ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pharos

F EH1 R OW2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pharos-, *pharos*, pharo
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pharos(n) ประภาคาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blepharospasmกล้ามเนื้อรอบเบ้าตากระตุก

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PHAROS F EH1 R OW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pharos (n) fˈɛəʳrɒs (f e@1 r o s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pharos \Pha"ros\, n. [L., fr. Gr. fa`ros, fr. Fa`ros an island
   in the Bay of Alexandria, where king Ptolemy Philadelphus
   built a famous lighthouse, one of the seven wonders of the
   ancient world.]
   A lighthouse or beacon for the guidance of seamen.
   [1913 Webster]
 
      He . . . built a pharos, or lighthouse. --Arbuthnot.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pharos
   n 1: a tower with a light that gives warning of shoals to
      passing ships [syn: {beacon}, {lighthouse}, {beacon light},
      {pharos}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top