentions. [ Informal ] [ PJC ]

7. Hence: (Poker) To encourage opponents into betting more by first refraining from betting while having a strong hand, and only later raising the stakes. In informal games, certain types of sandbagging are forbidden. [ PJC ]

Sandbagger

n. An assaulter whose weapon is a sand bag. See Sand bag, under Sand. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It'll make a nice change to stick a bayonet into a chap rather than a rotten old sandbag.มันจะทำให้การเปลี่ยนแปลงที่ ดีที่จะติดดาบปลายปืน เข้าไปในขากรรไกร มากกว่าที่จะเป็นกระสอบทราย เก่าเน่าเสีย How I Won the War (1967)
Didn't drop it in the sandbag.มันก็ออกจากเรือเฟอร์รี่ How I Won the War (1967)
-He's a sandbag.- เขาเป็นถุงทราย The Story of Us (1999)
He's just a sandbag against the storm...เขาเป็นถุงทราย ที่เอาไว้กันพายุน่ะ... The Story of Us (1999)
You two, take up positions behind those sandbags.นาย สองคน เฝ้าไว้ ทั้งหมดถอยก่อน Hotel Rwanda (2004)
You're the best human sandbag.นายเป็นมนุษย์กระสอบทรายที่ดีที่สุด Sad Movie (2005)
'Beat on girls and sandbags every three days.'ชกกระสอบทราย และเต้นฟุตเวิร์ก ทุกๆ 3 วัน My Wife Is a Gangster 3 (2006)
Only because you wanted to keep everyone's handicap higher to sandbag the other teams.แค่ให้คนอื่นๆมีแฮนดี้แคปสูงขึ้น เพื่อจะเป็นกระสอบทรายให้ทีมอื่น Turning Biminese (2008)
Christina sandbagged all of us!คริสติน่าขุดหลุมล่อพวกเราทั้งหมด! Cowboys and Indians (2009)
- Sandbags!ถุงทราย! Merry Madagascar (2009)
-Over a hundred bodies that were supposed to be there weren't, just empty coffins filled with sandbags.- ศพคนตายนับร้อย ที่น่าจะอยู่ที่นั่น หายไปเกลี้ยง โลงศพมีแต่ถุงทราย The Haunting in Connecticut (2009)
You're demoted to the bottom of the pyramid, so when it collapses, your exploding sandbags will protect the squad from injury.เธอถูกลดขั้นให้เป็นฐานปีรามิด ดังนั้นเวลาหน้าอกเธอระเบิด จะได้ไม่ทำให้คนอื่นๆในทีมได้รับบาดเจ็บ Audition (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
sandbag
sandbags
sandbagged
sandbagger
sandbaggers
sandbagging

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sandbag
sandbags

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sandsack { n } | Sandsäcke { pl }sandbag | sandbags [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
土俵[どひょう, dohyou] (n) (1) arena, esp. in sumo; (2) forum (e.g. for discussion); (3) sandbag; gabion; (P) #13,192 [Add to Longdo]
サンドバッグ[sandobaggu] (n) sandbag [Add to Longdo]
砂袋;砂嚢[すなぶくろ;さのう(砂嚢), sunabukuro ; sanou ( suna nou )] (n) (1) sandbag; (2) gizzard [Add to Longdo]
土嚢;土のう[どのう, donou] (n) sandbag [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top