ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

progress to

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -progress to-, *progress to*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
progress to(phrv) เดินทางไปยัง (คำเก่า), Syn. proceed from, proceed to
progress to(phrv) ดำเนินต่อไปยัง (หัวข้อ), Syn. proceed to
progress to(phrv) เลื่อนขึ้นสู่, Syn. proceed to

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With all due respect, Your Majesty, it is a little far-fetched to think that commerce alone will bring progress to your people.With all due respect, Your Majesty, it is a little far-fetched to think that commerce alone will bring progress to your people. Anna and the King (1999)
I trust you have some progress to report?ข้าว่าเจ้าต้องมีความคืบหน้า มารายงานแล้วใช่มั้ย? The Zillo Beast Strikes Back (2010)
There's no clinical progress to report.และ 63 วัน นับจาก ที่โรคแพร่กระจายเป็นวงกว้าง Wildfire (2010)
Against my objections, and only because my associates are anxious to progress to phase three.แต่ที่ผมยอม เพราะหุ้นส่วนผม อยากขยับเข้าสู่เฟสสาม Restoration (2015)

Japanese-English: EDICT Dictionary
中間集計[ちゅうかんしゅうけい, chuukanshuukei] (n) preliminary results; intermediate results; in-progress total [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 progress to
   v 1: reach a goal, e.g., "make the first team"; "We made it!";
      "She may not make the grade" [syn: {reach}, {make}, {get
      to}, {progress to}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top