ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pat

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pat-, *pat*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
patentability[พาเทนท์ไลบิลิตี้] สิทธิบัตร

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - เยอรมัน (DE) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
pathan(slang) ไปที่ไหนกัน, See also: S.

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pathogens(n) organisms that cause disease in other organisms after infecting them
Pathogens(n) is an organisms that cause disease in other organisms after infecting them

English-Thai: Longdo Dictionary
patently(adv) อย่างชัดเจน อย่างเห็นๆ
path(n) เส้นทาง
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, See also: CCD
spatially(adv) โดยตำแหน่ง, ซึ่งสามารถบอกตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้
empathize(vt) |with so.| เห็นอกเห็นใจ, เข้าใจ, See also: empathy
truant patrol(n) สารวัตรนักเรียน เช่น Truant patrol will try to identify pupil protesters., Truancy patrol has been carried out in Wrexham for the past 10 years. Mr Hatton said when they spot people who should be in school they go and introduce themselves before filling in a form for their databases and taking them back to school or their parents., See also: truancy patrol, Syn. truant officer
harbor patrol(n) หน่วยลาดตระเวนท่าเรือ
homoeopathy[โฮมีโอพาธี] (n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pat(n) เสียงเคาะ, See also: เสียงดังแปะ
pat(n) การตีเบาๆ, See also: การตบเบาๆ, การเคาะ
pat(vt) ตบเบาๆ, See also: เคาะ, ตีเบาๆ, Syn. stroke, tap, Ant. hit, beat
pat(vt) ทอย, Syn. stroke, tap
pat(adj) ตรงประเด็น, See also: ตรงจุด, Syn. apt, exactly, perfectly
pat(adj) คล่อง, See also: ลื่นไหล
pate(n) หัว, See also: ศีรษะ, Syn. head, noodle
path(prf) ทุกข์, See also: เกิดเป็นโรค, รู้สึก
path(n) ทางเดิน, See also: เส้นทาง, ทางเดิน, ทางผ่าน, ทาง, วิถีทาง, แนวทาง, Syn. footpath, lane, path, pathway, trail
patch(vt) ปะ, See also: ชุน, Syn. fix, Ant. break

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pat(แพท) vt., n. ตบเบา ๆ ก้อนเล็ก ๆ adj., adv. ตรงประเด็น, ตรงจุด, พร้อมแล้ว, หนักแน่น, ไม่เปลี่ยนแปลง
pat.abbr. patent, patented
patagium n.แผ่นบาง, เยื่อบาง, ปีกค้างคาว
patch(แพช) n. แผ่นปะหย่อม, แต้ม, คนโง่ vt. เสริม, ปะซ่อม, See also: patchy adj.
patch pocketn. กระเป๋าปะแต่ง, กระเป๋าติด
patch testการทดสอบภูมิแพ้โดยการปะตัวทำให้แพ้ (allergen) เข้ากับผิวหนังแล้วสังเกตดูว่ามีปฏิกิริยาแพ้เกิดขึ้นไหม
patch upn. ไกล่เกลี่ย, ประนีประนอม, ปะติดปะต่อ
patch workn. สิ่งที่เกิดจากการปะติดปะต่อกัน, ของผสมผเส
patchoulin. พืชที่ให้น้ำมันหอม
patchy(แพช'ชี่) adj. ซึ่งปะติดปะต่อ, ไม่ลงรอยกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
pat(n) การลูบ, การตบเบาๆ, เสียงดังแปะ, แผ่นแบนๆ
pat(vt) ลูบ, ตบเบาๆ
patch(n) ชิ้น, รอยแต้ม, รอยปะ, ที่ดินเล็กๆ
patch(vt) ปะ, แก้ไข, เสริม, แต่ง
patchwork(n) การเย็บปะติดปะต่อกัน
pate(n) หัว, กบาล, สมอง
paten(n) จานโลหะแบน
patent(n) สิทธิบัตร, เครื่องหมาย, เอกสารสิทธิ
patent(vt) ได้สิทธิบัตร, จดทะเบียน, ให้สิทธิบัตร
patentee(n) ผู้ได้รับสิทธิบัตร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
patatopharyngeal arch; palatopharyngeal arch; posterior pillarรอยนูนโค้งหลังทอนซิล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
patch๑. ปื้น๒. แผ่นแปะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patch buddingการติดตาแบบแปะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
patch panelแผงต่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patella; cap, kneeสะบ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patellar-สะบ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patellar reflexรีเฟล็กซ์เอ็นสะบ้า [ มีความหมายเหมือนกับ jerk, knee และ reflex, knee jerk ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patellectomyการตัดสะบ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patelliform-รูปคล้ายสะบ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patelliform; disciform-รูปจาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Patani (Kingdom)ปัตตานี (อาณาจักร) [TU Subject Heading]
Patato peelingการปอกเปลือกมันฝรั่ง [TU Subject Heading]
Patchworkการประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ [TU Subject Heading]
Patenabilityความสามารถของการประดิษฐ์ที่มีศักยภาพตามข้อกำหนดทางกฏหมายสิทธิบัตร, ความสามารถของการประดิษฐ์ที่มีศักยภาพตามข้อกำหนดทางกฏหมายสิทธิบัตร, Example: รวมถึงความใหม่ ในบางประเทศไม่นับรวมสิ่งมีชีวิต และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ปกติมีเกณฑ์หลัก 3 เกณฑ์ คือ ใหม่ที่สุดในโลก มีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้นกว่าเดิม และประยุกต์กับภาคอุตสาหกรรมได้ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Patentสิทธิบัตร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Patentสิทธิบัตร, หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention)การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) หรือผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Utility Model)ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Patentสิทธิบัตร, หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) หรือผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Util, Example: <p>สิทธิบัตร หรืออีกความหมายหนึ่งคือ เอกสารที่รัฐบาลให้แก่ผู้ได้รับสิทธิผูกขาดการใช้สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ตามที่กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศกำหนดไว้ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรยอมเปิดเผยรายละเอียดของการประดิษฐ์นั้นไว้ในเอกสารสิทธิบัตร <p>สิ่งที่ขอจดสิทธิบัตรได้ <p>1. การประดิษฐ์ที่เป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีที่ไม่เคยมีมาก่อน (Novelty) <p>2. การประดิษฐ์ที่มีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้น ซึ่งไม่อาจทำโดยบุคคลที่มีความรู้ในระดับธรรมดา (Inventive Step) <p>3. การประดิษฐ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือหัตถกรรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Patentสิทธิบัตร [การบัญชี]
Patent Agentบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ยื่นขอจดสิทธิบัตร, Example: เพื่อจัดทำร่างเอกสารคำยื่นขอ และทำการยื่นตามขั้นตอนของสำนักงานสิทธิบัตรเพื่อให้ได้รับสิทธิคุ้มครอง [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Patent Co-operation Treatyระบบข้อตกลงสนธิสัญญาสิทธิบัตร PCT, ระบบข้อตกลงสนธิสัญญาสิทธิบัตร PCT, Example: เพื่อร่วมมือกันในการเป็นศูนย์กลางในการรับยื่นขอจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง ในหลาย ๆ ประเทศโดยการยื่นเพียงครั้งเดียว โดยในลำดับต้นยื่นในระดับนานาชาติก่อนที่ WO จากนั้นจึงขอยื่นต่อในแต่ละประเทศที่ต้องการขอความคุ้มครองต่อไป ทั้งนี้เป็นความตกลงระหว่างประเทศสำหรับการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศที่เป็นสมาชิก 142 ประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระของผู้ขอรับสิทธิบัตร โดยสามารถที่จะยืนคำขอที่สำนักงานสิทธิบัตรภายในประเทศของตน ซึ่งสำนักงานสิทธิบัตรจะส่งคำขอไปดำเนินการตามขั้นตอนของระบบ PCT ที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) [ทรัพย์สินทางปัญญา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
patient zero(n) ผู้ติดเชื้อรายแรก
patient zero(n) ผู้ติดเชื้อรายแรก
Patmose[พัท มอส] (n) Patmos เป็นชื่อเกาะขนาดเล็กใน(เป็นภาษากริก) Aegean ทะเลและสามารถพบได้ระหว่างเกาะ Leros และ Ikaria. ... ประมงประวัติของพิพิธภัณฑ์เป็นนักท่องเที่ยว Philoproodos กล่าวกันว่านักบุญจอห์นอีแวนเจลลิสเป็นคนคนเดียวกับ “นักบุญอัครสาวก” ... (ดูเพิ่ม นักบุญจอห์นเพรสไบเตอร์ (John the Presbyter) และ นักบุญจอห์นแห่งพัทโมส (John of Patmos) ...ได้เห็นนิมิตที่พระเจ้าททรงประทานให้พ่านทูตสวรรค์ และยอห์นเขียนขึ้นมาเป็นเล่มเรียกชื่อว่า "พระธรรมวิวรณ์"
patronize(vt) ทำเหมือนเป็นเด็ก ๆ, คิดว่าโง่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pat a white rump in the desert and you'll startle an Englishman.ทุกที่ในทะเลทราย และคุณจะตกใจสังวาสอังกฤษ อังกฤษรักทะเลทราย How I Won the War (1967)
One of our students, Pat Hingle, who was expelled just yesterday for improper conduct, นักเรียนของเราคนนึง, แพท ฮินเกิล, ซึ่งถูกไล่ออกเมื่อวานนี้เพราะประพฤติไม่ดี, Suspiria (1977)
First Pat gets murdered by a madman, ตอนแรก แพทถูกคนบ้าฆ่าตาย Suspiria (1977)
Maybe Pat was talking to...บางที แพท อาจกำลังคุยกับ... Suspiria (1977)
Pat was taking notes on them for months.แพทได้จดบันทึกไว้นานเป็นเดือน. Suspiria (1977)
Don't be afraid, I wanted to pat you.อย่ากลัวฉันอยากจะขอโทษคุณ Idemo dalje (1982)
You ain't got no pat hand.นายไม่ได้ถือไพ่รอบนมือ Stand by Me (1986)
You didn't deal yourself no pat hand.นายไม่ได้แจกไพ่รอบนมือให้ตัวเอง Stand by Me (1986)
Some nigger, some spic writes about Martin Luther King... or fucking Cesar commie Chavez gets a pat on the head.นิโกรบางคน ก็/เขียนเรื่องเกี่ยว มาร์ติน ลูเธอร์ คิงส์... หรือไม่ก็เรื่องซีซาร์ผสมกับเรื่องชาเวซ / เยินยอเทิดทูนไว้เหนือหัว American History X (1998)
Ain't nothing but a pat on the back, boysนิดหน่อยน่ะ แค่โดนตบหลังเบาะๆ The Legend of 1900 (1998)
Single pat of butter.ค่าเฉลี่ยของการยอมความกันนอกศาล C Fight Club (1999)
Programme here. - Rich, why don't we pat down?- ริช ค้นอาวุธกันดีกว่า Unbreakable (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
patAbove all, be patient.
patAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
patA critically wounded elephant went berserk and attacked every living thing in his path.
patA diametrically opposed kinship pattern is to be observed among certain South Sea Island communities.
patA doctor should never let a patient die.
patAfter patiently listening to the audience's complaints, the judges changed the results.
patA good doctor is sympathetic to his patients.
patA good teacher must be patient with his pupils.
patAlthough each person follows a different path, our destinations are the same.
patA man on horseback came along the path.
patAmong the guests invited to the patty were two foreign ladies.
patA new study suggests that hospital records for patients older than 65 are often incorrect, which may lead to serious treatment errors.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะเบียนคนไข้(n) patient's record, See also: patient's registration, Example: โรงพยาบาลใช้คอมพิวเตอร์ในการทำทะเบียนคนไข้, Thai Definition: บัญชีรายชื่อและประวัติของคนไข้
พระบรมราชูปถัมภ์(n) patronage, Example: ความรู้นำไปสู่ความเจริญ” คือ พระราชดำรัสที่พระองค์พระราชทานแก่สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเปิดการประชุมใหญ่ประจำปี 2523, Thai Definition: การอุปถัมภ์ของพระเจ้าแผ่นดิน
ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู(n) supporter, See also: patron, Syn. ผู้อุปถัมภ์, คนอุปถัมภ์ค้ำชู, Example: นายท่านเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูผมมาตั้งแต่ตอนที่แม่ผมเสียชีวิต, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ช่วยเหลือให้ดำรงอยู่ได้
กทท.(n) Port Authority of Thailand, See also: PAT., Syn. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สิทธิบัตร(n) patent
สังฆราช(n) patriarch, Count Unit: องค์
ฝ่ายบิดา(n) paternal, Syn. ข้างบิดา, Example: ผู้ที่มียีนลักษณะด้อย 2 ยีน โดยได้รับจากฝ่ายบิดา และฝ่ายมารดาซึ่งเป็นผู้พาโรคก็จะเป็นโรคได้
ปะติดปะต่อ(v) patch, See also: piece together, put together, Syn. ประสมประเส, Example: ตำรวจเอาหลักฐานมาปะติดปะต่อกันขึ้นเป็นเรื่องราวที่สมเหตุสมผล, Thai Definition: เอาสิ่งเล็กๆ น้อยๆ มาติดมาต่อกัน
ลาดตะเวน(v) patrol, See also: inspect, keep guard, keep watch, make one's rounds of, reconnoiter, Example: ทหารไทยถูกลอบโจมตีขณะออกลาดตระเวน, Thai Definition: เที่ยวตรวจไปทั่วๆ ในที่ที่อาจมีข้าศึก
ลวดลาย(n) design, See also: pattern, Example: ช่างไทยโบราณนิยมใช้ลวดลายต่างๆ ประดับลงบนสิ่งของเครื่องใช้, Thai Definition: ลายต่างๆ ที่เขียนหรือแกะสลัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [ m ] ; perversité [ f ]
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [ f ] ; métier [ m ] ; occupation [ f ] ; activité [ f ] ; boulot [ m ] (fam.) ; job [ m ] (fam.)
อาชีวะ[āchīwa] (n) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling
อรหัตมรรค[arahattamak] (n) EN: path of Arhatship
อารมณ์เบื่อ[ārom beūa] (n, exp) EN: apathy
อารมณ์ร่วม[ārom ruam] (x) EN: empathy
อัดฉีด[atchīt] (v) EN: encourage someone by giving them money  FR: graisser la patte à qqn (fam.)
อายุรศาสตร์[āyurasāt] (n) EN: science of medicine ; medicine ; pathology ; therapeutics  FR: sciences médicales [ fpl ] ; médecine [ f ] ; pathologie [ f ] ; thérapeutique [ f ]
แบบ[baēp] (n) EN: design ; pattern ; style ; form  FR: design [ m ]
แบบฉบับ[baēpchabap] (n) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon  FR: modèle [ m ] ; standard [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
pat
pate
path
pats
patt
paty
patz
pat's
patak
patch

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Pat
pat
pate
path
pats
Patel
Patty
patch
pates
paths

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
患者[huàn zhě, ㄏㄨㄢˋ ㄓㄜˇ,  ] patient; sufferer #760 [Add to Longdo]
专利[zhuān lì, ㄓㄨㄢ ㄌㄧˋ,   /  ] patent #3,815 [Add to Longdo]
[fàn, ㄈㄢˋ, / ] pattern; model; example #4,011 [Add to Longdo]
病变[bìng biàn, ㄅㄧㄥˋ ㄅㄧㄢˋ,   /  ] pathological changes #4,513 [Add to Longdo]
病理[bìng lǐ, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧˇ,  ] pathology #4,804 [Add to Longdo]
耐心[nài xīn, ㄋㄞˋ ㄒㄧㄣ,  ] patient (adjective) #5,114 [Add to Longdo]
爱国[ài guó, ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ,   /  ] patriotic; love of country; patriotism #5,778 [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, / ] path #7,466 [Add to Longdo]
花样[huā yàng, ㄏㄨㄚ ㄧㄤˋ,   /  ] pattern; type; trick #8,618 [Add to Longdo]
[gū, ㄍㄨ, ] paternal aunt #9,269 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Patrouille|die, pl. Patrouillen| หน่วยลาดตระเวน
späterหลังจากนั้น, ทีหลัง
sympathisch(adj) น่าคบ เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น, See also: unsympathisch
sich verspäten(vt) |verspätete sich, hat sich verspätet| มาสาย, มาช้า เช่น Der Zug kam nicht pünktlich, und so haben wir uns um eine Stunde verspätet. รถไฟมาไม่ตรงเวลา เลยทำให้พวกเรามาสายไปหนึ่งชั่วโมง, See also: Related: Verspätung
Wie spät ist es?กี่โมงแล้ว, Syn. Wieviel Uhr ist es?

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Patch { m }; Korrektur für Programmierfehler [ comp. ]patch [Add to Longdo]
Pate { m }; Taufpate { m } | Paten { pl }; Taufpaten { pl }godfather | godfathers [Add to Longdo]
Patenkind { n }; Pate { m }; Täufling { m } | Patenkinder { pl }; Täuflinge { pl }godchild | godchildren [Add to Longdo]
Patensohn { n } | Patensöhne { pl }godson | godsons [Add to Longdo]
Patentochter { f } | Patentöchter { pl }goddaughter | goddaughters [Add to Longdo]
Patenschaft { f }sponsorship [Add to Longdo]
Patenstelle { f } | Patenstellen { pl }sponsorship | sponsorships [Add to Longdo]
Patent { n } | Patente { pl } | abhängiges Patent | angemeldetes Patent | erloschenes Patent | unabhängiges Patent | Anwendung eines Patentes | Gegenstand des Patentes | ein Patent anmelden | ein Patent erteilen | ein Patent auf etw. erhalten | ein Patent abtreten | ein Patent verletzen | Patent angemeldetpatent | patents | dependent patent | patent applied for | expired patent | independent patent | implementation of a patent | patent subject matter | to file a patent application | to grant a patent | to take out a patent on sth. | to assign a patent | to infringe a patent | patent pending; patent applied for [Add to Longdo]
Patentamt { n }patent office [Add to Longdo]
Patentanmelder { m }; Patentanmelderin { f }applicant for a patent [Add to Longdo]
Patentanmeldung { f } | nationale Phase einer Patentanmeldungpatent application; application for a patent; caveat [ Am. ] | national stage application for a patent [Add to Longdo]
Patentanspruch { m }claim in patent; patent claim [Add to Longdo]
Patentanwalt { m }; Patentanwältin { f }patent attorney [ Am. ]; patent agent [Add to Longdo]
Patentanwaltsbüro { n }patent attorney's office [ Am. ] [Add to Longdo]
Patentdauer { f }term of the patent [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
patiner(SPORT)เล่นสเก็ตน้ำแข็ง, (personne)ลื่น, ไถล
patineur, -euse(n) นักเล่นสเก็ตน้ำแข็ง
patinoire, -s(n) la, = ลานเล่นสเก็ตน้ำแข็ง
pâtisserie(n) |f, pl. pâtisseries| ร้านขายขนมเค้กและช็อกโกแลต
faire du patin à glace(vt) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひと, hito] (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) #49 [Add to Longdo]
依頼[いらい, irai] (n, vs) (1) request; commission; dispatch; despatch; (2) dependence; trust; (P) #52 [Add to Longdo]
さん[san] (suf) (1) Mr, Mrs, Miss or Ms; (2) honorific used with occupational titles; (P) #77 [Add to Longdo]
[んち, nchi] (suf) (See 政治家) -ist (used after a noun indicating someone's occupation, pursuits, disposition, etc.); -er #90 [Add to Longdo]
[べ, be] (n) hereditary occupational group (Yamato period) #104 [Add to Longdo]
道(P);途;路;径[みち, michi] (n) (1) road; street; way; path; course; route; lane; (2) distance; ways (e.g. "a long ways"); (3) the way (of proper conduct, etc.); one's way; morals; (4) teachings (esp. Confucian or Buddhist); dogma; (5) field (of medicine, etc.); subject; (6) way; method; means; (P) #201 [Add to Longdo]
[ま, ma] (n-adv, n) (1) space (between); gap; interval; distance; (n-adv, n-t) (2) time (between); pause; break; (n-adv, n, n-t) (3) span (temporal or spatial); stretch; period (while); (n-adv, n) (4) relationship (between, among); (5) members (within, among); (conj) (6) (あいだ only) (arch) due to; because of; (P) #202 [Add to Longdo]
[かた(P);がた, kata (P); gata] (n) (1) model; type (e.g. of machine, goods, etc.); (2) (がた when a suffix) (See 朝型) type; style; pattern; (3) mold (mould); template; model; (4) kata (standard form of a movement, posture, etc. in martial arts, sport, etc.); (5) form (i.e. customary procedure); (6) size (i.e. clothing, shoes); (7) (obsc) (See 品種) (taxonomical) form; (P) #203 [Add to Longdo]
関係[かんけい, kankei] (n, vs, adj-no) (1) relation; relationship; connection; (2) participation; involvement; concern; (3) influence; effect; (n, vs) (4) sexual relations; sexual relationship; (n-suf) (5) related to ...; connected to ...; (P) #259 [Add to Longdo]
出場[でば, deba] (n, vs) (1) (stage) appearance; performance; (2) participation (e.g. in a tournament); (P) #302 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
つなぎ[つなぎ, tsunagi] patch [Add to Longdo]
アタックパターン[あたっくぱたーん, atakkupata-n] attack pattern [Add to Longdo]
エンドエンド通信パス[エンドエンドつうしんパス, endoendo tsuushin pasu] end to end communication path [Add to Longdo]
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] open shortest path first, OSPF [Add to Longdo]
カード通路[カードつうろ, ka-do tsuuro] card path [Add to Longdo]
グリッドパターン[ぐりっどぱたーん, guriddopata-n] grid pattern [Add to Longdo]
サーチパス[さーちぱす, sa-chipasu] search path [Add to Longdo]
サーチパタン[さーちぱたん, sa-chipatan] search pattern [Add to Longdo]
サブパス[さぶぱす, sabupasu] subpath [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
巡視艇[じゅんしてい, junshitei] Patrouillenboot [Add to Longdo]
患者[かんじゃ, kanja] Patient [Add to Longdo]
憂国[ゆうこく, yuukoku] Patriotismus [Add to Longdo]
特許法[とっきょほう, tokkyohou] Patentgesetz, Patentrecht [Add to Longdo]
神父[しんぷ, shinpu] Pater, katholischer_Priester [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pat \Pat\, n.
   1. A light, quik blow or stroke with the fingers or hand; a
    tap.
    [1913 Webster]
 
   2. A small mass, as of butter, shaped by pats.
    [1913 Webster]
 
       It looked like a tessellated work of pats of butter.
                          --Dickens.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pat \Pat\, a. [Cf. pat a light blow, D. te pas convenient, pat,
   where pas is fr. F. passer to pass.]
   Exactly suitable; fit; convenient; timely. "Pat allusion."
   --Barrow.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pat \Pat\, adv.
   In a pat manner.
   [1913 Webster]
 
      I foresaw then 't would come in pat hereafter.
                          --Sterne.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pat \Pat\, v. t. [imp. & p. p. {Patted}; p. pr. & vb. n.
   {Patting}.] [Cf. G. patschen, Prov. G. patzen, to strike,
   tap.]
   To strike gently with the fingers or hand; to stroke lightly;
   to tap; as, to pat a dog.
   [1913 Webster]
 
      Gay pats my shoulder, and you vanish quite. --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pat
   adv 1: completely or perfectly; "he has the lesson pat"; "had
       the system down pat"
   adj 1: having only superficial plausibility; "glib promises"; "a
       slick commercial" [syn: {glib}, {pat}, {slick}]
   2: exactly suited to the occasion; "a pat reply"
   n 1: the sound made by a gentle blow [syn: {pat}, {rap}, {tap}]
   2: a light touch or stroke [syn: {tap}, {pat}, {dab}]
   v 1: pat or squeeze fondly or playfully, especially under the
      chin [syn: {chuck}, {pat}]
   2: hit lightly; "pat him on the shoulder" [syn: {dab}, {pat}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PAT
     Performance Acceleration Technique (Intel, MCH)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PAT
     Port and Address Translation (IOS, Cisco, LAN, IP)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PAT
     Program Association Table (DVB)
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 pat /pɑt/
  frying‐pan; fryingpan

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top