ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

finger

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finger-, *finger*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
fingerroot(n) กระชาย, พืชสมุนไพรเอเชียชนิดหนึ่ง เหง้ามีรากเป็นกลุ่ม ลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นออกมา ตำราอาหารมักเรียกผิดเป็น lesser galangal (เปราะหอม), See also: Chinese ginger, krachai, Syn. lesser ginger
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ
little finger(n) นิ้วก้อย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finger(n) นิ้วมือ
finger(vt) แตะด้วยนิ้ว, See also: สัมผัสด้วยนิ้ว, ลูบ, ไล้, Syn. touch, feel, handle
finger(vt) ใช้นิ้วมือเล่นดนตรี, See also: ดีด, เล่นดนตรีด้วยนิ้ว
finger(n) ส่วนที่สวมใส่นิ้วของถุงมือ
finger(n) ส่วนที่ยื่นออกมามีลักษณะคล้ายนิ้วมือ, Syn. strip
finger(vt) แจ้งเบาะแสเรื่องผิดกฎหมายให้ตำรวจรู้ (คำไม่เป็นทางการ)
fingering(n) การใช้นิ้วมือเล่นเครื่องดนตรี, See also: การพรมนิ้วเล่นเครื่องดนตรี
fingertip(n) ปลายนิ้ว
finger pie(sl) การใช้มือเล้าโลมอวัยวะเพศของผู้หญิง
fingerling(n) ลูกปลาตัวเล็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finger(ฟิง'เกอะ) n. นิ้วมือ, ความยาวเป็นนิ้วมือ (ประมาณ4 นิ้ว) , ความกว้างของนิ้วมือ (เป็นหน่วยวัด) , สิ่งที่คล้ายนิ้วมือ, ส่วนที่ยื่นออกของเครื่องจักร. -Phr. (put one's finger on ระบุ, ชี้บ่ง) vt. แตะด้วยนิ้ว, เล่น (ดนตรี) ด้วยนิ้ว. vt. ใช้นิ้วมือเล่น. คำศัพท์ย่อย:
finger markn. เส้นลายนิ้วมือ
finger postn. ป้ายชี้ทางที่มีเครื่องหมายชี้เป็นนิ้วมือ
fingernailn. เล็บ
fingerprintn. ลายพิมพ์นิ้วมือ. vt. พิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือ
butterfingersn. คนงุ่มง่าม, คนส่งต่อลูกบอล
forefinger(ฟอร์ฟิง'เกอะ) n. นิ้วชี้., Syn. index finger
index fingerนิ้วชี้, Syn. forefinger
little fingerนิ้วก้อย
wharfinger(วอร์ฟ'ฟินเจอะ) n. เจ้าของท่าเรือ, ผู้ควบคุมท่าเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
finger(n) นิ้วมือ
fingerprint(n) ลายมือ, ลายนิ้วมือ
fingerprint(vt) พิมพ์ลายมือ, พิมพ์ลายนิ้วมือ
forefinger(n) นิ้วชี้, ดรรชนี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Fingerฟิงเกอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Fingerฟิงเกอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Finger Dexterity, Fineทักษะในการหยิบสิ่งของเล็กๆ [การแพทย์]
Finger Dropเหยียดข้อนิ้วมือไม่ได้ [การแพทย์]
Finger Feedingการใช้มือหยิบขนมอาหารเข้าปาก [การแพทย์]
Finger Gripร่องนิ้ว [การแพทย์]
Finger Identificationการบอกชื่อนิ้ว [การแพทย์]
Finger injuriesนิ้วมือบาดเจ็บ [TU Subject Heading]
Finger Injuriesนิ้วมือบาดเจ็บ [การแพทย์]
Finger jointข้อนิ้วมือ [TU Subject Heading]
Finger Jointข้อนิ้วมือ [การแพทย์]
Finger Revision, Malletการผ่าตัดเพื่อแก้ข้อปลายนิ้วมืองอ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As it went down, slipping lightly through the old man's fingers... ... he could still feel the great weight... ... though the pressure of his thumb and finger were almost imperceptible.ในขณะที่มันลงไปเบา ๆ ลื่น ไถล ผ่านมือของชายชรา เขายังคงสามารถรู้สึกถึง น้ำหนักที่ดี The Old Man and the Sea (1958)
- It makes your fingers go green.ฉันหมายความว่ามันทำให้นิ้วมือข? องคุณจะสีเขียว Help! (1965)
She's had your fingers before, Ringo.องคุณก่อน ริงโก้ส์ ก็ที่คือความผิดพลาด Help! (1965)
This will make your finger shrink.ซึ่งจะทำให้นิ้วของคุณหดตัว กล้า หาญไว้ Help! (1965)
This will just make his finger shrink a little.อง เขาหดตัว เล็กน้อย มันคือความลับทาง การแพทย์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Help! (1965)
You haven't used that finger in the past hour and we're in danger.ชั่วโมงและเรากำลังอยู่ในอันตราย เช่นกันคุณรู้ว่า Help! (1965)
They expect me to cut my finger off.พวกเขาคาดหวังว่าฉันจะตัดนิ้ว มือข? องฉันออก นิ้วที่มีชื่อเสียงใช่มั้ย? Help! (1965)
It's because you're a Beatle that your fingers wasn't on it.คุณจะเห็นว่ามันคือเพราะว่าคุณคือ บีตเทิล นิ้วมือข? องเขาไม่ได้อยู่กับมัน Help! (1965)
- How many fingers you got left?กี่นิ้วมือคุณมีอยู่ Help! (1965)
I'm glad those fingers ain't loaded!ดีใจจริงที่นิ้วนายไม่มีกระสุน Blazing Saddles (1974)
I've seen fingers torn out at the knuckles. Whole sea's bones, full of them.ผมเคยเห็นนิ้วหลุดออกจากข้อ ลอยเต็มทะเล เพียบไปหมด Jaws (1975)
He made me dip my fingers in the excrement and feed it to him like a babyเขาทำฉันการจุ่มนิ้วมือของฉัน in the ของเสียของร่างกาย... ...และใส่มันให้เขาชอบทารก Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fingerA blister rose on one of her left fingers.
fingerA little girl caught her fingers in the door.
fingerAll the world is divided into three types of people - finger-users, chopstick-users, and fork-users.
fingerAlthough the fork entered society on the tables of rich people, many members of royalty, such as Elizabeth I of England and Louis XIV of France, ate with their fingers.
fingerAt a Japanese-style inn, they take care of your every need, so you don't have to lift a finger.
fingerBut my mind tells my fingers what to do.
fingerBut no one's lifted a finger.
fingerCity officials often have sticky fingers.
fingerClerks with sticky fingers won't keep their jobs for long.
fingerCool the burned finger in running water.
fingerDon't cut your finger.
fingerEarly man used his fingers and toes to count the animals he owned, or the measures of grain he had stored.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัจฉรา(n) finger, Thai Definition: นิ้วมือ, Notes: (บาลี)
องคุลี(n) finger, Syn. นิ้วมือ, Count Unit: นิ้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิ้วมือ[niūmeū] (n) EN: finger  FR: doigt [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
finger
fingers
fingered
fingerhut
fingering
fingertip
fingernail
fingertips
fingerboard
fingernails

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
finger
fingers
fingered
fingering
fingertip
fingermark
fingernail
fingertips
finger-bowl
finger-post

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǐ, ㄓˇ, ] finger; to point; to direct; to indicate; to refer to; to rely on; to count on; (hair) stands stiffly on end #700 [Add to Longdo]
手指[shǒu zhǐ, ㄕㄡˇ ㄓˇ,  ] finger #4,119 [Add to Longdo]
指甲[zhī jia, ㄓ ㄐㄧㄚ˙,  ] fingernail #8,541 [Add to Longdo]
指纹[zhǐ wén, ㄓˇ ㄨㄣˊ,   /  ] fingerprint; finger-print #13,136 [Add to Longdo]
指尖[zhǐ jiān, ㄓˇ ㄐㄧㄢ,  ] fingertips #19,390 [Add to Longdo]
指头[zhǐ tou, ㄓˇ ㄊㄡ˙,   /  ] finger; toe #20,591 [Add to Longdo]
指法[zhǐ fǎ, ㄓˇ ㄈㄚˇ,  ] finger method (in painting) #49,813 [Add to Longdo]
划拳[huá quán, ㄏㄨㄚˊ ㄑㄩㄢˊ,  ] finger-guessing game #65,233 [Add to Longdo]
豁拳[huá quán, ㄏㄨㄚˊ ㄑㄩㄢˊ,  ] finger-guessing game #368,415 [Add to Longdo]
手弹[shǒu tán, ㄕㄡˇ ㄊㄢˊ,   /  ] fingered (bass) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Finger(n) |der, pl. Finger| นิ้วมือ
Fingerabdruck(n) |der, pl. Fingerabdrücke| รอยนิ้วมือ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fingerschraube { f } [ techn. ]thumb screw [Add to Longdo]
Finger { m } | Finger { pl }finger | fingers [Add to Longdo]
Fingerabdruck { m }dactylogram [Add to Longdo]
Fingerabdruck { m } | Fingerabdrücke { pl } | mit Fingerabdrücken versehenfingerprint | fingerprints | fingerprinted [Add to Longdo]
Fingerarbeit { f }fingertips [Add to Longdo]
Fingerfertigkeit { f }dexterity [Add to Longdo]
Fingerfertigkeit { f }prestidigitation [Add to Longdo]
Fingerhakeln machento finger-wrestle [Add to Longdo]
Fingerhut { m } [ bot. ]foxglove [Add to Longdo]
Fingerhut { m } | Fingerhüte { pl }thimble | thimbles [Add to Longdo]
Fingerknochen { m }; Zehenknochen { m }; Phalanx { f } [ anat. ] | Fingerknochen { pl }; Zehenknochen { pl }phalanx | phalanges [Add to Longdo]
Fingerling { m } | Fingerlinge { pl }finger stall | finger stalls [Add to Longdo]
Fingernagel { m } | Fingernägel { pl }fingernail; finger nail | fingernails; finger nails [Add to Longdo]
Fingernagelmaniküre { f }nail cleaner [Add to Longdo]
Fingerspitze { f } | Fingerspitzen { pl }fingertip | fingertips [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ゆび(P);および;おゆび, yubi (P); oyobi ; oyubi] (n) finger; toe; digit; (P) #4,566 [Add to Longdo]
[つめ, tsume] (n) (1) nail (e.g. fingernail, toenail); claw; talon; hoof; (2) plectrum; pick; (3) hook; clasp; (P) #7,538 [Add to Longdo]
指輪(P);指環[ゆびわ, yubiwa] (n) (finger) ring; (P) #11,103 [Add to Longdo]
筈(P);弭[はず, hazu] (n) (1) (uk) expectation that something took place, will take place or was in some state; it should be so; bound to be; expected to be; must be; (2) nock (of a bow); (3) nock (of an arrow); (4) (See はず押し・はずおし) nock-shaped grip (between thumb and forefinger) (Sumo); (5) wooden frame on the tip of the mast of a Japanese ship that prevents the hawser from falling out; (P) #14,425 [Add to Longdo]
えんがちょ;エンガチョ[engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt') [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
すっぽ抜ける[すっぽぬける, supponukeru] (v1) (1) to slip out (e.g. from one's fingers); (2) to cleanly forget [Add to Longdo]
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n, vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting [Add to Longdo]
ばね指;発条指[ばねゆび, baneyubi] (n) trigger finger; flexor tendinitis [Add to Longdo]
ぱちっ[pachitsu] (n, adv-to) snapping (e.g. fingers) sound; with a pop [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フィンガー[ふぃんがー, finga-] finger [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ゆび, yubi] Finger [Add to Longdo]
指紋[しもん, shimon] Fingerabdruck [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finger \Fin"ger\ (f[i^][ng]"g[~e]r), n. [AS. finger; akin to D.
   vinger, OS. & OHG. fingar, G. finger, Icel. fingr, Sw. & Dan.
   finger, Goth. figgrs; of unknown origin; perh. akin to E.
   fang.]
   1. One of the five terminating members of the hand; a digit;
    esp., one of the four extremities of the hand, other than
    the thumb.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything that does the work of a finger; as, the pointer
    of a clock, watch, or other registering machine;
    especially (Mech.) a small projecting rod, wire, or piece,
    which is brought into contact with an object to effect,
    direct, or restrain a motion.
    [1913 Webster]
 
   3. The breadth of a finger, or the fourth part of the hand; a
    measure of nearly an inch; also, the length of finger, a
    measure in domestic use in the United States, of about
    four and a half inches or one eighth of a yard.
    [1913 Webster]
 
       A piece of steel three fingers thick. --Bp. Wilkins.
    [1913 Webster]
 
   4. Skill in the use of the fingers, as in playing upon a
    musical instrument. [R.]
    [1913 Webster]
 
       She has a good finger.        --Busby.
    [1913 Webster]
 
   {Ear finger}, the little finger.
 
   {Finger alphabet}. See {Dactylology}.
 
   {Finger bar}, the horizontal bar, carrying slotted spikes, or
    fingers, through which the vibratory knives of mowing and
    reaping machines play.
 
   {Finger board} (Mus.), the part of a stringed instrument
    against which the fingers press the strings to vary the
    tone; the keyboard of a piano, organ, etc.; manual.
 
   {Finger bowl} {Finger glass}, a bowl or glass to hold water
    for rinsing the fingers at table.
 
   {Finger flower} (Bot.), the foxglove.
 
   {Finger grass} (Bot.), a kind of grass ({Panicum sanguinale})
    with slender radiating spikes; common crab grass. See
    {Crab grass}, under {Crab}.
 
   {Finger nut}, a fly nut or thumb nut.
 
   {Finger plate}, a strip of metal, glass, etc., to protect a
    painted or polished door from finger marks.
 
   {Finger post}, a guide post bearing an index finger.
 
   {Finger reading}, reading printed in relief so as to be
    sensible to the touch; -- so made for the blind.
 
   {Finger shell} (Zool.), a marine shell ({Pholas dactylus})
    resembling a finger in form.
 
   {Finger sponge} (Zool.), a sponge having finger-shaped lobes,
    or branches.
 
   {Finger stall}, a cover or shield for a finger.
 
   {Finger steel}, a steel instrument for whetting a currier's
    knife.
    [1913 Webster]
 
   {To burn one's fingers}. See under {Burn}.
 
   {To have a finger in}, to be concerned in. [Colloq.]
 
   {To have at one's fingers' ends}, to be thoroughly familiar
    with. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finger \Fin"ger\, v. t. [imp. & p. p. {Fingered}; p. pr. & vb.
   n. {Fingering}.]
   1. To touch with the fingers; to handle; to meddle with.
    [1913 Webster]
 
       Let the papers lie;
       You would be fingering them to anger me. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To touch lightly; to toy with.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.)
    (a) To perform on an instrument of music.
    (b) To mark the notes of (a piece of music) so as to guide
      the fingers in playing.
      [1913 Webster]
 
   4. To take thievishly; to pilfer; to purloin. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To execute, as any delicate work.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finger \Fin"ger\, v. i. (Mus.)
   To use the fingers in playing on an instrument. --Busby.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 finger
   n 1: any of the terminal members of the hand (sometimes
      excepting the thumb); "her fingers were long and thin"
   2: the length of breadth of a finger used as a linear measure
     [syn: {finger}, {fingerbreadth}, {finger's breadth}, {digit}]
   3: one of the parts of a glove that provides covering for a
     finger or thumb
   v 1: feel or handle with the fingers; "finger the binding of the
      book" [syn: {finger}, {thumb}]
   2: examine by touch; "Feel this soft cloth!"; "The customer
     fingered the sweater" [syn: {feel}, {finger}]
   3: search for on the computer; "I fingered my boss and found
     that he is not logged on in the afternoons"
   4: indicate the fingering for the playing of musical scores for
     keyboard instruments

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 finger
 
 
   [WAITS, via BSD Unix]
 
   1. n. A program that displays information about a particular user or all
   users logged on the system, or a remote system. Typically shows full name,
   last login time, idle time, terminal line, and terminal location (where
   applicable). May also display a {plan file} left by the user (see also
   {Hacking X for Y}).
 
   2. vt. To apply finger to a username.
 
   3. vt. By extension, to check a human's current state by any means. ?Foodp?
   ? ?T!? ?OK, finger Lisa and see if she's idle.?
 
   4. Any picture (composed of ASCII characters) depicting ?the finger?, see
   {See figure 1}. Originally a humorous component of one's plan file to deter
   the curious fingerer (sense 2), it has entered the arsenal of some {flamer}
   s.
 

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 finger
  finger

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Finger /fiŋr/ 
  finger; fingers

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 finger
  finger

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top