ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pantaloon

P AE1 N T AH0 L UW2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pantaloon-, *pantaloon*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Pantaloon(n) ตัวละครที่เป็นตาแก่โง่ในละครใบ้, Syn. Harlequin, Columbine
pantaloons(n) กางเกงขายาวถึงเข่า (ใส่ประมาณยุคศตวรรษที่ 17), Syn. trousers

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pantaloon(แพนทะลูน') n. ตัวตลก, See also: pantaloons n., pl. กางเกง

English-Thai: Nontri Dictionary
pantaloon(n) ตัวตลก, จำอวด
pantaloons(n) กางเกงขายาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pantaloonตัวตลกแพนทาลูน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PANTALOON P AE1 N T AH0 L UW2 N
PANTALOONS P AE1 N T AH0 L UW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pantaloon (n) pˌæntəlˈuːn (p a2 n t @ l uu1 n)
pantaloons (n) pˌæntəlˈuːnz (p a2 n t @ l uu1 n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
パンタロン[pantaron] (n) pantaloons (fre [Add to Longdo]
軽衫(ateji);軽袗(ateji)[カルサン, karusan] (n) (uk) (See 袴) hakama fashioned in the style of the pantaloons worn by the Portuguese (por [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pantaloon \Pan`ta*loon"\, n. [F. pantalon, fr. It. pantalone, a
   masked character in the Italian comedy, who wore breeches and
   stockings that were all of one piece, from Pantaleone, the
   patron saint of Venice, which, as a baptismal name, is very
   frequent among the Venetians, and is applied to them by the
   other Italians as a nickname, fr. Gr. Pantale`wn, lit., all
   lion, a Greek personal name.]
   1. A ridiculous character, or an old dotard, in the Italian
    comedy; also, a buffoon in pantomimes. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       The sixth age shifts
       Into the lean and slippered pantaloon. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. A bifurcated garment for a man, covering the body from
    the waist downwards, and consisting of breeches and
    stockings in one.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. In recent times, a loose-fitting variety of
    {Trousers}, often of less than ankle length.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Pantaloon
   n 1: a buffoon in modern pantomimes; the butt of jokes
   2: a character in the commedia dell'arte; portrayed as a foolish
     old man
   3: trousers worn in former times

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top