ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

touchy

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -touchy-, *touchy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
touchy(adj) ที่โกรธง่าย, See also: ฉุนเฉียวง่าย, Syn. irritable, sensitive
touchy(adj) ลุกไหม้ง่าย, Syn. flammable
touchy(adj) กระตุ้นได้ง่ายด้วยการสัมผัส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
touchy(ทัชฺ'ชี) adj. ขี้โมโห, เสี่ยง, ต้องระมัดระวังมาก, ไวต่อการสัมผัส, ติดไฟได้ง่าย., See also: touchily adv. touchiness n., Syn. sensitive, impressionable, delicate

English-Thai: Nontri Dictionary
touchy(adj) ใจน้อย, งอน, อารมณ์เสีย, ขี้โมโห

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't tell me you're as touchy as Sara.อย่าบอกนะว่าเธอขี้ใจน้อยเหมือน ซาร่าห์. Suspiria (1977)
He's a very touchy boy, this Matthew.เขาเป็น เด็กผู้ชาย งอน มาก , แม ทธิว นี้ I Spit on Your Grave (1978)
This was really a touchy thing. Tommy killed a made guy.นี่มันไม่ใช่เล็ก ทอมมี่ฆ่ารุ่นใหญ่ Goodfellas (1990)
Touchy subject.เรื่องงอน Dante's Peak (1997)
- Now you're getting touchy about it.- ทีนี้ล่ะความรู้สึกไวเชียว Dex, Lies, and Videotape (2007)
Are you always gonna be this touchy about the age thing? That will get old.คุณจะใจน้อยเรื่องอายุไปตลอดรึเปล่า มันน่าเบื่อน่ะ Resistance Is Futile (2007)
Touchy feely, BS, if you Ask me.เป็นคนน้อยใจ ถ้าคุณถามผม Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
How touchy feely, maybe you should have your own show.ซาบซึ้งจัง บางทีคุณควรมีโชว์ของคุณเองนะ Passengers (2008)
She's a little touchy there right now.ตอนนี้แตะไม่ได้น่ะค่ะ Loyal and True (2008)
I think he knew you were gonna be all touchy about him taking over, so he let you slide.ฉันว่า เขารู้ว่าพวกเราจะต้องรู้สึกแปลกๆ เกี่ยวกับที่เค้าเข้ามาคุม ก็เลยปล่อยให้คุณได้พัก Dead Like Me: Life After Death (2009)
- So touchy all of a sudden.แหม หยอกเล่นแค่นี้ ทำงอนไปได้ When in Rome (2010)
- You're weird. - Okay, you're not, but you're touchy this morning.- เมื่อเช้าเธอโมโหอะไร Broad Daylight (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละเอียดอ่อน(adj) sensitive, See also: touchy, delicate, easily offended, easily upset, Example: ปัญหาโทรศัพท์ 3 ล้านเลขหมายเป็นปัญหาละเอียดอ่อน, Thai Definition: ที่ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษ
ใจน้อย(adj) touchy, See also: sensitive, easily offended, peevish, Syn. โกรธง่าย, แสนงอน, Ant. หนักแน่น, Example: น้องมีนิสัยใจน้อย โกรธง่ายแต่หายเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจน้อย[jainøi] (adj) EN: touchy ; sensitive ; easily offended ; peevish  FR: susceptible ; ombrageux ; chatouilleux (fig.) ; irritable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
touchy

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
touchy

Japanese-English: EDICT Dictionary
尖る(P);尖がる(io);尖んがる(io)[とがる(尖る;尖がる)(P);とんがる, togaru ( togaru ; sen garu )(P); tongaru] (v5r, vi) (1) to taper to a point; to become sharp; (2) to look displeased; to look sour; to be on edge; to be touchy; (P) [Add to Longdo]
怒りっぽい[おこりっぽい, okorippoi] (adj-i) hot-tempered; quick to take offense; quick to take offence; irascible; touchy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Touchy \Touch"y\, a. [For techy, tetchy.]
   Peevish; irritable; irascible; techy; apt to take fire.
   [Colloq.]
   [1913 Webster]
 
      It may be said of Dryden that he was at no time touchy
      about personal attacks.         --Saintsbury.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 touchy
   adj 1: quick to take offense [syn: {huffy}, {thin-skinned},
       {feisty}, {touchy}]
   2: difficult to handle; requiring great tact; "delicate
     negotiations with the big powers";"hesitates to be explicit
     on so ticklish a matter"; "a touchy subject" [syn:
     {delicate}, {ticklish}, {touchy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top