ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*抓小偷*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 抓小偷, -抓小偷-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
抓小偷[zhuā xiǎotōu, ㄓㄨㄚ ㄒˇ,   ] (vi, vt) จับโจร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stop, thief![CN] 抓小偷啊! 抓小偷 Arsène Lupin (2004)
Bet cc the same raid, I fseeh a cseeterfeitieg rich, and caught a serial killer in a brothel.[CN] 可是我抓小偷捣破了伪钞集团 Bet cc the same raid, I fseeh a cseeterfeitieg rich, 抓妓女破获了连环杀人案 and caught a serial killer in a brothel. Badges of Fury (2013)
I just got sick of the whole fucking game. Run around, looking for clues, making arrest.[CN] 这警察抓小偷的游戏着实让我恶心 到处奔波,搜集证物,缉拿归案 Righteous Kill (2008)
Catch her![CN] 抓小偷啊! The Notebook (2013)
Shoplifter![CN] 抓小偷 Home Alone (1990)
Catch that teapot thief, catch that thief![CN] 抓住那个水壶小偷抓小偷 别动臭小子 Do Re Mi Fa So La Si Do (2008)
You'll spend the next 50 years in a jail cell with some guy... that wants to play cops and robbers with you every night.[CN] 你将在监狱里度过剩下那五十年 跟一些想跟你玩警察抓小偷的人 每天晚上待在一起 Any Day Now (2012)
Well, you got a funny way of not robbing´ a motherfucker.[CN] 哦, 那你一定是他妈的在玩抓小偷的有趣游戏吧 Nothing to Lose (1997)
What's going on?[CN] 抓住他 抓小偷 你这个坏蛋 Episode #1.9 (2016)
How about this ... today we'll pretend[CN] 这样吧 今天我们玩警察抓小偷 My Girl (2003)
Thief![CN] 抓小偷 Episode #1.1 (2014)
Maybe now he's still chasing the fake Kiddo[CN] 现在说不定正在和假基德玩警察抓小偷 Detective Conan: Magician of the Silver Sky (2004)
Stop thief![CN] 抓小偷! Malicious (1973)
Excuse me, ma'am. Just looking for a shoplifter.[CN] 抱歉女士 在抓小偷 U.S. Marshals (1998)
Stop! Thief![CN] 抓小偷... The Missing Gun (2002)
Hey, remember when we were kids and we used to play cops and robbers in the rain?[CN] 嘿,记得我们都是小屁孩儿的时候 我们常常在雨中问警察抓小偷的游戏 Freelancers (2012)
Stop, thief![CN] 抓小偷 Arsène Lupin (2004)
Stop! Thief! Stop![CN] 站住 抓小偷 Aladdin (1992)
If there was a theft, you should be catching the thief.[CN] 发生了偷窃事件就应该抓小偷 Harmony (2010)
Catch that thief![CN] 抓小偷 Kundo: Age of the Rampant (2014)
Do you rumum her the Ceesuwey Dey vice meshed, and the thief I caught in Sham Shsi Pc two years agoy[CN] 还记得前年我在深水涉抓小偷 Do you rumum her the Ceesuwey Dey vice meshed, 去铜锣湾扫黄吗 and the thief I caught in Sham Shsi Pc two years agoy Badges of Fury (2013)
Like I said, Minister we need more funding.[CN] 我想应该是警察抓小偷 Taxi 3 (2003)
You know what we do to thieves?[CN] 抓住她 抓小偷 X-Men: Apocalypse (2016)
And I could never move to Guangping to chase pickpockets.[CN] 那你也知道我不会到广屏去抓抓小偷 Goddess of Mercy (2003)
Well, parking tickets and purse snatchers aren't exactly a challenge after my old job, Mr. Quinn.[CN] 开开罚单 抓抓小偷 跟我以前的活比起来没什么挑战性 奎恩先生 The Perfect Mark (2013)
He's working on an assault, she's dealing with thefts.[CN] 青岛要抓咬人狂魔 女的要抓小偷团伙 那些先放着 Bayside Shakedown 2 (2003)
A clue is what a detective uses to find a suspect.[CN] 线索是警察抓小偷用的 Serendipity (2001)
Stop her. Stop that thief![CN] 妈的有小偷 抓小偷 X-Men: Apocalypse (2016)
It's supposed to catch thieves, not ghosts.[CN] 抓小偷儿的 不是抓鬼的 The Samaritan (2012)
You didn't play cops and robbers when you were a kid?[CN] 小时候没玩过警察抓小偷 Shadow Warfare: Part 2 (2013)
Stop the thief![CN] 抓小偷 8 Women (2002)
We catch thieves.[CN] 我们专抓小偷 My Father and My Son (2005)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top