ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prudential

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prudential-, *prudential*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prudential(adj) รอบคอบ, Syn. advisory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prudential(พรูเดน'เชิล) adj. รอบคอบ, สุขุม, ระมัดระวัง, พิถีพิถัน, มองการณ์ไกล., See also: prudentialness n., Syn. cautious

English-Thai: Nontri Dictionary
prudential(adj) ฉลาด, รอบคอบ, ระมัดระวัง, สุขุม, มองการณ์ไกล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On the left is the Prudential Center.ด้านซ้ายเป็นพรูเด็นเชียลเซนทื พรูเด็นเชียลทาวเวอร์ 52 ชั้นสูง Sex Trek: Charly XXX (2007)
The Prudential Tower, 52 stories high... is the tallest building in the continental United States... if you consider Manhattan Island outside the continental United States.เป็นอาคารที่สูงที่สุด ในทวีปยุโรปสหรัฐอเมริกา ถ้าคุณพิจารณาแมนฮัตตัน เกาะที่อยู่นอกทวีปยุโรปสหรัฐอเมริกา Sex Trek: Charly XXX (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
prudential
prudential's
prudentialbache
prudentialbache

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prudential

WordNet (3.0)
prudential(adj) arising from or characterized by prudence especially in business matters

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Prudential

a. 1. Proceeding from, or dictated or characterized by, prudence; prudent; discreet; sometimes, selfish or pecuniary as distinguished from higher motives or influences; as, prudential motives. “ A prudential line of conduct.” Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]

2. Exercising prudence; discretionary; advisory; superintending or executive; as, a prudential committee. [ 1913 Webster ]

Prudential

n. That which relates to or demands the exercise of, discretion or prudence; -- usually in the pl. [ 1913 Webster ]

Many stanzas, in poetic measures, contain rules relating to common prudentials as well as to religion. I. Watts. [ 1913 Webster ]

Prudentialist

n. One who is governed by, or acts from, prudential motives. [ R. ] Coleridge. [ 1913 Webster ]

Prudentiality

n. The quality or state of being prudential. Sir T. Browne. [ 1913 Webster ]

Prudentially

adv. In a prudential manner; prudently. South. [ 1913 Webster ]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top