ขั้นตอนการติดตั้งและใช้งาน LongdoDict Mac Dashboard Widget (สำหรับผู้ใช้ Mac OS X เท่านั้น, ไม่ทำงานบน Windows XP หรือระบบปฏิบัติการแบบอื่นๆ) เป็นดังนี้

Steps

  1. ดาวน์โหลด LongdoDict Widget (~ 60 KB) แล้วให้ double-click เพื่อเริ่มการติดตั้ง
  2. กด Install เพื่อทำการติดตั้ง
  3. กด Keep เพื่อวาง LongdoDict Widget ใน Dashboard
  4. การติดตั้งเสร็จสิ้น. จะเห็น LongdoDict widget ปรากฎอยู่ใน Dashboard

  5. การใช้งาน ให้ป้อนคำศัพท์ที่ต้องการทราบความหมายลงในช่อง แล้วกด Enter. Widget จะเปิด Browser ขึ้นมาพร้อมเปิดเว็บไปที่ dict.longdo.com เพื่อค้นหาความหมายของคำนั้นๆ ดังตัวอย่างผลลัพธ์ด้านล่าง, นอกจากนี้ท่านสามารถป้อน web URL ลงในช่อง เพื่อใช้บริการ PopThai ด้วย

Go to Top