ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

phobia

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -phobia-, *phobia*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
hypengyophobia(n) โรคกลัวความรับผิดชอบ, Syn. fear of responsibility
triskaidekaphobia(n) โรคกลัวหมายเลย 13 เช่น There’s a horse named Triskaidekaphobia, fear of the number 13. I now officially suffer from this disease.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
phobia(n) นกเล็กๆ แถบอเมริกาเหนืออยู่ในจำพวก Sayornis
phobia(suf) ความกลัว, See also: ความเกลียด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
phobia(โฟ'เบีย) n. ความหวาดกลัว, โรคกลัว, ความกังวลชนิดครอบงำ, See also: phobic adj.
acrophobia(แอคโรโฟ' เบีย) n. โรคกลัวความสูง (dread of high places)
aerophobia(แอโรโฟ' เบีย) n. โรคกลัวความสูง, โรคกลัวอากาศ (abnormal fear of air)
agoraphobia(แอกโกราโฟ' เบีย) n. โรคกลัวอยู่ในที่โล่งหรือที่ชุมชน (fear of being in open space)
algophobia(แอลโกโฟ' เบีย) n. โรคกลัวความเจ็บปวด (abnormal dread of pain)
carnophobia(- โฟ'เบีย) โรคไม่ชอบกินเนื้อ
gamophobian. โรคกลัวสมรส
hydrophobia(ไฮดระโฟ'เบีย) n. โรคกลัวน้ำ, ไม่ชอบน้ำ, เกี่ยวกับโรคกลัวน้ำ., See also: hydrophobicity n.
parthenophobian. โรคกลัวผู้หญิง
photophobia(โฟโทโฟ'เบีย) n. ความกลัวแสง

English-Thai: Nontri Dictionary
phobia(n) ความหวาดกลัว, ความกังวล, ความหวาดวิตก
hydrophobia(n) โรคกลัวน้ำ, โรคพิษสุนัขบ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phobiaโรคกลัว, อาการกลัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've been dying to play your games but I have this phobia about having my body penetrated surgically.ผมกำลังจะตายเพราะเกมของคุณ ผมมีโรคประหลาด เกี่ยวกับการที่จะเจาะเข้าร่างกายผม โดยหมอ eXistenZ (1999)
Adrian monk, care and feeding. Special diet, he's got phobias.เอเดรียน มังก์ ต้องคอยดูแลและทำกับข้าวให้ทาน ด้วยอาหารที่พิเศษ เขากลัว Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
Maybe you healed my phobia with your hands.คุณอาจรักษาโรคกลัวที่แคบของผมด้วยมือ The Da Vinci Code (2006)
Some phobia or other to go outdoors after a traumatic experience.หวาดกลัวที่จะเผชิญโลกภายนอก หลังจากถูกทำร้าย Fly, Daddy, Fly (2006)
It's always been a phobia.มันยังคงเป็นโรคชนิดหนึ่ง Captivity (2007)
Because, you know, it's common among post-traumatic patients... to develop phobias--คุณรู้มั๊ย มันไม่แปลกที่เกิดกับคนป่วยที่มีบาดแผลในอดีต... ทำให้เกิดโรคกลัว... . Passengers (2008)
I may seem like an unlikely survivor with all my phobias and irritable bowel syndrom.ผมเริ่มรู้สึกหมดอาลัยตายอยาก ผมอยู่ด้วยความกลัวอย่างหวาดระแวง. Zombieland (2009)
So you might take that if you had, say, a severe phobia of germs.งั้นคุณคงจะกินมันไป ถ้าคุณไม่พูดว่า เป็นเชื้อโรค ที่แสนน่ากลัวมาก Snakehead (2009)
I have a phobia about having a video camera even pointed at me.ฉันกลัวเวลาที่กล้องจับมาที่ฉันขึ้นสมองเลยนะคะ Reflection of Desire (2010)
The patient exhibits acute... disorder linked to childhood phobia.ผู้ป่วยที่วิกลจริต เป็นผลโยงจากความกลัวในวัยเด็ก Grave Encounters (2011)
Sorry, Dr. Cooper, I forgot you have a touch phobia.ขอโทษที ดร.คูเปอร์ ลืมไปว่าคุณเป็นโรคกลัวคนอื่นถูกตัว The Benefactor Factor (2011)
It's not a touch phobia, it's a germ phobia.ไม่ใช่กลัวถูกตัว แต่กลัวเชื้อโรคต่างหาก The Benefactor Factor (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
phobiaHe has his own collection of phobias.
phobiaI have a phobia for that.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความกลัว[khwāmklūa] (n) EN: fear ; scare ; fright ; phobia  FR: peur [ f ] ; frayeur [ f ] ; phobie [ f ]
โรคกลัวน้ำ[rōk klūa nām] (n) EN: rabies ; hydrophobia  FR: rage [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
phobia
phobias

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
phobia
phobias

WordNet (3.0)
phobia(n) an anxiety disorder characterized by extreme and irrational fear of simple things or social situations, Syn. phobic neurosis, phobic disorder

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
phobia

pos>n. Any irrational and persistent fear, whether of a situation, activity, or object; a phobia typically leads to a strong desire to avoid the object of the phobia.
Syn. -- phobic disorder, phobic neurosis. [ PJC ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恐惧症[kǒng jù zhèng, ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ ㄓㄥˋ,    /   ] phobia #23,347 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あがり症;上がり症;上がり性;あがり性[あがりしょう, agarishou] (n) stage fright; social anxiety disorder; social phobia [Add to Longdo]
アゴラフォビア[agorafobia] (n) agoraphobia [Add to Longdo]
クモ恐怖症;蜘蛛恐怖症[クモきょうふしょう(クモ恐怖症);くもきょうふしょう(蜘蛛恐怖症), kumo kyoufushou ( kumo kyoufushou ); kumokyoufushou ( kumo kyoufushou )] (n) arachnophobia [Add to Longdo]
テクノフォビア[tekunofobia] (n) technophobia [Add to Longdo]
ネクロフォビア[nekurofobia] (n) necrophobia [Add to Longdo]
ホモフォビア[homofobia] (n) homophobia [Add to Longdo]
外国人恐怖症[がいこくじんきょうふしょう, gaikokujinkyoufushou] (n) xenophobia [Add to Longdo]
外国人嫌悪[がいこくじんけんお, gaikokujinken'o] (n) xenophobia [Add to Longdo]
外国人排斥[がいこくじんはいせき, gaikokujinhaiseki] (n, adj-no) xenophobia; exclusion (of foreigners) [Add to Longdo]
恐妻病[きょうさいびょう, kyousaibyou] (n) wife-phobia [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top