ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

parents

P EH1 R AH0 N T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parents-, *parents*, parent
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parents(n) พ่อแม่
parents(n) ต้นกำเนิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parentsบิดามารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parentsบิดามารดา [TU Subject Heading]
Parents of AID patientsบิดามารดาของผู้ป่วยภูมิคุ้มกันเสื่อม [TU Subject Heading]
Parents of autistic childrenบิดามารดาของเด็กออทิสติก [TU Subject Heading]
Parents of children with disabilitiesบิดามารดาของเด็กพิการ [TU Subject Heading]
Parents' and teachers' associationsสมาคมผู้ปกครองและครู [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But after 40 days without a fish the boy's parents told him... ... that the old man was now definitely and finally salao which is the worst form of unlucky... ... and the boy had gone at their orders in another boat... ... which caught three good fish the first week.แต่หลังจาก 40 วันโดยไม่ต้อง ปลา พ่อแม่ของเด็กได้บอกเขา ว่าคนเก่าตอนนี้ The Old Man and the Sea (1958)
Do you you have parents Blondie?นายมี... ...มีพ่อแม่ไหม หัวทอง? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Tell your parents nothing can be heard.บอกให้พ่อแม่ไม่ได้ยิน Idemo dalje (1982)
Four months had passed, but my parents still hadn't been able to put the pieces back together again.สี่เดือนผ่านไป แต่พ่อ-แม่ผม ก็ยังไม่สามารถ รวบรวมสติสตังได้เลย Stand by Me (1986)
And if your parents are too fucked-up to do it, then maybe I should.และถ้าพ่อแม่นายโหลยโท่ยเกิน ฉันอาจจะทำมันซะเอง Stand by Me (1986)
Your parents would kill you.พ่อกะแม่ต้องเล่นงานคุณแน่ ๆ Dirty Dancing (1987)
Maybe my parents are looking for me.ฉันว่าพ่อกับแม่คงห่วงฉันแล้วล่ะ Dirty Dancing (1987)
If they think you're with me, they'll be the happiest parents at Kellerman's.ถ้าท่านรู้ว่าคุณอยู่กับผม ท่านจะเป็น ผู้ปกครองที่มีความสุขที่สุดในรีสอร์ทเลย Dirty Dancing (1987)
You think kids want to come with their parents and take fox-trot lessons?คุณคิดว่าเด็ก ๆ อยากมาเต้นรำกับพ่อแม่ที่นี้เหรอไง? Dirty Dancing (1987)
But my parents wanted to get rid of meแต่ครอบครัวผมต้องการเอาชนะผม 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
His parents were killed last year.พ่อแม่ถูกฆ่าเมื่อปีก่อน Rambo III (1988)
Are your parents around?สวัสดี พ่อแม่เธออยู่บ้านหรือเปล่า My Neighbor Totoro (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
parentsA child has the problem which parents don't know.
parentsA child's education is the charge of his parents.
parentsA child who has first learned to talk will badger his parents with "whys" and "whats".
parentsA child whose parents are dead is called an orphan.
parentsAdolescents often quarrel with their parents.
parentsAfter his parents' death he was brought up by his aunt.
parentsAfter their parents died their grandparents brought them up.
parentsA good son is always anxious to please his parents.
parentsAll of these abilities are passed on to us by genetic transmission; we receive them by way of the genes that we inherit from our parents.
parentsAll parents like to have their children praised.
parentsAll things considered, I think you should go back home and support your old parents.
parentsAlmost all parents in Japan attend to the education of their children.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บังเกิดเกล้า(n) parents, See also: father, mother, progenitor, Syn. บุพการี, บิดามารดา, Example: เราทุกคนควรมีความกตัญญูต่อผู้บังเกิดเกล้า, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ให้กำเนิด
ผู้ให้กำเนิด(n) parent, See also: parents, father, mother, Syn. บิดามารดา, พ่อแม่, ผู้บังเกิดเกล้า, Example: ทุกศาสนาถือว่า การกตัญญูต่อผู้ให้กำเนิดเป็นคุณธรรมที่น่ายกย่อง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มอบชีวิตให้
พ่อแม่(n) parents, Syn. บิดามารดา, Example: พ่อแม่มีสิทธิ์ในการจัดการศึกษาของลูก, Count Unit: คน, Thai Definition: ชายหญิงผู้ให้กำเนิด
บุรพาจารย์(n) parents, Syn. บูรพาจารย์, Example: เขารักที่จะสืบทอดเจตจำนงของบิดาผู้เป็นบุรพาจารย์ของตน, Count Unit: คน, Thai Definition: อาจารย์ในเบื้องต้น คือ บิดามารดา
บูรพาจารย์(n) first teachers, See also: parents, father and mother, Syn. บุรพาจารย์, บิดามารดา, พ่อแม่, Example: บิดามารดาได้ชื่อว่าเป็นบูรพาจารย์ เพราะเป็นอาจารย์สั่งสอนมาก่อนคนอื่น, Count Unit: คน, Thai Definition: อาจารย์ในเบื้องต้น คือ บิดามารดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิดามารดา[bidā-māndā] (n) EN: parents  FR: parents [ mpl ] ; père et mère [ mpl ]
ขบวนขันหมาก[khabūan khanmāk] (n, exp) EN: procession of the groom's parents
หมู่ญาติ[mūyāt] (n) EN: relatives ; cousin ; lineage ; kin ; kinsmen  FR: parents [ mpl ] ; membres de la famille [ mpl ] ; famille [ f ]
ปฏิบัติบิดามารดา[patibat bidā-māndā] (v, exp) EN: look after one's parents ; serve one's parents ; wait upon one's parents
พี่น้อง[phīnøng] (n) EN: relatives ; relations ; kinsfolk ; brothers and sisters  FR: frères et soeurs [ mpl ] ; cousins et cousines [ mpl ] ; membres de la famille [ mpl ] ; parents [ mpl ] ; parentèle [ f ] (vx)
ผิดพ่อผิดแม่[phitphø-phitmaē] (v) EN: be different from one's parents ; mutate
ผิดพ่อผิดแม่[phitphø-phitmaē] (x) EN: unlike one's parents
พ่อแม่[phømaē] (n) EN: parents ; father and mother  FR: parents [ mpl ] ; père et mère [ mpl ] ; vieux (fam.) [ mpl ]
พ่อตาแม่ยาย[phøtā maēyāi] (n, exp) FR: beaux-parents [ mpl ]
ผู้บังเกิดเกล้า[phū bangkoēt klāo] (n, exp) EN: parents ; one's own parents ; father ; mother ; progenitor

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PARENTS P EH1 R AH0 N T S
PARENTS' P EH1 R AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parents (n) pˈɛəʳrənts (p e@1 r @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qìng, ㄑㄧㄥˋ, / ] parents-in-law of one's offspring #777 [Add to Longdo]
双亲[shuāng qīn, ㄕㄨㄤ ㄑㄧㄣ, / ] parents #27,767 [Add to Longdo]
亲家[qìng jia, ㄑㄧㄥˋ ㄐㄧㄚ˙, / ] parents of one's daughter-in-law or son-in-law; relatives by marriage #31,496 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eltern { pl } | besorgte Elternparents | concerned parents [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
里;郷[さと, sato] (n) (1) village; hamlet; (2) countryside; country; (3) (里 only) home (of one's parents, etc.); hometown; (4) (里 only) (See 御里) one's origins; one's upbringing; one's past #1,164 [Add to Longdo]
親(P);祖(iK)[おや, oya] (n) (1) parent; parents; (2) dealer (in cards); (3) founder; (4) (pet) owner; (P) #1,782 [Add to Longdo]
両親(P);二親[りょうしん(両親)(P);ふたおや, ryoushin ( ryoushin )(P); futaoya] (n) parents; both parents; (P) #3,492 [Add to Longdo]
宿[やど, yado] (n) (1) lodging; inn; hotel; (2) house; home; dwelling; (3) home of a servant's parents (or guarantor, etc.); (P) #3,630 [Add to Longdo]
実家[じっか, jikka] (n) (one's parents') home; (P) #6,031 [Add to Longdo]
父母[ふぼ(P);ちちはは, fubo (P); chichihaha] (n) father and mother; parents; (P) #6,790 [Add to Longdo]
生家[せいか, seika] (n) (parents') home; (P) #17,278 [Add to Longdo]
お里;御里[おさと, osato] (n) (1) (hon) (pol) one's parents' home; (2) one's origins; one's upbringing; one's past [Add to Longdo]
アダルトチルドレン[adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei [Add to Longdo]
パラサイトシングル[parasaitoshinguru] (n) single person who earns enough to live alone but prefers to live rent-free with his or her parents (wasei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  parents /paʀ/ 
   parents

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top