ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Next ( N EH1 K S T) time ( T AY1 M) wake ( W EY1 K) me ( M IY1), all right ( AO1 L R AY1 T)? Especially ( AH0 S P EH1 SH L IY0) on ( AA1 N) laundry ( L AO1 N D R IY0) day ( D EY1).

 


  

 
Next
 • ต่อไป: ที่จะตามมา [Lex2]
 • (เนคซฺทฺ) adj.,adv. ถัดไป,ถัด,ข้างหน้า,ติดกัน,หน้า. -prep. ใกล้กับ,ใกล้ที่สุด -Phr (next door to ข้างบ้าน) . -Phr. (next to เกือบจะ,เกือบ) ###S. neighbouring [Hope]
 • (adj,pre) ต่อไป,ถัดไป,ติดกัน,ต่อจาก,ข้างหน้า,หน้า,ใกล้กับ [Nontri]
 • (adv) ครั้งต่อไป,จากนั้น,ครั้นแล้ว [Nontri]
 • /N EH1 K S T/ [CMU]
 • /N EH1 K S/ [CMU]
 • (n) /nɛkst/ [OALD]
time
 • การลงโทษจำคุก[Lex2]
 • เวลา: กาล, ช่วงเวลา, ชั่วเวลา, กาลเวลา [Lex2]
 • ช่วงชีวิตของบุคคล[Lex2]
 • ฤดูกาล[Lex2]
 • ครั้ง: เที่ยว, หน, คราว [Lex2]
 • จังหวะของดนตรี[Lex2]
 • เวลาที่ทำงาน[Lex2]
 • ค่าจ้าง[Lex2]
 • จับเวลา[Lex2]
 • กำหนดเวลา[Lex2]
 • ตั้งเวลา[Lex2]
 • (ไทมฺ) n. เวลา,ช่วงเวลา,กะเวลา,โอกาส,สมัย,ยุค,กาล,ฤดูกาล,ครั้ง,ช่วง,อายุ,วันตาย,เท่า,จังหวะ,อัตราความเร็ว,เวลาพักผ่อน,อัตราค่าจ้างตามช่วงเวลา,สิทธิ,ระยะเวลาการตั้งครรภ์,adj. เกี่ยวกับเวลา,เกี่ยวกับระเบิดเวลา,ตั้งเวลา vt.,vi. จับเวลา,ตั้งเวลา,ควบคุมเวลา [Hope]
 • (n) เวลา,ครั้ง,อายุ,สมัย,จังหวะ,วาระ,โอกาส [Nontri]
 • (vt) กะเวลา,จับเวลา,ให้จังหวะ,กำหนด,ตั้งเวลา [Nontri]
 • /T AY1 M/ [CMU]
 • (v) /t'aɪm/ [OALD]
wake
 • ปลุกให้ตื่น: ทำให้ตื่น [Lex2]
 • ตื่นนอน[Lex2]
 • ทำให้ตื่นตัว[Lex2]
 • ตื่นตัว[Lex2]
 • ทำให้รับรู้[Lex2]
 • รับรู้[Lex2]
 • เฝ้าศพก่อนฝังหรือทำพิธี[Lex2]
 • การเฝ้าศพก่อนฝังหรือทำพิธี[Lex2]
 • ร่องรอยทางน้ำที่เรือหรือสิ่งอื่นใดแล่นผ่านไป[Lex2]
 • ร่องรอยทางอากาศหลังจากเครื่องบินบินผ่านไป[Lex2]
 • ตำแหน่งหรือพื้นที่ด้านหลัง[Lex2]
 • ผลกระทบที่ตามมา[Lex2]
 • การพบปะพูดคุยกันหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญผ่านไป โดยมากหมายถึง การไปชุมนุมกันที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตก่อนจะมีพิธีฝังศพ (โดยมักถูกอ้างว่ามีที่มาจาก การปลุกให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นมาอีก) เช่น A wake usually lasts 3 full days, afterwards on the 4th day the funeral takes place. [LongdoEN]
 • (เวค) {waked/woke,waking,wakes} vi. ตื่น,ตื่นนอน,ตื่นตัว,สำนึกตัว vt. ทำให้ตื่น,ปลุกให้ตื่น,กวน,ปลุกเร้า,เฝ้าคอย,เฝ้าศพ,อยู่ยาม n. การรอคอย,การอยู่ยาม,การเฝ้าศพ ###SW. waker n. ###S. watch vigil [Hope]
 • (n) ร่องรอย,ทางเดิน,ทางผ่าน,การรอคอย,การอยู่ยาม [Nontri]
 • (vi,vt) ปลุก,ทำให้ตื่น,กวน,อยู่ยาม,เฝ้าศพ,สำนึกตัว [Nontri]
 • /W EY1 K/ [CMU]
 • (v) /w'ɛɪk/ [OALD]
me
 • ฉัน: ดิฉัน, ผม, ข้าพเจ้า [Lex2]
 • คำย่อของ Myalgic Encephalomyelitis[Lex2]
 • (มี) pron. ฉัน [Hope]
 • (pro) ฉัน,ดิฉัน,ผม,กระผม,ข้าพเจ้า,ข้า,อั๊ว,กู,กัน [Nontri]
 • /M IY1/ [CMU]
 • (prp) /miː/ [OALD]
all right
 • ตกลง: ดีละ, เอาเถอะ [Lex2]
 • น่าพอใจ[Lex2]
 • แน่นอน: อย่างแน่นอน [Lex2]
 • ปลอดภัย[Lex2]
 • เรียบร้อย: ถูกต้อง [Lex2]
 • อย่างน่าพอใจ[Lex2]
 • น่าพอใจ: ถูกต้อง, สมควร [Lex2]
 • ใช่แล้ว (ถ้านำหน้าคำนามใช้ all-right)[Lex2]
 • ใช่แน่: แน่นอน [Lex2]
 • ปลอดภัย, ใช่,สบายดี, ซึ่งพอใจ, แน่นอน [Hope]
 • (uh) /ˌɔːl-r'aɪt/ [OALD]
Especially
 • โดยเฉพาะอย่างยิ่ง: เป็นพิเศษ, โดยเฉพาะ [Lex2]
 • (อีสเพส'เชิลลี) adv. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง [Hope]
 • (adv) โดยเฉพาะ,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,อย่างพิเศษ [Nontri]
 • /AH0 S P EH1 SH L IY0/ [CMU]
 • /AH0 S P EH1 SH AH0 L IY0/ [CMU]
 • (a) /'ɪsp'ɛʃəliː/ [OALD]
on
 • บน[Lex2]
 • ที่ (ใช้บอกสถานที่)[Lex2]
 • (ติด) ไว้ที่: (แขวน) ไว้ที่, (เอา) ไว้ที่ [Lex2]
 • ใน (ใช้กับวัน, วันที่, โอกาส)[Lex2]
 • อยู่ในระหว่าง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในสภาพ: ในลักษณะ, ในอาการที่ [Lex2]
 • โดย (วิธีการ): ด้วย [Lex2]
 • ทาง (ทิศทาง)[Lex2]
 • ใกล้: อยู่ติด [Lex2]
 • (ใช้จ่าย) ไปกับ[Lex2]
 • อย่างทำงานอยู่: อย่างใช้อยู่ [Lex2]
 • อย่างกำลังดำเนินอยู่[Lex2]
 • อย่างต่อไป: อย่างเรื่อยๆ, อย่างไม่หยุด [Lex2]
 • ที่กำลังทำงานอยู่[Lex2]
 • ที่เป็นไปตามกำหนด: ที่เป็นไปตามแผนการ [Lex2]
 • (ออน) prep.,adv. บน,ที่,ตาม,ณ,ในเวลาที่,ในขณะที่,ในวันที่,เกี่ยวกับ,อยู่ในสถานการณ์,ในเรื่อง,โดย,อาศัย,ทันทีหลังจาก,ไปสู่,ไปทาง,ติดกัน,ประชิด,ประจำ adj. เปิดอยู่,ใช้อยู่,ซึ่งกำลังเกิดขึ้น,ตามแผน,ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่,สถานการณ์,ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ) [Hope]
 • (adv) ต่อเนื่อง,ต่อไป,ประจำ,เรื่อยไป,ไปข้างหน้า [Nontri]
 • (pre) ข้างบน,บน,ในเรื่อง,ณ,เกี่ยวกับ,โดย,ตาม [Nontri]
 • /AA1 N/ [CMU]
 • /AO1 N/ [CMU]
 • (a) /ɒn/ [OALD]
laundry
 • กิจกรรมซักรีดเสื้อผ้า[Lex2]
 • (ลอน'ดรี) n. เสื้อผ้าที่จะซัก,ห้องซักผ้า,สถานที่ซักผ้า [Hope]
 • (n) เสื้อผ้าที่ซักฟอก,ร้านซักรีด [Nontri]
 • /L AO1 N D R IY0/ [CMU]
 • (n) /l'ɔːndriː/ [OALD]
day
 • กลางวัน: เวลากลางวัน [Lex2]
 • ช่วงเวลา: เวลา [Lex2]
 • วัน: 24 ชั่วโมง, เวลาหนึ่งวัน [Lex2]
 • (เด) n. กลางวัน,วัน,สมัย,ยุค. -Phr. (day in day out ทุกวันต่อเนื่องกันตลอดไป) ###S. age [Hope]
 • (n) กลางวัน,วัน,ทิวา,ยุค,สมัย [Nontri]
 • /D EY1/ [CMU]
 • (n) /d'ɛɪ/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top