ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

put to

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -put to-, *put to*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
put to(phrv) ปิดสนิท
put to(phrv) วางต่อจาก, Syn. place to, set to
put to(phrv) เพิ่ม, See also: เติม, Syn. set to
put to(phrv) ทำให้เข้าสู่ / มาถึงสภาพบางอย่าง
put to(phrv) เสนอความคิด
put to(phrv) ตัดสินด้วยคะแนนเสียง
put to(phrv) มุ่งมั่น, See also: ทุ่มเทกับ
put together(phrv) ทำให้รวมกัน, Syn. lay together
put together(phrv) รวมกันเป็นหนึ่งเดียว
put together(phrv) รวบรวม (สิ่งที่กระจัดกระจาย)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If I ever see him within a mile of this school again, I'll have him put to death!ถ้าฉันเห็นมันอีกในรัศมีหนึ่งไมล์ จาก ร.ร., จะฆ่ามันทิ้งซะ! Suspiria (1977)
She's meanness put to music and the bitch is born to run.และตัวเมียจะเกิดการเรียกใช้ Mad Max (1979)
Instead of Mother Goose, I was put to bed to stories of Babe Ruth, แทนที่จะเล่านิทานให้ผมฟังก่อนนอน Field of Dreams (1989)
Our inmates, properly supervised, will be put to work outside these walls, performing all manner of public service.ผู้ต้องขังของเราภายใต้การดูแลอย่างถูกต้อง จะถูกนำไปทำงานนอกกำแพงเหล่านี้ การแสดงลักษณะของการบริการสาธารณะทั้งหมด The Shawshank Redemption (1994)
Can imaginary training for 15 years be put to use?ที่เคยซ้อมมา ตั้ง 15 ปีจะใช้ได้มั้ย? Oldboy (2003)
Can imaginary training for 15 years be put to use?ที่ฝึกฝนในจินตนาการมา 15 ปี จะใช้ได้มั้ย? Oldboy (2003)
Tape the story. I'll see that it gets put to good use.เทปเรื่องราว ฉันว่าอาจจะมีประโยชน์ภายหลัง Resident Evil: Apocalypse (2004)
I put to tell you, she was a suicide. She is in hell.ข้าขอเตือนเจ้าว่า นางฆ่าตัวตาย. Kingdom of Heaven (2005)
- Put to a vote...- ให้โหวต... Æon Flux (2005)
Don't worry. You were put to sleep and can't feel a thing.ไม่ต้องห่วง คุณแค่ถูทำให้หลับไป ไม่รู้สึกอะไรหรอก Saw II (2005)
There is a certain time of night, after children have been put to bed and husbands have begun snoring, that women lie awake and think of the secrets they've been keeping from their friends.มีช่วงเวลาหนึ่งในค่ำคืน หลังจากที่ส่งเด็กๆเข้านอน และเหล่าพ่อบ้านก็เริ่มส่งเสียงกรน Now You Know (2007)
Which is why it's high time that such skills were put to better use.ซึ่งเป็นงานที่มาก คงทำให้ได้ใช้ทักษะได้ดีขึ้น Hot Fuzz (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
put toAll the money put together still won't be enough.
put toHe could put together words from his word list, or spell out words letter by letter.
put toHe knew more than all the school put together.
put toHe put too much emphasis on the matter.
put toHe's got more books than all the others put together.
put toHe was hard put to find out an explanation.
put toHe was put to death finally.
put toI love to spend time trying to put together a puzzle.
put toI was put to great inconvenience.
put toI was put to shame in the presence of many people.
put toJapan's population is larger than that of Britain and France put together.
put toLets put together a pro-soccer team for Nagasaki!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลหลัง(v) auction, See also: put to auction, be up for auction, Syn. ประมูลขาย, ขายถูก, ขายเลหลัง, Example: โรงงานเลหลังสินค้าที่ตกรุ่นในราคาต่ำกว่าทุน, Thai Definition: ขายสิ่งของโดยวิธีที่ผู้ต้องการประมูลราคากันให้สูงขึ้นโดยลำดับ ใครให้ราคาสูงสุดก็เป็นผู้ซื้อได้
ปะติดปะต่อ(v) put together, See also: link up, join together, Example: เราเอากิ่งไม้มาปะติดปะต่อทำกระท่อมเล็กๆ บนต้นไม้ได้สำเร็จ, Thai Definition: เอาสิ่งเล็กๆ น้อยๆ มาติดมาต่อกัน
ปลิดชีวิต(v) kill, See also: put to death, murder, Syn. ฆ่า, สังหาร, Example: มือปืนได้ทำการปลิดชีวิตนายหน้าค้าที่ดินชื่อดังลงอย่างอุกอาจ ต่อหน้าประชาชนนับสิบคน
ผสมผเส(v) put together, See also: gather together, mix, Syn. ปนเป, ผสม, ผสมผสาน, Example: แม้แต่คุณป้าภรรยาของแกเองก็ยังผสมผเสหัวเราะตามเขาไปด้วย, Thai Definition: ปนเปกัน
เลหลัง(v) auction, See also: put to auction, be under the hammer, Syn. ขายทอดตลาด, Example: เจ้าของกิจการเลหลังเฟอร์นิเจอร์จนหมดแล้ว, Thai Definition: ขายสิ่งของโดยวิธีที่ผู้ต้องการประมูลราคากันให้สูงขึ้นโดยลำดับ ใครให้ราคาสูงสุดก็เป็นผู้ซื้อได้
สำเร็จโทษ(v) execute, See also: put to death, Syn. ฆ่า, ประหาร, Example: เพชรฆาตสำเร็จโทษนักโทษด้วยดาบด้ามยาวคบกริบ, Thai Definition: ลงโทษประหารชีวิต, Notes: (โบราณ)
ประกอบ(v) assemble, See also: put together, fit together, form, Syn. ประสม, ก่อรูป, รวมตัวกันขึ้น, Example: บริษัทต้องการจ้างพนักงานมาประกอบรถจักรยานยนต์, Thai Definition: เอาชิ้นส่วนต่างๆ มารวมหรือคุมกันเข้าเป็นรูปร่างตามที่ต้องการ
ประหารชีวิต(v) execute, See also: put to death, kill, Syn. ฆ่า, ปลิดชีวิต, ปลิดชีพ, สำเร็จโทษ, สังหาร, ประหาร, Example: ผู้พิพากษาสั่งประหารชีวิตนักโทษในคดีฆ่าข่มขืน
ขายเลหลัง(v) auction, See also: put to auction, Syn. ขายลดราคา, Example: พ่อค้าขายเลหลังเสื้อผ้ามียี่ห้ออย่างไม่กลัวขาดทุน, Thai Definition: ขายไม่หมดแล้วเอาสินค้านั้นมาขายในราคาถูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลหลัง[lēlang] (x) EN: auction ; put to auction ; be up for auction ; be under the hammer ; knock down  FR: vendre aux enchères ; mettre aux enchères ; adjuger
นำมาใช้[nam mā chai] (v, exp) EN: apply ; bring to use ; put to use ; use ; make use of ; utilize ; adopt ; make use of   FR: utiliser
นำไปใช้[nam pai chai] (v) EN: apply ; use ; utilize ; put to good use  FR: utiliser
ประหาร[prahān] (v) EN: put to death ; execute ; slay ; kill  FR: exécuter ; mettre à mort ; tuer
ประกอบ[prakøp] (v) EN: put together ; assemble ; fit together ; join ; combine ; bring together ; compose  FR: assembler ; monter ; réunir ; joindre ; composer
ประสม[prasom] (v) EN: mix ; combine ; mingle ; amalgamate ; add ; compound ; put together  FR: mélanger ; combiner ; allier ; mêler
รวบรวม[rūaprūam] (v) EN: compile ; gather ; collect ; accumulate ; put together ; amass ; save up ; mobilise  FR: rassembler ; collectionner ; accumuler ; amasser ; collecter ; réunir ; regrouper ; compiler ; mobiliser
สะกด[sakot] (v) EN: hypnotize ; mesmerize ; put in a trance ; put to sleep  FR: hypnotiser
สำเร็จโทษ[samretthōt] (v, exp) EN: execute ; put to death  FR: mettre à mort
ตีราคาต่ำเกินไป[tī rākhā tam koēnpai] (v, exp) EN: put too low a price on sth ; underestimate the value of sth  FR: sous-estimer la valeur

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受累[shòu lèi, ㄕㄡˋ ㄌㄟˋ, ] put to a lot of trouble (on sb else's behalf); affected #19,373 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] put to death #72,955 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
使う(P);遣う[つかう, tsukau] (v5u, vt) (1) to use (a thing, method, etc.); to make use of; to put to use; (2) (See 人使い) to use (a person, animal, puppet, etc.); to employ; to handle; to manage; to manipulate; (3) to use (time, money, etc.); to spend; to consume; (4) (See 言葉遣い) to use (language); to speak; (5) (id) to take (one's lunch); to circulate (bad money); (P) #1,049 [Add to Longdo]
応用[おうよう, ouyou] (n, vs) application; put to practical use; (P) #4,168 [Add to Longdo]
組む[くむ, kumu] (v5m) (1) to cross (legs or arms); to link (arms); (2) to put together; to construct; to assemble; to produce (e.g. TV program); (3) to braid; to plait; (4) to grapple; to wrestle; (5) to unite; to link up; to form an alliance; (6) to set (e.g. type); (7) to issue (e.g. money order); (P) #11,341 [Add to Longdo]
顔に泥を塗る[かおにどろをぬる, kaonidorowonuru] (exp, v5r) to bring disgrace (dishonor, dishonour) on; to fling mud at; to put to shame [Add to Longdo]
顔負け[かおまけ, kaomake] (n, vs) feeling embarrassed; being put to shame; bowing to; (P) [Add to Longdo]
寄せ集める[よせあつめる, yoseatsumeru] (v1, vt) to put together; to gather; to collect; to scrape together [Add to Longdo]
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1, vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる, 嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P) [Add to Longdo]
裁判にかける;裁判に掛ける[さいばんにかける, saibannikakeru] (exp, v1) to put to trial; to argue in court [Add to Longdo]
使い回す;使いまわす[つかいまわす, tsukaimawasu] (v5s) to work someone hard; to put to heavy use; to order around; to boss [Add to Longdo]
四苦八苦[しくはっく, shikuhakku] (n, vs) (1) being in dire distress; being hard put to it; (2) { Buddh } (See 四苦, 八苦) the four and eight kinds of suffering [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top