ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prom

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prom-, *prom*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
promise(vi, vt, n) ให้สัญญา, คำสัญญา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prom(n) งานเต้นรำ, Syn. ball, dance, gala
promo(adj) เกี่ยวกับการโฆษณา
prompt(adj) ฉับไว, See also: รวดเร็ว, ฉับพลัน, ทันที, Syn. quick
prompt(adj) ตรงต่อเวลา, See also: ตามกำหนด, Syn. punctual, timely
prompt(n) กำหนดเวลาจ่ายเงิน
prompt(n) การเตือนความจำ, Syn. reminder
prompt(vt) กระตุ้น, Syn. arouse, inspire, provoke, urge
prompt(vt) เตือนความจำ, See also: ทำให้จำได้
promise(n) คำสัญญา, See also: คำมั่นสัญญา, คำปฏิญาณ, Syn. assurance, avowal, agreement, warrant
promise(vi) สัญญา, See also: รับปาก, ให้คำมั่น, Syn. plight, engage, Ant. deny, deceive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
promหน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมได้ หมายถึง ชิปกึ่งตัวนำที่สามารถแสดงข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ แต่จะแก้ไขแล้วบันทึกทับลงไปไม่ได้
promenade(พรอมมะเนด') n. การเดินเล่น, การเดินทอดน่อง, การเดินแสดงตัว, งานเต้นรำ vt. เดินเล่น, เดินทอดน่อง vi. เดินเล่น, เดินทอดเล่น, เดินพาเหรดในงานเต้นรำ, See also: promanader n., Syn. walk, saunter
prominence(พรอม'มะเนินซฺ) n. การนูนออก, การโผล่ออก, โหนก, ปุ่ม, เนิน, โคก., Syn. prominency
prominent(พรอม'มะเนินทฺ) adj. เด่น, เด่นชัด, สะดุดตา, มีชื่อเสียง, โด่งดัง, ยื่นออก, โผล่ออก
promiscuity(พรอมมิสคิว'อิที) n. ความสำส่อน, การสังวาสแบบสำส่อน, ความแพศยา, Syn. profligacy
promiscuous(พระมิส'คิวเอิส) adj. สำส่อน, ไม่เลือกหน้า, สับสนปนเป, ยุ่งเหยิง, See also: promiscuousness n., Syn. mixed, varied
promise(พรอม'มิส) n. สัญญา, คำมั่นสัญญา, ลักษณะหรือท่าทีที่ดี. vt. สัญญา, ให้คำมั่นสัญญา, เป็นเครื่องบอก, รับปากจะแต่งงาน, ทำให้มั่นใจ. vi. เป็นเครื่องบอก, แสดงอาการว่าจะเป็น,
promise landn. สวรรค์, สุขาวดี
promisee(พรอมมิซี') n. ผู้รับสัญญา
promising(พรอม'มิสซิง) adj. มีอนาคตดี, มีความหวัง.

English-Thai: Nontri Dictionary
promenade(n) การเดินทอดน่อง, การเดินเล่น, การเดินเอื่อยเฉื่อย
promenade(vi) เดินทอดน่อง, เดินเล่น, นำออกเดิน
prominence(n) ความสำคัญ,
promiscuous(adj) สำส่อน, หลากหลาย, ไม่เลือกหน้า, ยุ่งเหยิง
promise(n) ข้อตกลง, คำสัญญา, คำมั่นสัญญา
promise(vt) สัญญา, ตกลง, แสดงท่าทีว่า, รับปากว่า
promising(adj) มีหวัง
promissory(adj) ซึ่งให้สัญญาไว้, ซึ่งแสดงท่าที่ว่า, ซึ่งให้คำมั่น
promontory(n) คาบสมุทร, แหลม, โหนก, ส่วนนูน
promote(vt) สนับสนุน, ส่งเสริม, เลื่อนชั้น, ก่อตั้ง, กระตุ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PROM (programmable read-only memory)พร็อม (หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมได้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PROM programmerพร็อมโปรแกรมเมอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
prominenceความเด่นชัด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
prominence, laryngeal; Adam's apple; eminence, thyroid; protuberance, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prominence; promontorium; promontory; protuberanceส่วนยื่น, ส่วนนูน, ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
promiseคำมั่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
promise of saleคำมั่นในการซื้อขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
promisory noteตั๋วสัญญาใช้เงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
promontorium; prominence; promontory; protuberanceส่วนยื่น, ส่วนนูน, ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
promontory; prominence; promontorium; protuberanceส่วนยื่น, ส่วนนูน, ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Promise (Law)คำมั่น (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Promissory noteตั๋วสัญญาใช้เงิน [การบัญชี]
Promissory notesตั๋วสัญญาใช้เงิน [TU Subject Heading]
Promotion (School)การเลื่อนชั้นเรียน [TU Subject Heading]
Promotionsการเลื่อนขั้น [TU Subject Heading]
promptตัวพร้อม , ข้อความพร้อมรับ [คอมพิวเตอร์]
Prompt criticalityภาวะวิกฤตพรอมต์, สถานะของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ปฏิกิริยาลูกโซ่ของการแบ่งแยกนิวเคลียสสามารถคงอยู่ต่อไปโดยพรอมต์นิวตรอนเท่านั้น, Example: [นิวเคลียร์]
Prompt neutronsพรอมต์นิวตรอน, นิวตรอนที่ถูกปล่อยออกมาทันทีเมื่อเกิดการแบ่งแยกนิวเคลียส นิวตรอนที่เกิดจากปฏิกิริยานี้มากกว่าร้อยละ 99 เป็นพรอมต์นิวตรอน (ดู delayed neutrons ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Prompt radiationรังสีพรอมต์, รังสีที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในตอนเริ่มต้นของกระบวนการแบ่งแยกนิวเคลียสหรือหลอมนิวเคลียส โดยไม่รวมรังสีที่เกิดจากผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียส และจากปฏิกิริยาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง [นิวเคลียร์]
Promunciation by foreign speakersการออกเสียงโดยผู้พูดภาษาต่างประเทศ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
promise to pay(n, jargon) ตั๋วสัญญาใช้เงิน
promised land(n) ดินแดนแห่งความหวัง
promising(adj) ที่สดใส
promissing[พรอมมิสซิ่ง] (adj) การแสดงสัญญาณที่ดีหรือบ่งถึงความสำเร็จ
prompt(adj) พร้อม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, what's this, prom night?นี่พวกเธอ อะไรเนี่ย คิดว่าเป็นงานพรอมเรอะ Mannequin: On the Move (1991)
You and your prom date both having weapons.แกกับคู่ขาถือปืนจังก้า Nothing to Lose (1997)
I want to talk to you about prom.ฉันอยากจะคุยเรื่องงานพรอม 10 Things I Hate About You (1999)
Just make sure she gets to the prom.แค่ขอให้เค้าไปถึงงานก็พอ 10 Things I Hate About You (1999)
- Go to the prom with me. - Is that a request or a command?ไปงานพรอมกับฉันนะ นั่นมันคำขอ หรือ คำสั่งกันแน่? 10 Things I Hate About You (1999)
I'd like to discuss tomorrow night with you. As you know, it's the prom-หนูอยากพูดเรื่องคืนพรุ่งนี้น่ะค่ะ พ่ออาจจะรู้แล้ว พรุ่งนี้เป็นงานพรอม 10 Things I Hate About You (1999)
The prom?งานพรอม? 10 Things I Hate About You (1999)
Do you know what happens at proms?นี่รู้มั้ย ว่ามีอะไรบ้างที่งานพรอม? 10 Things I Hate About You (1999)
You know, I'm the only sophomore that got asked to go to the prom... and I can't go because you don't feel like it.พี่รู้มั้ย ฉันเป็นเด็กม.4คนเดียว ที่ถูกชวนไปงานพรอม แล้วฉันก็ไปไม่ได้ แค่เพราะว่าพี่ไม่รู้สึกอยากไป 10 Things I Hate About You (1999)
Bye, Dad. I'm going to the prom.ไปนะคะพ่อ หนูจะไปงานพรอม 10 Things I Hate About You (1999)
- A prom dress.ชุดไปพรอมค่ะ 10 Things I Hate About You (1999)
Well, she found this guy who's actually kind of perfect for her which is perfect for me... because Cameron asked me to go to the prom and I really, really wanna go, and since Kat went I guess I'm allowed to based on the aforementioned rule... and its previous stipulations, of course.พี่เค้าเจอคนที่เหมาะกับพี่เค้า แล้วมันก็เหมาะเหมงพอดีกับหนูเลย เพราะว่าคาเมรอนชวนหนูไปพรอม แล้วหนูก็อยากไปๆๆ มากๆ แล้วการที่แคทไป ก็แปลว่าหนูก็ไปได้ 10 Things I Hate About You (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
promAbide by your promise.
promAbility is the only factor considered in promoting employees.
promAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
promAlbert is the last person to break a promise.
promAll hope of my promotion went up in smoke after my reorganization plan fell through.
promAlways come by the time of the promise.
promA man who breaks his promises cannot be trusted.
promAn evening glow often promises good weather.
promAny doubts about the validity of this argument are promptly forgotten once we see the data.
promAnyone who has made a promise should keep it.
promAny orders you place with us will be processed promptly.
promA promise given under a threat is worthless.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกฐานะ(v) promote, See also: raise one's position, raise one's status, Syn. เพิ่มฐานะ, เลื่อนฐานะ, Ant. ลดฐานะ, Example: ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพ.ศ.2459, Thai Definition: เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ให้สูงขึ้น
รับคำ(v) promise, See also: give one's word, vow, pledge, undertake, Example: ผมแน่ใจว่าเธอต้องมา เพราะเธอรับคำเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้ว, Thai Definition: แสดงว่าจะทำตามคำ
จ๊าบ(adj) prominent, See also: outstanding, remarkable, conspicuous, distinguished, notable, marked, Syn. เริ่ด, เลิศ, Example: เขารับบทจ๊าบเป็นโรมิโอ ที่ดูคล้ายลูกรัฐมนตรีเมืองไทยบางคน, Thai Definition: เด่นสะดุดตา, Notes: (สแลง)
ความสำส่อน(n) promiscuity, Example: สังคมไทยยอมรับความสำส่อนของเพศชายได้ แต่ยอมรับให้เพศหญิงทำไม่ได้, Thai Definition: การยอมให้มีการร่วมประเวณีกันโดยไม่เลือกหน้า
ส่งเสริม(v) promote, See also: raise to, advance to, Syn. สนับสนุน, เกื้อหนุน, ช่วยเหลือ
สัญญา(v) promise, See also: vow, Syn. ให้คำมั่น, รับประกัน, ให้สัญญา
หลักประกัน(n) security, See also: promise, assurance, Example: การตั้งคณะกรรมการโรงเรียนขึ้นมาคัดเลือกครูนั้น ไม่มีหลักประกันใดที่จะรับรองว่าจะไม่มีการใช้อิทธิพลจากนักการเมืองท้องถิ่น, Thai Definition: หลักที่ยืนยันเพื่อความมั่นคง หรือปลอดภัย
คล่องปาก(adv) fluently, See also: promptly, Syn. คล่อง, Ant. ติดขัด, Example: พิธีกรท่องบทให้คล่องปากก่อนออกไปหน้าเวที, Thai Definition: ที่พูดคล่องอย่างไม่ติดขัด
สัตย์(n) promise, See also: pledge, oath, faith, Syn. คำมั่น, คำสาบาน, คำสัญญา, Example: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่, Thai Definition: คุณลักษณะที่ประกอบด้วยความจริง ความแน่แท้ ความซื่อตรงไม่กลับเป็นอย่างอื่น
เลื่อนขั้น(v) promote, See also: elevate, upgrade, raise, Syn. เลื่อนตำแหน่ง, เลื่อนฐานะ, Example: ผู้บริหารกำลังประชุมเพื่อตัดสินว่าควรเลื่อนขั้นให้เขาหรือไม่, Thai Definition: ย้ายขึ้นไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นกว่าเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะลุ้มอล่วย[alum-alūay] (v) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession  FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
บัญญัติ[banyat] (v) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate  FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
เบี้ยว[bīo] (v, exp) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit  FR: renier sa parole
บอกบท[bøkbot] (v) EN: prompt
เฉลียว[chalīo] (adj) EN: perceptive  FR: vif ; prompt
ฉับ[chap] (adv) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly  FR: soudainement ; abruptement
ฉับพลัน[chapphlan] (adv) EN: at once ; abruptly ; all of a sudden ; promptly ; suddenly  FR: sur le champ ; instantanément ; soudainement ; subitement ; brusquement
เชียร์[chīa] (v) EN: cheer ; support ; boost ; promote ; encourage  FR: encourager ; supporter
ได้ดี[dāi dī] (v) EN: be successful ; attain prominence ; meet the success  FR: réussir
ได้ดิบได้ดี[dāi dip dāi dī] (v, exp) EN: be successful ; attain prominence ; meet the success

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
prom
promo
proms
promos
prompt
promus
promise
promote
prompts
prompts

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prom
proms
prompt
promise
promote
prompts
promised
promises
promoted
promoter

WordNet (3.0)
promenade(n) a formal ball held for a school class toward the end of the academic year, Syn. prom
promenade(n) a public area set aside as a pedestrian walk, Syn. mall
promenade(n) a square dance figure; couples march counterclockwise in a circle
promenade(n) a march of all the guests at the opening of a formal dance
promenade(v) take a leisurely walk
promethazine(n) antihistamine (trade name Phenergan) used to treat allergies; also an antiemetic used to treat motion sickness, Syn. Phenergan
Prometheus(n) (Greek mythology) the Titan who stole fire from Olympus and gave it to mankind; Zeus punished him by chaining him to a rock where an eagle gnawed at his liver until Hercules rescued him
promethium(n) a soft silvery metallic element of the rare earth group having no stable isotope; was discovered in radioactive form as a fission product of uranium, Syn. Pm, atomic number 61
prominence(n) the state of being prominent: widely known or eminent, Ant. obscurity
prominence(n) relative importance

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Promanation

n. [ Pref. pro- + L. manatio a flowing, fr. manare to flow. ] The act of flowing forth; emanation; efflux. [ Obs. ] Dr. H. More. [ 1913 Webster ]

Promenade

v. i. [ imp. & p. p. Promenaded; p. pr. & vb. n. Promenading. ] To walk for pleasure, display, or exercise. [ 1913 Webster ]

Promenade

n. [ F. (with a foreign suffix), from promener to lead, take for a walk, se promener to walk, from L. prominare to drive forward or along; pro forward + minare to drive animals. See Amenable, Menace. ] [ 1913 Webster ]

1. A walk for pleasure, display, or exercise. Burke. [ 1913 Webster ]

2. A place for walking; a public walk. Bp. Montagu. [ 1913 Webster ]

Promenader

n. One who promenades. [ 1913 Webster ]

Promerit

v. t. [ L. promeritus, p. p. of promerere to deserve; pro before + merere to merit. ] [ 1913 Webster ]

1. To oblige; to confer a favor on. [ Obs. ] Bp. Hall. [ 1913 Webster ]

2. To deserve; to procure by merit. [ Obs. ] Davenant. [ 1913 Webster ]

Promerops

‖n. [ NL., fr. Gr. &unr_; before + &unr_; bee-eater. ] (Zool.) Any one of several species of very brilliant birds belonging to Promerops, Epimarchus, and allied genera, closely related to the paradise birds, and mostly native of New Guinea. They have a long curved beak and a long graduated tail. [ 1913 Webster ]

Promethea

‖n. [ NL. See Prometheus. ] (Zool.) A large American bombycid moth (Callosamia promethea). Its larva feeds on the sassafras, wild cherry, and other trees, and suspends its cocoon from a branch by a silken band. [ 1913 Webster ]

Promethean

a. [ L. Prometh&unr_;us: cf. F. prométhéen. ] [ 1913 Webster ]

1. Of or pertaining to Prometheus. See Prometheus. “Promethean fire.” Shak. [ 1913 Webster ]

2. Having a life-giving quality; inspiring. [ 1913 Webster ]

Promethean

n. (Old Chem.) (a) An apparatus for automatic ignition. (b) A kind of lucifer match. [ 1913 Webster ]

Prometheus

n. [ L., fr. Gr. &unr_;, from &unr_; to have forethought for. ] (Class. Myth.) The son of Iapetus (one of the Titans) and Clymene, fabled by the poets to have surpassed all mankind in knowledge, and to have formed men of clay to whom he gave life by means of fire stolen from heaven. Jupiter, being angry at this, sent Mercury to bind Prometheus to Mount Caucasus, where a vulture preyed upon his liver. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shēng, ㄕㄥ, / ] promoted #1,089 [Add to Longdo]
突出[tū chū, ㄊㄨ ㄔㄨ,  ] prominent; outstanding; to give prominence to; to protrude; to project #1,527 [Add to Longdo]
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, / ] prominent; conspicuous #1,554 [Add to Longdo]
升级[shēng jí, ㄕㄥ ㄐㄧˊ,   /  ] promotion; upgrade; to escalate (in intensity); step up; to increase; to rise; to go up #1,769 [Add to Longdo]
提示[tí shì, ㄊㄧˊ ㄕˋ,  ] prompt; to present; to point out; to draw attention to sth #2,786 [Add to Longdo]
[nuò, ㄋㄨㄛˋ, / ] promise; consent #2,907 [Add to Longdo]
促销[cù xiāo, ㄘㄨˋ ㄒㄧㄠ,   /  ] promote sales #3,982 [Add to Longdo]
连忙[lián máng, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄤˊ,   /  ] promptly; at once #6,075 [Add to Longdo]
振兴[zhèn xīng, ㄓㄣˋ ㄒㄧㄥ,   /  ] promote; cause to develop #8,020 [Add to Longdo]
增进[zēng jìn, ㄗㄥ ㄐㄧㄣˋ,   /  ] promote; enhance #8,400 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Prominente(n) |der/die, pl. Prominente| บุคคลที่มีชื่อเสียง คนดัง, See also: ein Prominenter
promovieren(vi) |promovierte, hat promoviert| ศึกษาหรือเรียนระดับปริญญาเอก เช่น Meine Schwester promovierte im Jahr 1991 an der Mahidol Universität. น้องสาวของผมเรียนจบระดับปริญญาเอกจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลในปี 1991, Syn. eine Doktorarbeit machen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
feierlicher Abschluss (im Seniorjahr der High School)prom night [Add to Longdo]
Promenade { f }; Allee { f }mall; prom; promenade [Add to Longdo]
Promenade { f }alameda [Add to Longdo]
Promenade { f }boardwalk [Add to Longdo]
Promenade { f }boardwalks [Add to Longdo]
Promenadenkonzert { n }prom [Add to Longdo]
Promille { f } | 1/1000 Promille; bei Lösungen: mg/lper mille | parts per million (ppm) [Add to Longdo]
Prominente { m, f }; Prominenterprominent [Add to Longdo]
Prominente { m, f }; Prominenter | Prominenten { pl }socialite | socialites [Add to Longdo]
Prominenten { pl }well-known people [Add to Longdo]
Prominenz { f }notables [Add to Longdo]
Promiskuität { f }; häufiger Partnerwechsel; sexuelle Freizügigkeit { f }promiscuity [Add to Longdo]
Promotion { f } (Universität)doctorate; PhD [Add to Longdo]
promenierendpromenading [Add to Longdo]
promeniertepromenaded [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[to] (prt, conj) (1) if; when; (2) and; (3) with; (4) particle used for quoting (with speech, thoughts, etc.); (n) (5) (abbr) (See と金) promoted pawn (shogi); (P) #10 [Add to Longdo]
[やく, yaku] (adv) (1) approximately; about; (n) (2) promise; (3) shortening; reduction; simplification; (4) { ling } (See 約音) contraction (in phonetics); (P) #405 [Add to Longdo]
[うま, uma] (n) (1) horse; (2) promoted bishop (shogi); (P) #536 [Add to Longdo]
即時[そくじ, sokuji] (adj-no) prompt; immediate; in real time; (P) #1,306 [Add to Longdo]
竜(P);龍(oK)[りゅう(P);たつ;りょう, ryuu (P); tatsu ; ryou] (n) (1) (See ドラゴン) dragon (esp. a Chinese dragon); (2) naga (semidivine human-cobra chimera in Indian mythology); (3) (りゅう, りょう only) promoted rook (shogi); (P) #1,686 [Add to Longdo]
停止[ていし(P);ちょうじ, teishi (P); chouji] (n, vs) (1) (usu. ていし) suspension; interruption; stoppage; ban; standstill; halt; hang-up; deadlock; stalemate; abeyance; (2) (ちょうじ only) suspension of music, dance, etc. as a sign of mourning for a prominent person; (P) #1,777 [Add to Longdo]
推進[すいしん, suishin] (n, vs) (1) propulsion; driving force; (2) implementation; promotion (e.g. of a government policy); (P) #1,790 [Add to Longdo]
主催[しゅさい, shusai] (n, vs) sponsorship (i.e. conducting under one's auspices); promotion; organizing; organising; hosting; staging; (P) #2,022 [Add to Longdo]
振興[しんこう, shinkou] (n, vs) promotion; encouragement; (P) #2,421 [Add to Longdo]
違う[ちがう, chigau] (v5u, vi) (1) to differ (from); to vary; (2) to not be in the usual condition; (3) to not match the correct (answer, etc.); (4) (See 話が違う) to be different from promised; (P) #2,504 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シェルプロンプト[しえるぷろんぷと, shierupuronputo] shell prompt [Add to Longdo]
システムプロンプト[しすてむぷろんぷと, shisutemupuronputo] system prompt [Add to Longdo]
プログラム可能読取り専用記憶装置[プログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] programmable read-only memory, PROM (abbr.) [Add to Longdo]
プロンプト[ぷろんぷと, puronputo] prompt [Add to Longdo]
プロンプトに対して[プロンプトにたいして, puronputo nitaishite] at the prompt [Add to Longdo]
消去及びプログラム可能読取り専用記憶装置[しょうきょおよびプログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, shoukyooyobi puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] erasable programmable read-only memory, EPROM (abbr.) [Add to Longdo]
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to) [Add to Longdo]
入力促進[にゅうりょくそくしん, nyuuryokusokushin] prompt [Add to Longdo]
入力促進エコー種別[にゅうりょくそくしんエコーしゅべつ, nyuuryokusokushin eko-shubetsu] prompt and echo type [Add to Longdo]
入力要求[にゅうりょくようきゅう, nyuuryokuyoukyuu] prompt [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top