ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Civics ( S IH1 V IH0 K S),

B ( B IY1). English ( IH1 NG G L IH0 SH),

B ( B IY1)."

 


  

 
Civics
 • วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของพลเมือง[Lex2]
 • (ซิฟ'วิคซฺ) n. วิชาหน้าที่พลเมือง [Hope]
 • (n) วิชาหน้าที่พลเมือง [Nontri]
 • /S IH1 V IH0 K S/ [CMU]
 • (n) /s'ɪvɪks/ [OALD]
B
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 2[Lex2]
 • (บี) พยัญชนะตัวที่ 2 ของภาษาอังกฤษ [Hope]
 • /B IY1/ [CMU]
 • (n) /b'iː/ [OALD]
English
 • เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ: แห่งประเทศอังกฤษ, ของอังกฤษ, แบบอังกฤษ [Lex2]
 • ชาวอังกฤษ: คนอังกฤษ [Lex2]
 • ภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • คนอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ\n [LongdoEN]
 • (อิง'ลิช) adj. เกี่ยวกับอังกฤษ -n. ชาวอังกฤษ,ภาษาอังกฤษ [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับชาติอังกฤษ,ของคนอังกฤษ,เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ [Nontri]
 • (n) ชาวอังกฤษ,คนอังกฤษ,ภาษาอังกฤษ [Nontri]
 • /IH1 NG G L IH0 SH/ [CMU]
 • /IH1 NG L IH0 SH/ [CMU]
 • (n) /'ɪŋglɪʃ/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top