ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

panhellenic

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -panhellenic-, *panhellenic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
panhellenicadj. เกี่ยวกับชาวกรีกทั้งหมด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They'll make it official today at the Panhellenic Council meeting this afternoon.พวกเขาจะแจ้งอย่างเป็นทางการวันนี้ ตอน ประชุมสภาแพนเฮลเลนิก บ่ายนี้ The House Bunny (2008)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Panhellenic \Pan`hel*len"ic\, a. [See {Panhellenium}.]
   Of or pertaining to all Greece, or to Panhellenism; including
   all Greece, or all the Greeks.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Panhellenic
   adj 1: of or relating to all the Greeks; "the Olympic Games were
       a Panhellenic celebration" [syn: {Panhellenic}, {Pan-
       Hellenic}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top