ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perfectly

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perfectly-, *perfectly*, perfect
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perfectly(adv) อย่างยอดเยี่ยม, See also: อย่างดีเลิศ, อย่างสมบูรณ์แบบ, Syn. flawlessly, ideally, superbly, Ant. imperfectly
perfectly(adv) อย่างเต็มที่, See also: อย่างที่สุด, Syn. absolutely, utterly, Ant. imperfectly

English-Thai: Nontri Dictionary
perfectly(adv) อย่างสมบูรณ์, อย่างดีเลิศ, แท้จริง, อย่างดีพร้อม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perfection.สมบูรณ์แบบ Masterpiece (2008)
Perfect.ยอดเลย The Floating Anniversary (2009)
- Perfect.Perfect -. The Hangover Part III (2013)
Perfect timing, Abu, as usual!ทันเวลาพอดี อาบู เหมือนเคยเลยนะ! - สวัสดี! Aladdin (1992)
Everything she does is so perfectly composed.ทุกอย่างที่เธอทำมันช่างลงตัว Basic Instinct (1992)
So, what job's perfect?รับรองว่าขัดแน่ The Bodyguard (1992)
Nobody's perfect.ไม่มีใครเก่งไปซะทุกอย่าง The Bodyguard (1992)
The teleprompter is straight ahead and, we pray, working perfectly.จะขึ้นทีละบรรทัตตรงกล้องคงไม่พลาด The Bodyguard (1992)
The guy drops 20 stories in perfect focus, centre frame while I smoothly go from F1 6 to F56.กล้าดียังไงถึงยังลอยหน้าอยู่ที่นี่อีกน่ะห๊ะ Hero (1992)
With the proper funding, we could perfect this... within the year.แต่ถ้ามีเงินทุนเพิ่ม นั่นน่าจะทำให้ เราแก้ปัญหาทุกอย่างได้ในปีนี้ The Lawnmower Man (1992)
It's the perfect age for a man.ก็อายุเท่านี้ล่ะ กำลังดี The Cement Garden (1993)
Perfect.เพอร์เฟค. Hocus Pocus (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perfectlyAll that you say is perfectly correct.
perfectlyAnd it is all perfectly clear.
perfectlyDay after alone on a hill the man with the foolish grin is keeping perfectly still.
perfectlyDon't shout like that. I can hear you perfectly.
perfectlyFew people can speak a foreign language perfectly.
perfectlyHe speaks Russian perfectly.
perfectlyHis composition is not perfectly free of mistakes.
perfectlyHis life is perfectly fulfilled.
perfectlyI can understand him perfectly.
perfectlyI can understand your position perfectly.
perfectlyIf the other person does mention his family, then it is perfectly OK to ask about the ages of the children, and if you have children, to compare educational and cultural differences in raising children.
perfectlyIf you can use this typewriter perfectly in a month, you may keep it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เนี้ยบ(adv) perfectly, See also: superbly, excellently, Syn. เยี่ยม, เริ่ด, Example: เธอออกเสียงภาษาอังกฤษได้เนี้ยบจนฝรั่งอาย, Notes: (สแลง)
สมบูรณ์(adv) perfectly, See also: completely, Syn. บริบูรณ์
อย่างละเอียด(adv) thoroughly, See also: perfectly, wholly, totally, completely, Syn. ถี่ถ้วน, ประณีต, อย่างพิถีพิถัน, ละเอียดลออ, Example: คณะกรรมสอบทานร่างสัญญาแล้วอย่างละเอียดก่อนจะส่งเข้าที่ประชุม
ไม่มีที่ติ(adv) perfectly, See also: impeccably, supremely, wonderfully, flawlessly, superbly, Syn. ยอดเยี่ยม, เลิศเลอ, Example: รูปปั้นที่เขาประดิษฐ์ขึ้นงดงามอย่างไม่มีที่ติ, Thai Definition: ดีเยี่ยมอย่างที่ไม่มีข้อบกพร่องใดๆ
ครบครัน(adv) completely, See also: perfectly, fully, Syn. พร้อม, ครบถ้วน, Ant. พร่อง, บกพร่อง, Example: คอนโดหรูของเขามีของใช้ของอำนวยความสะดวกทุกอย่างครบครัน
ดิก(adv) exactly, See also: perfectly, absolutely, dead, really, completely, Syn. จริงๆ, Example: เด็กฝาแฝดเหมือนกันดิก
เหม็ง(adv) perfectly, See also: exactly, precisely, appositely, Syn. พอดี, เหมาะเหม็ง, พอดิบพอดี, Example: บทเพลงนี้สะท้อนบุคลิกน้าชาติได้อย่างเหมาะเหม็ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็ดขาด[detkhāt] (adv) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively  FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
เอม[ēm] (v) EN: be perfectly content ; be perfectly satisfied
แจ่มแจ้ง[jaemjaēng] (adj) EN: clear; explicit ; distinct ; obvious ; apparent ; perfectly clear  FR: évident ; criant ; explicite
ข้าวกล้อง[khāo klǿng] (n, exp) EN: brown rice ; milled rice imperfectly cleaned ; unpolished rice ; half milled rice ; husked rice
กินบ้านกินเมือง[kin bān kin meūang] (adv) EN: absolutely still ; completely still ; perfectly still  FR: parfaitement calme ; tout à fait paisible
กริบ[krip] (adv) EN: decisively ; absolutely ; extremely ; perfectly
ไม่มีที่ติ[mai mī thī ti] (adv) EN: perfectly ; impeccably ; supremely ; wonderfully ; flawlessly ; superbly  FR: parfaitement ; impeccablement ; superbement
เนี้ยบ[nīep] (adv) EN: perfectly
สนิท[sanit] (x) EN: tight ; perfectly joined ; firm ; snug ; close fitting  FR: bien ajusté ; à fond
สนิท[sanit] (x) EN: perfectly ; completely ; totally ; soundly ; deeply  FR: parfaitement ; complétement ; totalement ; solidement profondément

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
perfectly
perfectly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perfectly

WordNet (3.0)
perfectly(adv) in a perfect or faultless way, Ant. imperfectly
absolutely(adv) completely and without qualification; used informally as intensifiers, Syn. perfectly, dead, utterly

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Perfectly

adv. In a perfect manner or degree; in or to perfection; completely; wholly; thoroughly; faultlessly. “Perfectly divine.” Milton. [ 1913 Webster ]

As many as touched were made perfectly whole. Matt. xiv. 36. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
笔直[bǐ zhí, ㄅㄧˇ ㄓˊ,   /  ] perfectly straight; straight as a ramrod; bolt upright #21,511 [Add to Longdo]
浑圆[hún yuán, ㄏㄨㄣˊ ㄩㄢˊ,   /  ] perfectly round; tactful; sophisticated #45,818 [Add to Longdo]
不易之论[bù yì zhī lùn, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄓ ㄌㄨㄣˋ,     /    ] perfectly sound proposition; unalterable truth; irrefutable argument #420,798 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wunschlos { adj }perfectly happy [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
perfectly(n, vi, vt, modal, ver) สมบูรณ์แบบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
全く[まったく, mattaku] (adv) (1) really; truly; entirely; completely; wholly; perfectly; (2) indeed; (int) (3) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation); (P) #1,462 [Add to Longdo]
十分(P);充分[じゅうぶん, juubun] (adj-na) (1) plenty; enough; sufficient; satisfactory; adequate; (n, vs) (2) (十分 only) division into ten; (adv) (3) perfectly; thoroughly; fully; in full; (P) #1,756 [Add to Longdo]
ちゃんと[chanto] (adv, n, vs) perfectly; properly; exactly; (P) #6,166 [Add to Longdo]
きちっと[kichitto] (adv, vs) (on-mim) (See きちんと) exactly; perfectly; (P) [Add to Longdo]
ばっちり[bacchiri] (adv) perfectly; properly; right on the mark; sure thing [Add to Longdo]
ぴったり[pittari] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping); (adv, adv-to, vs, adj-na) (4) (on-mim) perfectly (suited); ideally; (P) [Add to Longdo]
ジャストフィット[jasutofitto] (exp) it fits perfectly (wasei [Add to Longdo]
火を見るよりも明らか[ひをみるよりもあきらか, hiwomiruyorimoakiraka] (exp) (See 火を見るより明らか・ひをみるよりあきらか) clear as day; perfectly obvious; plain as daylight [Add to Longdo]
火を見るより明らか[ひをみるよりあきらか, hiwomiruyoriakiraka] (exp) (See 火を見るより明らかである・ひをみるよりあきらかである) clear as day; perfectly obvious; plain as daylight [Add to Longdo]
丸っきり(P);丸っ切り[まるっきり, marukkiri] (adv) completely; perfectly; just as if; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top