ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pollster

P OW1 L S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pollster-, *pollster*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pollster(n) ผู้สำรวจประชามติ, Syn. canvasser

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pollster(โพล'สเทอะ) n. ผู้สำรวจประชามติ., Syn. polltaker

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pollsterนักหยั่งเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักสำรวจความคิดเห็น[nak samrūat khwām khithen] (n, exp) EN: pollster  FR: sondeur [ m ] ; institut de sondage [ m ]
ผู้สำรวจความคิดเห็น[phū samrūat khwām khithen] (n, exp) EN: pollster  FR: sondeur [ m ] ; institut de sondage [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
POLLSTER P OW1 L S T ER0
POLLSTERS P OW1 L S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pollster (n) pˈoulstər (p ou1 l s t @ r)
pollsters (n) pˈoulstəz (p ou1 l s t @ z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pollster
   n 1: someone who conducts surveys of public opinion; "a pollster
      conducts public opinion polls"; "a headcounter counts
      heads" [syn: {pollster}, {poll taker}, {headcounter},
      {canvasser}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top