ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pall mall

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pall mall-, *pall mall*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pall malln. ย่านของสโมสรสังคมของพวกผู้ดี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- One Pall Mall. - There you go.พอลมอลหนึ่ง ได้ รับไป Goodfellas (1990)
- One Pall Mall. - One Pall Mall, here you go.พอลมอลหนึ่ง หนึ่งหีบของนาย เรียบร้อย Goodfellas (1990)
Get me a carton of Pall Malls.เอาผ้าแวกซ์มากล่องนึงด้วยนะ Halloween: Part 1 (2011)
-You'ΙΙ have to make do with PaΙΙ MaΙΙ.- Dann müssen Sie sich heute mit Pall Mall. begnügen. Muriel, or the Time of Return (1963)
- You smoke Pall Mall?- Rauchst du Pall Mall? Badlands (1973)
I've met his brother, of course. He lives at his club in Pall Mall.Natürlich kenne ich seinen Bruder, der im Klub in der Pall Mall wohnt. The Seven-Per-Cent Solution (1976)
The Pall Mall Gazette.Die Pall Mall Gazette. Time After Time (1979)
Winstone, Pall Malls, Salems.- Winstons? Pall Malls? Bad Boys (1983)
I took out the two packages of Pall Malls... And one extra Coca-Cola Dale had.Ich habe die 2 Packungen Pall Mall abgezogen und eine Coca-Cola, die Dale noch hatte. 'Round Midnight (1986)
Ana' some Pall Malls.Und 1 Packung Pall Mall. 'Round Midnight (1986)
MAN 1: One Pall Mall.MANN #1: 1 Pall Mall. Goodfellas (1990)
- One Pall Mall.MANN #3: 1 Pall Mall. Goodfellas (1990)
- One Pall Mall, here you go.HENRY: 1 Pall Mall, schön. Goodfellas (1990)
And yet it's perfectly legal to take a man's soul and crush it out like a stale Pall Mall.Und doch ist es völlig legal, die Seele eines Mannes zu zerstören... und sie wie eine alte Pall Mall auszudrücken. The Switch (1995)
And yet it's perfectly legal to take a man's soul and crush it out like a stale Pall Mall.Und doch ist es völlig legal, die Seele eines Mannes zu zerstören... und sie wie eine alte Pall Mall auszudrücken. The Andrea Doria (1996)
It's either this or a tube of toothpaste and two packs of Pall Malls at the canteen.Zahnpasta oder Pall Mall in der Kantine. Con Air (1997)
It must and it shall Be spring in Pall Mall While Bustopher Jones wears whiteEs muss, und es wird, Frühling sein in Pall Mall, und Mürr trägt die Gamaschen, Cats (1998)
Pall Mall.Pall Mall. Secret Window (2004)
- Two down, Pall Mall and Pimlico.- Zwei Tote, Pall Mall und Pimlico. Dead Soldiers (2004)
Pall Mall and Pimlico.Pall Mall und Pimlico. Dead Soldiers (2004)
It's a sisterhood of the ya-ya variety, and it's gonna take a lot more than a smile and a pack of pall malls to get 'em to talk.Es ist eine Clique. Es ist eine Schwesternschaft vom Ya-Ya Varietee, und es wird dazu mehr viel mehr nötig sein als ein Lächeln und ein Päckchen Pall Malls um sie zum Sprechen zu bekommen. Talk Derby to Me (2008)
Pall Mall for that smooth, go anywhere taste.Pall Mall, für die geschmeidige, weltgewandte Note. Leatherheads (2008)
- It runs off Pall Mall.- Die geht von der Pall Mall ab. Clarifications (2008)
- Where's Pall Mall?- Wo ist die Pall Mall? Clarifications (2008)
She smoked 20 Pall Mall without the filter every day.Sie rauchte 20 Pall Mall am Tag, ohne Filter. The Monitor (2011)
Pall Mall?Pall Mall? Episode #1.4 (2011)
Get me a carton of Pall Malls.Hol mir eine Schachtel Pall Mall. Halloween: Part 1 (2011)
I got to get more Pall Malls, too.Ich brauch auch noch mehr Pall Malls. The Jungle (2013)
__Darf ich Sie zum Abendessen in meinen Club einladen? 4 Pall Mall 19 Uhr Sir Malcolm Murray Night Work (2014)
I just came in here asking for a bloody packet of Pall Malls!Ich fragte nur nach einem verdammten Päckchen Pall Mall. Binned (2015)
Pall Mall's, please.Pall Mall, bitte. Binned (2015)
# For a pack of Pall Malls...- Um Pall Malls zu holen Battle Royale (2016)
Tis in Pall Mall there lives a pigIn der Pall Mall Da lebt ein Schwein Episode #1.6 (2017)
Sweet pig of fine Pall MallDu süßes Schwein In der schönen Pall Mall Episode #1.6 (2017)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Pall Mall
      n 1: a fashionable street in London noted for its many private
           clubs

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top