ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prelature

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prelature-, *prelature*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prelature(n) ตำแหน่งพระราชาคณะ, See also: บาทหลวง, Syn. bishopric

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Opus Dei is a prelature to the Vatican.โอปุส เดอิ คือคณะบริหารชั้นสูงของ วาติกัน The Da Vinci Code (2006)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prelature \Prel"a*ture\ (?; 135), Prelatureship
 \Prel"a*ture*ship\, n. [F. pr['e]lature, or LL. praelatura.]
   The state or dignity of a prelate; prelacy. --Milman.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prelature
   n 1: prelates collectively [syn: {prelacy}, {prelature}]
   2: the office or station of a prelate [syn: {prelacy},
     {prelature}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top