ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

picket

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -picket-, *picket*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
picket sign(n) ป้ายประท้วง เช่น The strikers carried picket signs prepared by the Unions.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
picket(n) เสาปักรั้ว, See also: เสาเข็ม, Syn. pole, pillar
picket(n) ยาม, See also: ทหารยาม, Syn. guard, patrolman
picket(vt) ล้อมรั้ว, See also: ปักไม้เป็นรั้ว, Syn. fence, corral
picket(vt) เป็นยาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
picket(พิค'คิท) n. เสาเข็ม, เสาปักแหลม, เสาปัก, รั้ว, ยาม, ทหารกองหน้า vt. ล้อมรั้ว, เป็นคนยาม, เป็นหน่วยกำลังรักษาการณ์., See also: picketer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
picket(n) เสาผูกสัตว์, ยาม, ทหารกองหน้า, รั้ว, เสาเข็ม
picket(vt) ผูกสัตว์กับเสา, ล้อมรั้ว, ตอกหลัก, วางยาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
picketing๑. การถือป้ายประท้วง๒. การขัดขวางไม่ให้เข้าทำงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
picketing๑. การถือป้ายประท้วง๒. การขัดขวางไม่ให้เข้าทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It seems that the 9-year-olds from the school have been karate-ing the picket fences.ดูเหมือนเด็กอายุ 9 ขวบ จากโรงเรียนนั้นจะ... ไปฝึกกับรั้วของชาวบ้าน Jaws (1975)
The next house is gonna have a white picket fence?บ้านต่อไปคือจะมีรั้วไม้สีขาว? Wrong Turn (2003)
Put them on picket duty at the tree line.จัดให้พวกทหารเฝ้ายามอยู่ที่ชายป่าอย่าให้มันเข้ามาได้ Pan's Labyrinth (2006)
All right. Listen up. It's called "The Picket Fence."เอาละ, พังนะ มันเรียกว่า "ปฏิบัติการล้อมรั้ว" Chuck Versus Santa Claus (2008)
The white picket fence, รั้วบ้านสีขาว In the Beginning (2008)
come on, if you could wish yourself back, you know, before it all started... think about it -- you'd be some big yuppie lawyer with a nice car and a white picket fence.ลองดูสิ ถ้านายขอให้กลับไปเป็นเหมือนก่อนได้ เหมือน... ตอนที่ก่อนจะเกิดเรื่องน่ะ Wishful Thinking (2008)
So we didn't have a dog and a white picket fence.ถึงแม้เราไม่มีหมา ไม่มีสวนและรั้วบ้านสวยๆ Jump the Shark (2009)
I let go of white picket fences and cars in driveways, coffee cups and vacuum cleaners.ฉันปล่อยวางรั้วรอบสีขาว แล้วก็รถในที่จอด ถ้วยกาแฟ และเครื่องดูดฝุ่น Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
The white picket fence.วิีถีการใช้ชีวิตทั่วไป Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
I was just on my way home back from picketing the baby-killer factory up in Birmingham.ผมแค่กำลังกลับบ้าน จากการไปต่อต้านโรงงานฆ่าเด็ก ที่เบอร์มิงแฮม 9 Crimes (2010)
¶¶ Now, where's your picket fence, love? ¶¶ตอนนี้ ไหนรั้วหนามของเธอล่ะ ที่รัก Hell-O (2010)
If what you deserve is a white picket fence and your kids all around and a husband who loves you?ถ้าจริงๆ แล้วคุณสมควรได้รั้วขาว มีลูกๆ วิ่งเล่นรอบๆ มีสามีที่รักคุณ My Bad (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การถือป้ายประท้วง[kān theū pāi prathūang] (n, exp) EN: picketing
ซี่[sī] (n) EN: [ classifier : teeth ; ribs ; stakes, pickets, palings of a fence ]  FR: [ classificateur : petits objets allongés ; dents ; côtes ; pieux, piquets, bornes ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
picket
pickets
pickett
picketed
picketer
picketers
picketing
pickett's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
picket
pickets
picketed
picketing

WordNet (3.0)
picket(n) a detachment of troops guarding an army from surprise attack
picket(n) a protester posted by a labor organization outside a place of work
picket(n) a vehicle performing sentinel duty
picket(n) a wooden strip forming part of a fence, Syn. pale
picket(n) a form of military punishment used by the British in the late 17th century in which a soldier was forced to stand on one foot on a pointed stake, Syn. piquet
picket(v) serve as pickets or post pickets
picket(v) fasten with a picket
Pickett(n) American Confederate general known for leading a disastrous charge at Gettysburg (1825-1875), Syn. George Edward Pickett
lookout(n) a person employed to keep watch for some anticipated event, Syn. picket, spotter, scout, sentry, lookout man, watch, sentinel

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Picket

n. [ F. piquet, properly dim. of pique spear, pike. See Pike, and cf. Piquet. ] 1. A stake sharpened or pointed, especially one used in fortification and encampments, to mark bounds and angles; or one used for tethering horses. [ 1913 Webster ]

2. A pointed pale, used in marking fences. [ 1913 Webster ]

3. [ Probably so called from the picketing of the horses. ] (Mil.) A detached body of troops serving to guard an army from surprise, and to oppose reconnoitering parties of the enemy; -- called also outlying picket. [ 1913 Webster ]

4. By extension, men appointed by a trades union, or other labor organization, to intercept outsiders, and prevent them from working for employers with whom the organization is at variance. [ Cant ] [ 1913 Webster ]

5. A military punishment, formerly resorted to, in which the offender was forced to stand with one foot on a pointed stake. [ 1913 Webster ]

6. A game at cards. See Piquet. [ 1913 Webster ]


Inlying picket (Mil.), a detachment of troops held in camp or quarters, detailed to march if called upon. --
Picket fence, a fence made of pickets. See def. 2, above. --
Picket guard (Mil.), a guard of horse and foot, always in readiness in case of alarm. --
Picket line. (Mil.) (a) A position held and guarded by small bodies of men placed at intervals. (b) A rope to which horses are secured when groomed. --
Picketpin, an iron pin for picketing horses.
[ 1913 Webster ]

Picket

v. t. [ imp. & p. p. Picketed; p. pr. & vb. n. Picketing. ] 1. To fortify with pointed stakes. [ 1913 Webster ]

2. To inclose or fence with pickets or pales. [ 1913 Webster ]

3. To tether to, or as to, a picket; as, to picket a horse. [ 1913 Webster ]

4. To guard, as a camp or road, by an outlying picket. [ 1913 Webster ]

5. To torture by compelling to stand with one foot on a pointed stake. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Picketee

n. (Bot.) See Picotee. [ 1913 Webster ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Palisadenzaun { m }; Palisade { f }picket fence [Add to Longdo]
Pfahl { m } | Pfähle { pl }picket | pickets [Add to Longdo]
Streikposten { m } | Streikposten aufstellenpicket | to picket [Add to Longdo]
Streikpostendienst { m } | Streikposten seinpicket duty | to be on picket duty [Add to Longdo]
Streikpostenkette { f }picket line [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
杭;杙[くい, kui] (n) stake; post; pile; picket #15,092 [Add to Longdo]
ピケッティング[piketteingu] (n) picketing [Add to Longdo]
ピケット[piketto] (n) picket [Add to Longdo]
ピケットライン[pikettorain] (n) picket line [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top