ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

palmetto

P AE0 L M EH1 T OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -palmetto-, *palmetto*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
palmetto(n) ต้นปาล์มมีใบรูปพัด (โดยเฉพาะจำพวก Sabal palmetto)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
palmetton. ต้นพาล์มที่มีใบรูปพัด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The palmetto marina on the miami river.ไปที่ พาร์มเมตโต มาริน่า บนฝั่งแม่น้ำ ไมอามี่ Hello, Dexter Morgan (2009)
This is SSA Spencer requesting backup at 505 Palmetto Street.นี่เจ้าหน้าที่สเปนเซอร์ รี้ด ต้องการกำลังเสริมที่ 505 ถ.พาลเมทโต้ The Inspired (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PALMETTO P AE0 L M EH1 T OW0
PALMETTO P AA0 L M EH1 T OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
palmetto (n) pˈælmˈɛtou (p a1 l m e1 t ou)
palmettos (n) pˈælmˈɛtouz (p a1 l m e1 t ou z)
palmettoes (n) pˈælmˈɛtouz (p a1 l m e1 t ou z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Palmetto \Pal*met"to\, n. [Dim. of palm the tree: cf. Sp.
   palmito.] (Bot.)
   A name given to palms of several genera and species growing
   in the West Indies and the Southern United States. In the
   United States, the name is applied especially to the
   {Cham[ae]rops Palmetto}, or {Sabal Palmetto}, the cabbage
   tree of Florida and the Carolinas. See {Cabbage tree}, under
   {Cabbage}.
   [1913 Webster]
 
   {Royal palmetto}, the West Indian {Sabal umbraculifera}, the
    trunk of which, when hollowed, is used for water pipes,
    etc. The leaves are used for thatching, and for making
    hats, ropes, etc.
 
   {Saw palmetto}, {Sabal serrulata}, a native of Georgia, South
    Carolina, and Florida. The nearly impassable jungle which
    it forms is called palmetto scrub.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 palmetto
   n 1: any of several low-growing palms with fan-shaped leaves

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top