ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peacetime

P IY1 S T AY2 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peacetime-, *peacetime*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peacetime(n) ช่วงสงบ, See also: ช่วงปลอดสงคราม, Syn. peace
peacetime(adj) เกี่ยวกับช่วงปลอดสงคราม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peacetimen. ยุคสันติภาพ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not even sure how peacetime will agree with him.ข้าไม่ค่อยมั่นใจว่าช่วงปลอดสงครามจะเหมาะกับเขา Brain Invaders (2009)
So what did he do during peacetime to deserve it?แล้วเขาทำอะไรในช่วงสงบศึก ถึงได้มันมาล่ะ Dorado Falls (2011)
Peacetime can turn them into scheming snakes.ยามสงบก็เปลี่ยนพวกเขาเป็นงูเจ้าเล่ห์ได้ Episode #1.1 (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PEACETIME P IY1 S T AY2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peacetime (n) pˈiːstaɪm (p ii1 s t ai m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
治乱[ちらん, chiran] (exp) (whether at) peace or at war; in peacetime and at war; order and chaos [Add to Longdo]
地侍;地士[じざむらい, jizamurai] (n) provincial samurai in the middle ages, who engaged in agriculture in peacetime [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 peacetime \peacetime\ n.
   A period of time during which there is no war; as, civil
   liberties are valued more highly in peacetime than in war.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peacetime
   n 1: a period of time during which there is no war

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top