ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prescient

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prescient-, *prescient*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prescient(adj) ซึ่งรู้ล่วงหน้า, Syn. foresighted, perceptive

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
prescient

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prescient
presciently

WordNet (3.0)
prescient(adj) perceiving the significance of events before they occur; -R.H.Rovere
presciently(adv) with foresight, Syn. cannily

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Prescient

a. [ L. praesciens, -entis, p. pr. of praescire to foreknow; prae before + scire to know: cf. F. prescient. See Science. ] Having knowledge of coming events; foreseeing; conscious beforehand. Pope. [ 1913 Webster ]

Henry . . . had shown himself sensible, and almost prescient, of this event. Bacon. [ 1913 Webster ]

Presciently

adv. With prescience or foresight. [ 1913 Webster ]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top