ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prairie dog

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prairie dog-, *prairie dog*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prairie dog(n) สัตว์คล้ายหนูจำพวก Cynomys

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She once killed a prairie dog with a gravy boat.เธอเคยส่งกระรอกดินขึ้นสวรรค์ด้วยเหยือกใส่น้ำเกรวี่ีมาแล้ว The Hawking Excitation (2012)
It was the day the Prairie dogs lost the big playoff game.มันเป็นวันที่ทีมแพ้ ในการเล่นเพลย์อ๊อฟครั้งสำคัญ Inside Out (2015)
It was the day the Prairie dogs lost the big playoff game.มันเป็นวันที่ทีมแพ้ ในการเล่นเพลย์อ๊อฟครั้งสำคัญ Inside Out (2015)

Japanese-English: EDICT Dictionary
プレーリードッグ[pure-ri-doggu] (n) prairie dog [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prairie \Prai"rie\, n. [F., an extensive meadow, OF. praerie,
   LL. prataria, fr. L. pratum a meadow.]
   1. An extensive tract of level or rolling land, destitute of
    trees, covered with coarse grass, and usually
    characterized by a deep, fertile soil. They abound
    throughout the Mississippi valley, between the Alleghanies
    and the Rocky mountains.
    [1913 Webster]
 
       From the forests and the prairies,
       From the great lakes of the northland. --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. A meadow or tract of grass; especially, a so called
    natural meadow.
    [1913 Webster]
 
   {Prairie chicken} (Zool.), any American grouse of the genus
    {Tympanuchus}, especially {Tympanuchus Americanus}
    (formerly {Tympanuchus cupido}), which inhabits the
    prairies of the central United States. Applied also to the
    sharp-tailed grouse.
 
   {Prairie clover} (Bot.), any plant of the leguminous genus
    {Petalostemon}, having small rosy or white flowers in
    dense terminal heads or spikes. Several species occur in
    the prairies of the United States.
 
   {Prairie dock} (Bot.), a coarse composite plant ({Silphium
    terebinthaceum}) with large rough leaves and yellow
    flowers, found in the Western prairies.
 
   {Prairie dog} (Zool.), a small American rodent ({Cynomys
    Ludovicianus}) allied to the marmots. It inhabits the
    plains west of the Mississippi. The prairie dogs burrow in
    the ground in large warrens, and have a sharp bark like
    that of a dog. Called also {prairie marmot}.
 
   {Prairie grouse}. Same as {Prairie chicken}, above.
 
   {Prairie hare} (Zool.), a large long-eared Western hare
    ({Lepus campestris}). See {Jack rabbit}, under 2d {Jack}.
    
 
   {Prairie hawk}, {Prairie falcon} (Zool.), a falcon of Western
    North America ({Falco Mexicanus}). The upper parts are
    brown. The tail has transverse bands of white; the under
    parts, longitudinal streaks and spots of brown.
 
   {Prairie hen}. (Zool.) Same as {Prairie chicken}, above.
 
   {Prairie itch} (Med.), an affection of the skin attended with
    intense itching, which is observed in the Northern and
    Western United States; -- also called {swamp itch},
    {winter itch}.
 
   {Prairie marmot}. (Zool.) Same as {Prairie dog}, above.
 
   {Prairie mole} (Zool.), a large American mole ({Scalops
    argentatus}), native of the Western prairies.
 
   {Prairie pigeon}, {Prairie plover}, or {Prairie snipe}
    (Zool.), the upland plover. See {Plover}, n., 2.
 
   {Prairie rattlesnake} (Zool.), the massasauga.
 
   {Prairie snake} (Zool.), a large harmless American snake
    ({Masticophis flavigularis}). It is pale yellow, tinged
    with brown above.
 
   {Prairie squirrel} (Zool.), any American ground squirrel of
    the genus {Spermophilus}, inhabiting prairies; -- called
    also {gopher}.
 
   {Prairie turnip} (Bot.), the edible turnip-shaped farinaceous
    root of a leguminous plant ({Psoralea esculenta}) of the
    Upper Missouri region; also, the plant itself. Called also
    {pomme blanche}, and {pomme de prairie}.
 
   {Prairie warbler} (Zool.), a bright-colored American warbler
    ({Dendroica discolor}). The back is olive yellow, with a
    group of reddish spots in the middle; the under parts and
    the parts around the eyes are bright yellow; the sides of
    the throat and spots along the sides, black; three outer
    tail feathers partly white.
 
   {Prairie wolf}. (Zool.) See {Coyote}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prairie dog
   n 1: any of several rodents of North American prairies living in
      large complex burrows having a barking cry [syn: {prairie
      dog}, {prairie marmot}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top