รายการคำสำหรับตัวอักษร: z

จำนวนทั้งหมด 766 คำ

z
z (computer program language)
z's
z-80 (microprocessor)
z-axis
z80
z8000 (microprocessor)
za
zaar
zabaglione
zabian
zabism
zabrze
zacco
zacharias
zachary taylor
zachun
zaerthe
zaffer
zaftig
zag
zaglossus
zagreb
zaharias
zaim
zaimet
zain
zaire
zaire
zaire river
zairean
zairese
zairese monetary unit
zakat
zakat
zalambdodont
zalcitabine
zalophus
zalophus californianus
zalophus californicus
zalophus lobatus
zama
zaman
zamang
zambezi
zambezi river
zambia
zambian
zambian kwacha
zambian monetary unit
zambo
zamboni
zamboorak
zamburak
zamburek
zamia
zamia family
zamia pumila
zamiaceae
zamindar
zamindari
zamite
zamouse
zampogna
zander
zandmole
zane grey
zangwill
zannichellia
zannichellia palustris
zannichelliaceae
zantac
zante
zantedeschia
zantedeschia aethiopica
zantedeschia rehmanii
zantewood
zanthoxylum
zanthoxylum americanum
zanthoxylum clava-herculis
zanthoxylum flavum
zanthoxylum fraxineum
zantiot
zanuck
zany
zanyism
zanzibar
zanzibar
zanzibar copal
zap
zapas
zapata
zapatera
zapf chancery
zapf dingbats
zaphara
zaphrentis
zapodidae
zapotec
zapotecan
zapotilla
zapper
zaptiah
zapus
zapus hudsonius
zaragoza
zarathustra
zarathustric
zarathustrism
zaratite
zareba
zarf
zaria
zarnich
zarontin
zarpanit
zarqa
zastrugi
zati
zauschneria
zauschneria californica
zax
zayat
zayin
zb
zbit
zdv
zea
zea mays
zea mays amylacea
zea mays everta
zea mays indentata
zea mays indurata
zea mays rugosa
zea saccharata
zeal
zealand
zealander
zealant
zealed
zealful
zealless
zealot
zealotical
zealotism
zealotist
zealotry
zealous
zealously
zeaxanthin
zebec
zebibit
zebibyte
zebra
zebra crossing
zebra finch
zebra mussel
zebra orchid
zebra-tailed
zebra-tailed lizard
zebrass
zebrawood
zebrawood family
zebrawood tree
zebrine
zebrinny
zebrula
zebrule
zebu
zebub
zebus
zechariah
zechin
zechstein
zed
zedoary
zeds
zee
zeekoe
zeeman
zehner
zeidae
zein
zeitgeist
zellig harris
zellig sabbatai harris
zemindar
zemindari
zemni
zemstvo
zen
zen buddhism
zen buddhism
zen buddhist
zen literature
zen poetry
zenaidura
zenaidura macroura
zenana
zend
zend-avesta
zendik
zenick
zenik
zenith
zenithal
zeno
zeno of citium
zeno of elea
zeolite
zeolites
zeolitic
zeolitiform
zeomorphi
zep
zephaniah
zephyr
zephyr cloth
zephyr worsted
zephyrean
zephyrus
zeppelin
zeppo
zequin
zerda
zeriba
zero
zero (the number)
zero base budgeting
zero coupon bond
zero coupon security
zero discharge
zero gravity
zero hour
zero in
zero in on
zero matrix
zero point
zero tolerance
zero vector
zero-base budgeting
zero-coupon bond
zero-coupon security
zero-rated goods
zero-sum
zero-sum game
zero-sum game
zero-tolerance policy
zeroth
zeroth law of thermodynamics
zest
zestful
zestfully
zestfulness
zestily
zestril
zesty
zeta
zetetic
zetetics
zetland
zettabit
zettabyte
zeuglodon
zeuglodont
zeuglodonta
zeugma
zeugmatic
zeugobranchiata
zeus
zeus faber
zeuzerian
zeylanite
zheng
zheng music
zhou
zhou dynasty
zhou en-lai
zhu jiang
zhuang
zhuang (chinese people)
zhuang language
zhukov
zib
zibet
zibeth
zibit
zidovudine
ziega
ziegfeld
ziegfeld follies
ziegler
zietrisikite
zif
zift
zig
zig-zag
zigadene
zigadenus
zigadenus elegans
zigadenus glaucus
zigadenus nuttalli
zigadenus venenosus
zigadenus venenosus gramineus
ziggurat
zighyr
zigzag
zigzag goldenrod
zigzaggery
zigzaggy
zikkurat
zikurat
zilch
zill
zilla
zillah
zillion
zilog z-80 (microprocessor)
zimb
zimbabwe
zimbabwean
zimbabwean dollar
zimbalist
ziment-water
zimmer
zimmer frame
zimocca
zinacef
zinc
zinc
zinc blende
zinc cadmium sulfide
zinc coating
zinc coatings
zinc deficiency
zinc industry and trade
zinc mines and mining
zinc ointment
zinc oxide
zinc oxide
zinc plating
zinc sulfate
zinc sulfide
zinc sulphate
zinc sulphide
zinc vitriol
zinc white
zincane
zincic
zincide
zinciferous
zincification
zincify
zincing
zincite
zincite
zincky
zinco-
zinco-polar
zincode
zincograph
zincographer
zincography
zincoid
zincongraphical
zincous
zine alloys
zinfandel
zing
zingaro
zingel
zinger
zingiber
zingiber officinale
zingiberaceae
zingiberaceae
zingiberaceous
zinjanthropus
zink
zinkenite
zinky
zinnemann
zinnia
zinnia acerosa
zinnia grandiflora
zinnwaldite
zinsang
zinsser
zinzendorf
zinziberaceous
zion
zion national park
zionism
zionism
zionist
zionist movement
zip
zip along
zip by
zip cod
zip code
zip fastener
zip gun
zip up
zip-code
zip-fastener
ziphiidae
ziphioid
zipless
zipper
zippo
zippy
zirbanit
zirco-
zircofluoride
zircon
zircon
zircona
zirconate
zirconia
zirconic
zirconium
zirconium dioxide
zirconium oxide
zirconium silicate
zircono
zirconoid
zit
zither
zithern
zithromax
ziti
zittern
zizania
zizania aquatica
zizania latiflia
zizel
ziziphus
ziziphus jujuba
ziziphus lotus
zizith
zizz
zloty
zmodem
zn
zo
zoanthacea
zoantharia
zoantharian
zoanthodeme
zoanthoid
zoanthropy
zoanthus
zoarces
zoarces viviparus
zoarcidae
zobo
zoccolo
zocle
zocor
zodiac
zodiac
zodiacal
zodiacal light
zoea
zoellner''s
zoetrope
zoftig
zohar
zoic
zoide
zoilean
zoilism
zoisia
zoisite
zoism
zokor
zola
zolaesque
zolaism
zollinger-ellison syndrome
zollverein
zoloft
zomba
zombi
zombi spirit
zombie
zombie spirit
zomboruk
zona
zona pellucida
zonal
zonal pelargonium
zonar
zonaria
zonary
zonate
zonation
zonded
zone
zone bit
zone fire
zone for
zone melting
zone of aeration
zone of discharge
zone of interior
zone of peace
zone of peace freedom and neutrality
zone of permanent saturation
zone of saturation
zone of saturation
zone off
zoned
zoneless
zoneman
zoning
zoning
zoning board
zoning commission
zoning law
zonk
zonk out
zonked
zonnar
zonotrichia
zonotrichia albicollis
zonotrichia leucophrys
zonula
zonular
zonule
zonulet
zonure
zoo
zoo animals
zoo keeper
zoo-
zoochemical
zoochemistry
zoochemy
zoochlorella
zoocyst
zoocytium
zoodendrium
zooecium
zooerastia
zooerasty
zooerythrine
zooflagellate
zoogamous
zoogamy
zoogenic
zoogeographer
zoogeographical
zoogeography
zoogloea
zoogony
zoographer
zoographical
zoographist
zoography
zooid
zooidal
zookeeper
zool.
zoolatry
zoolite
zoologer
zoological
zoological garden
zoological science
zoological specimens
zoologically
zoologist
zoologists
zoologize
zoology
zoology
zoology, economic
zoom
zoom along
zoom in
zoom lens
zoom lenses
zoom out
zoom up
zoomastigina
zoomastigote
zoomelanin
zoometer
zoometry
zoomorphic
zoomorphism
zoon
zoonic
zoonite
zoonomy
zoonoses
zoonosis
zoonotic
zoonotic disease
zoonule
zoopathology
zoophaga
zoophagan
zoophagous
zoophile
zoophilia
zoophilism
zoophilist
zoophilous
zoophily
zoophite
zoophobia
zoophoric
zoophorous
zoophyta
zoophyte
zoophytical
zoophytoid
zoophytological
zoophytology
zooplankton
zooplankton
zoopraxiscope
zoopsia
zoopsychology
zoos
zoosemiotics
zoosperm
zoosporangium
zoospore
zoosporic
zoot suit
zootic
zootomical
zootomist
zootomy
zootoxin
zootrophic
zoozoo
zope
zopilote
zori
zoril
zorilla
zoroaster
zoroastrian
zoroastrianism
zoroastrianism
zoroastrism
zoster
zostera
zostera marina
zosteraceae
zosterops
zouave
zounds
zoutch
zovirax
zoysia
zoysia japonica
zoysia matrella
zoysia tenuifolia
zr
zsigmondy
zu
zubird
zubr
zucchini
zuche
zuchetto
zufolo
zuider zee
zuisin
zukerman
zulu
zulu-kaffir
zulus
zumbooruck
zumbooruk
zumometer
zuni
zunian
zunyite
zurich
zurvan
zurvanism
zwanziger
zweig
zwieback
zwingli
zwinglian
zwitterion
zworykin
zydeco
zygantrum
zygapophysis
zygenid
zygnema
zygnemales
zygnemataceae
zygnematales
zygobranchia
zygobranchiate
zygocactus
zygocactus truncatus
zygodactyl
zygodactyl foot
zygodactylae
zygodactyle
zygodactyli
zygodactylous
zygodactylus
zygoma
zygomatic
zygomatic arch
zygomatic bone
zygomatic process
zygomorphic
zygomorphous
zygomycetes
zygomycota
zygomycotina
zygophyllaceae
zygophyllum
zygophyllum fabago
zygophyte
zygoptera
zygosis
zygosity
zygosperm
zygosphene
zygospore
zygote
zygotene
zygotic
zylonite
zyloprim
zym
zymase
zyme
zymic
zymogen
zymogene
zymogenic
zymogenic cells
zymoid
zymological
zymologist
zymology
zymolysis
zymolytic
zymome
zymophyte
zymoscope
zymose
zymosimeter
zymosis
zymotic
zymurgy
zyrian
zythem
zythepsary
zythum

Go to Top