ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pack rat

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pack rat-, *pack rat*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pack ratn. หนูขนาดใหญ่หางเป็นช่อ, นักเก็บเล็กเก็บน้อย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pack ratYou're such a pack rat.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
However, he is clearly a pack rat.หืม รู้สึกจะขี้เกียจจัดบ้านอยู่ Disturbia (2007)
Such a pack rat. Hmm. I got you something.ช่างเก็บจริงๆ ฉันมีของขวัญให้เธอ The Birthday (2011)
It turns out dad was a bit of a pack rat.กลายเป็นว่าพ่อผมเป็นคนค่อนข้างเก็บเล็กเก็บน้อย Legacy (2012)
Thank God I am a pack rat.ขอบคุณพระเจ้า ที่ช่วยพวกเรา The Corpse on the Canopy (2013)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 packrat \packrat\, pack rat \pack rat\n.
   1. Any of several bushy-tailed rodents of the genus {Neotoma}
    of western North America, especially {Neotoma cinerea},
    which hoard food and other objects in their nests.
 
   Syn: trade rat, bushytail woodrat, {Neotoma cinerea}.
     [WordNet 1.5]
 
   2. A person who habitually saves items, even those unlikely
    to be useful. [Informal]
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pack rat
   n 1: someone who collects things that have been discarded by
      others [syn: {magpie}, {scavenger}, {pack rat}]
   2: any of several bushy-tailed rodents of the genus Neotoma of
     western North America; hoards food and other objects [syn:
     {packrat}, {pack rat}, {trade rat}, {bushytail woodrat},
     {Neotoma cinerea}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top