ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

principled

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -principled-, *principled*, principl, principle
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
principled(adj) ที่มีหลักการ, See also: มีจรรยา, มีศีลธรรม, Syn. noble-minded

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unprincipled(อันพริน'ซิเพิลดฺ) adj. ไม่มีหลักการ, ขาดคุณธรรม, ไม่มีหลักธรรม., See also: unprincipledness n., Syn. unscrupulous

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jules, you give that fuckin' nimrod 1, 500 dollars, and I'll shoot him on general principle.จูลส์คุณให้ว่าไอ้นิม 1, 500 ดอลลาร์และฉันจะยิงเขาในหลักการทั่วไป Pulp Fiction (1994)
-Only for my principles.มันขัดอุดมการณ์ของฉันนี่ Beneath the Planet of the Apes (1970)
All right. For your principles and mine.รู้ละ เป็นอุดมการณ์ของคุณกับผม Beneath the Planet of the Apes (1970)
Are you asking me to surrender my principles?ท่านจะให้ฉันล้มเลิกหลักการเรารึคะ Beneath the Planet of the Apes (1970)
I am asking you to be the guardians of the principles of science during my absence.ฉันขอร้องให้เธอเป็นผู้ดูเเล สภาวิทยาศาสตร์สูงสุดช่วงที่ฉันไม่อยู่ Beneath the Planet of the Apes (1970)
The principle of all greatness on earth has long been bathed in bloodหลักการในบรรดา great on โลก... ...มียาวถูกจุ่มน้ำในเลือด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Because we're not their masters, even the most bizarre manias derive from a basic principle of refinementเพราะว่าเรา'ไม่เจ้านายของเขาทั้งหลาย, \ Neven ความบ้า bizarre ส่วนมาก... ...ได้รับจากพื้นฐาน principle of ความสุภาพเรียบร้อย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It's the principle.มันเป็นเรื่องของกฎ Gandhi (1982)
General Dyer is but an extreme example of the principle.นายพลไดเยอร์เป็นตัวอย่าง ที่เห็นชัดอยู่แล้ว Gandhi (1982)
My refusal is a matter of principle.การปฏิเสธของฉันเ- ป็นเรื่องของหลักการ Idemo dalje (1982)
On principle. That's me.เกี่ยวกับหลักการ นั่นคือฉัน. Idemo dalje (1982)
I won't take a single crackling, on principle, while this Cana gets the liver and sausages!ฉันจะไม่ใช้เสียง- แตกเดียวกับหลักการ, ขณะนี้คานาได้รับตับและไส้กรอก! Idemo dalje (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธรรม[atham] (adj) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil  FR: injuste ; inéquitable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
principled

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
principled

WordNet (3.0)
principled(adj) based on or manifesting objectively defined standards of rightness or morality, Ant. unprincipled

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原则性[yuán zé xìng, ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ ㄒㄧㄥˋ,    /   ] principled #24,546 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
無節操[むせっそう, musessou] (adj-na, n) inconstant; unchastity; unprincipled [Add to Longdo]
野合政権[やごうせいけん, yagouseiken] (n) administration established through an unprincipled political coalition; government of convenience; cabinet created through an unholy alliance [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top